Zasebnost

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

murje sporočil: 5.120
Zadnja sprememba: murje 01.06.2023 13:50
BLIŠČ & BEDA

* Marko Jazbec - Sava Re - predsednik uprave - 369.916,00 €
52,845,00 € /4.403,75 €
* David Benedek - Zavarovalnica Triglav - član uprave - 360.327,00 €
51.475,00 € /4.289,00 €
(v gornjem primeru je hipotetično razmerje direktor delavec 7:1)

BLIŠČ & BEDA - I.

Povprečna bruto plača v letu 2022:
* Generali Investments - 5.026,00 €
* Triglav skladi - 4.967,00 €
* SavaRe - 4.842,00 €
* Sava Infond - 4.086,00 e
* NLB Skladi - 3.792,00 €

FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI

Čeravno se po mnenju sindikatov in svetov delavcev ter v soglasju z upravo podjetij, vsi trudijo za (po)višanje osnovnih plač tudi v finančnih sektorjih, so žal, trenutne razmere takšne:

* Povprečna bruto plača je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, znašala je 2.932,32 EUR.
* podatki junij 2022
www.stat.si/statweb/...ndex/10505

SAJ NI RES, PA JE?

KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAVAROVALSTVO SLOVENIJE

Tarifna priloga h kolektivni prilogi za zavarovalstvo Slovenije
(2) Tarifne skupine lahko v podjetniških kolektivnih pogodbah vsebujejo tudi eno ali več podskupin.

(1) Najnižje osnovne plače (NOP) po posameznih tarifnih skupinah (TS) so naslednje:
TS/NOP v EUR

* I. - IV. - 950 €
* V. - 1.000 €
* VI./I. - 1.100 €
* VI./II. - 1.250 €
* VII. - 1.450 €
* VIII. - 1.900 €

(2) V najnižjih osnovnih plačah iz prejšnjega odstavka je vključen znesek uskladitve določen skladno z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004 - 2005.
(3) V podjetniških kolektivnih pogodbah se znotraj tarifnih skupin lahko določijo plačilni razredi.
Ljubljana, dne 1.decembra 2021

Podpisnika:
Predstavnik sindikatov
Sindikat Finančnih organizacij Slovenije
Maja Konjar
sekretarska
Predstavnik delodajalcev
Slovensko zavarovalno združenje
mag.Maja Krumberger
direktorica

SAJ NI RES, PA JE ?

Dvig osnovnih plač s 01.04.2023:

Lestvica/Razpon min-max./Uskladitev OP%/
* 1. 1.000 - 1.300 - 12%
* 2. 1.301 - 1.700 - 11%
* 3. 1.701 - 2.240 - 9%
* 4. 2.241 - 2.599 - 6%
* 5. 2.600 - 2.999 - 5%
* 6. 3.000 - 3.399 - 4%
* 7. 3.400 - 3.799 - 3%
* 8. 3.800 - 2,5%

Ne glede na vse skupaj pa bo preusmeritev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegovega prenosa na ZZZS, tudi, če bo to oktobra 2023, povzročilo primanjkljaj v vseh treh zavarovalnicah Vzajemna d.v.z, Triglav zdravstvene zavarovalnica d.d. in Generali d.d., ki ponujajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja. Poleg tega pa bodo zaposleni, ki so do sedaj opravljali dela na področju zdravstvenih zavarovanj, sklepali, računovodsko obdelovali, reševali škodne primere in vračila plačil komitentom zaradi že plačanih storitev v zdravstvenih zavodih, ambulantah, lekarnah, lahko izgubili službo. Vse to, ne po svoji krivdi, ampak posledično zaradi odločitev vlade, saj se bodo morali v bodoče dokvalificirati, prekvalificirati ali zamenjati sektor, kolikor jih na sedanjih delovnih mestih ne bodo več potrebovali...in verjemite, takšnih delovnih mest je v vseh 3 zavarovalnicah na stotine...

Vse ocene tega sporočila:

Gostje ne morejo pregledovati ocen