Izbrani forum: Borza

Izbrana tema: IEKG

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

tilenrexi sporočil: 6.775
[Borza] Tema: IEKG
[#2701177] 08.03.18 15:17 · odgovor na: tommek (#2701025)
Odgovori   +    0
Skupina Intereuropa je v lanskem letu ustvarila 150 milijonov EUR prihodkov od prodaje, kar je 11 odstotkov več kot v letu 2016 ter 5 odstotkov več od načrta. Ustvarila je 13,2 milijona EUR EBITDA, ki ostaja na ravni leta 2016.

Skupina uspešno znižuje zadolženost. V letu 2017 je za 6,4 milijonov EUR oziroma za 9% znižala neto finančni dolg, ki je konec decembra znašal 67,1 milijona EUR.

Skupina Intereuropa je v letu 2017 ustvarila 1,6 mio EUR negativnega čistega poslovnega izida, kar je na ravni predhodnega leta. Tak poslovni izid je posledica učinkov prevrednotenja stalnih sredstev – predvsem nepremičnin, ki so bile izvedene na osnovi cenitev poštenih vrednosti nepremičnin v vseh družbah skupine Intereuropa.

Obvladujoča družba Intereuropa d.d. je v letu 2017 ustvarila 340 tisoč EUR čistega dobička, kar je v primerjavi s preteklim letom za 3,8 milijonov EUR boljši izid.

seonet.ljse.si/?doc=...c_id=65565

Vse ocene tega sporočila:

Ni nobene :(