Zasebnost

Izbrani forum: Borza

Izbrana tema: dividende iz tujine

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

primozxy sporočil: 430
[Borza] Tema: dividende iz tujine
[#3014572] 18.01.23 18:21 · odgovor na: crt (#3011857)
Odgovori   +    0
ali je kdo to že sprovel?
prekopirano iz članka na financah.


Davčni zavezanec mora imeti dokazilo, da je v tujini davek že plačal, to potrdilo dobi pri tuji davčni upravi in ga priloži napovedi Fursu.
Če ima Slovenija z državo, iz katere prihaja izplačevalec dividende, podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (gre za večino držav, v katerih se trguje, denimo za ZDA, Nemčijo in druge države EU, Veliko Britanijo ...), se pri nas upošteva v tujini plačan davek v višini, kot je določeno v mednarodni pogodbi (to je po stopnji 15 odstotkov), in ne morebitni višji dejansko plačan davek (torej po stopnji, ki je določena v nacionalni zakonodaji druge države in lahko presega stopnjo, ki je določena v mednarodni pogodbi). Vračilo morebitnega preveč plačanega davka v ZDA (ali drugje) lahko davčni zavezanec zahteva v ZDA.
Da se oseba izogne preplačilu – torej da ne plača polnega davka v ZDA in razliko med 15- in 25-odstotnim polnim davkom na dividende pri nas (torej 10-odstotni davek na dividende; gre za razliko med polnim slovenskim 25-odstotnim davkom in 15-odstotnim davčnim odtegljajem, določenim v mednarodni pogodbi), mora o tem, da je davčni rezident Slovenije, pred izplačilom dividende obvestiti izplačevalca dividende. To je podjetje, v katerem je delničar in mu bo plačalo dividendo. Temu podjetju mora predloži zahtevo za znižano davčno stopnjo pri izplačevalcu dohodka, skupaj s potrdilom o davčnem rezidentstvu v Sloveniji.

Vse ocene tega sporočila:

Ni nobene :(