Izbrani forum: Borza

Izbrana tema: IEKG

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

tommek sporočil: 558
[Borza] Tema: IEKG
[#2701025] 08.03.18 00:01 · odgovor na: (#2700996)
Odgovori   +    0
Kaj pa ce gre zgolj za taktiko kot pri Gorenju in Krki?
Objava slabsih rezultatov poslovanja (razlog: odlozeni davki) in hkrati objava udarne novice za pomiritev malih delnicarjev.!?
Bomo zvedeli cez nekaj ur...

Neposredni odgovori na sporočilo št. 2701025

Strani: 1

tilenrexi sporočil: 6.775
[Borza] Tema: IEKG
[#2701177] 08.03.18 15:17 · odgovor na: tommek (#2701025)
Odgovori   +    0
Skupina Intereuropa je v lanskem letu ustvarila 150 milijonov EUR prihodkov od prodaje, kar je 11 odstotkov več kot v letu 2016 ter 5 odstotkov več od načrta. Ustvarila je 13,2 milijona EUR EBITDA, ki ostaja na ravni leta 2016.

Skupina uspešno znižuje zadolženost. V letu 2017 je za 6,4 milijonov EUR oziroma za 9% znižala neto finančni dolg, ki je konec decembra znašal 67,1 milijona EUR.

Skupina Intereuropa je v letu 2017 ustvarila 1,6 mio EUR negativnega čistega poslovnega izida, kar je na ravni predhodnega leta. Tak poslovni izid je posledica učinkov prevrednotenja stalnih sredstev – predvsem nepremičnin, ki so bile izvedene na osnovi cenitev poštenih vrednosti nepremičnin v vseh družbah skupine Intereuropa.

Obvladujoča družba Intereuropa d.d. je v letu 2017 ustvarila 340 tisoč EUR čistega dobička, kar je v primerjavi s preteklim letom za 3,8 milijonov EUR boljši izid.

seonet.ljse.si/?doc=...c_id=65565
tilenrexi sporočil: 6.775
[Borza] Tema: IEKG
[#2701200] 08.03.18 15:48 · odgovor na: tommek (#2701025)
Odgovori   +    0
Ob zaključku leta 2017 je znašala knjigovodska vrednost delnice 3,09 EUR , čisti dobiček na navadno delnico pa je znašal 0,01 EUR.

Strani: 1