Izbrani forum: Borza

Izbrana tema: Davek na kapitalske dobičke - stroški nakupa in prodaje

Strani: 1

alno sporočil: 6
[#2808358] 19.12.19 05:48
Odgovori   +    0
čas vnosa: 18.12.19 22:22
Pozdravljeni

zanima me kako je po novi zakonadaji glede stroškov, ki smo jih do sedaj lahko upoštevali pri davku. Ali še vedno velja, da se upoštevajo 1% vstopnih in 1% izstonih stroškov, kar je zmanjšalo davek na dobiček pri prodaji vrednostnih papirjev? Ali so to kar koli spreminali, kot trenutno velja?
blink sporočil: 3.523
[#2808379] 19.12.19 08:17 · odgovor na: alno (#2808358)
Odgovori   +    0
[alno]
Pozdravljeni

zanima me kako je po novi zakonadaji glede stroškov, ki smo jih do sedaj lahko upoštevali pri davku. Ali še vedno velja, da se upoštevajo 1% vstopnih in 1% izstonih stroškov, kar je zmanjšalo davek na dobiček pri prodaji vrednostnih papirjev? Ali so to kar koli spreminali, kot trenutno velja?
Tole velja od 1.1.2020. Spet so drek zmešal.

97. člen

(davčna osnova)

(1) Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi pozitivna, je davčna osnova razlika, zmanjšana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala. Normirani stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala, se priznajo največ v višini, ki ne sme preseči nižjega od:

1. seštevka 1% od nabavne vrednosti kapitala in 1% od vrednosti kapitala ob odsvojitvi, ali

2. pozitivne razlike med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.

(2) Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala po tem poglavju, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, lahko zavezanec neizkoriščeni del negativne razlike (izgube) v letu, za katero se dohodnina odmerja, ki jo doseže pri odsvojitvi delnic ali deležev oziroma osnovnih vložkov, ki jih je pridobil pred pridobitvijo novih delnic ali deležev oziroma osnovnih vložkov pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, prenaša v naslednja davčna leta in zmanjšuje pozitivno davčno osnovo za dobiček iz kapitala v naslednjih davčnih letih, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova. Pri zmanjšanju davčne osnove na račun prenesenega neizkoriščenega dela negativne razlike (izgube) se pozitivna davčna osnova najprej zmanjša za neizkoriščeni del negativne razlike (izgube) starejšega datuma.

(4) V primerih, ko se pozitivna davčna osnova, zmanjšana z izgubami iz drugega in tretjega odstavka tega člena, nanaša na različna obdobja imetništva kapitala, se dohodnina odmeri od skupne letne pozitivne davčne osnove, ki se razdeli med posamezna obdobja imetništva kapitala iz drugega odstavka 132. člena tega zakona upoštevaje sorazmerne deleže. Sorazmerni deleži se ugotovijo kot razmerje med pozitivno davčno osnovo posameznega obdobja imetništva kapitala in seštevkom pozitivnih davčnih osnov posameznih obdobij imetništva kapitala v davčnem letu.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena, negativna razlika (izguba), ki je dosežena z odsvojitvijo kapitala iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona, ne zmanjšuje pozitivne davčne osnove po tem poglavju:

1. če zavezanec v roku 30 dni pred ali po odsvojitvi kapitala pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni kapital, ali pridobi pravico do nakupa ali obveznost nakupa istovrstnega kapitala ali

2. če zavezanec odsvoji kapital in zavezančev družinski član ali pravna oseba, v kateri ima zavezanec lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25% v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi, neposredno ali posredno pridobi istovrstni kapital.


www.pisrs.si/Pis.web...d=ZAKO4697
alain sporočil: 5.172
[#2808387] 19.12.19 08:34 · odgovor na: blink (#2808379)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: alain 19.12.2019 08:44
Torej se po novem ustvarjena izguba lahko prenasa tudi v naslednja leta...kdo bi si mislil, da bodo celo kaj zivljenskega naredili. Po drugi strani pa gledam na edavki in durs.si se vedno pise, da izguba zmanjsuje davcno osnovo le znotraj leta. Kaj je torej pravilno?
blink sporočil: 3.523
[#2808391] 19.12.19 08:58 · odgovor na: alain (#2808387)
Odgovori   +    0
[alain]
Torej se po novem ustvarjena izguba lahko prenasa tudi v naslednja leta...kdo bi si mislil, da bodo celo kaj zivljenskega naredili. Po drugi strani pa gledam na edavki in durs.si se vedno pise, da izguba zmanjsuje davcno osnovo le znotraj leta. Kaj je torej pravilno?
Kolikor vidim tukaj: www.uradni-list.si/g...19-01-2929

so v 97. členu ZDoh-2V spremenili zgolj tale odstavek:

V 97. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi pozitivna, je davčna osnova razlika, zmanjšana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala. Normirani stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala, se priznajo največ v višini, ki ne sme preseči nižjega od:
1. seštevka 1% od nabavne vrednosti kapitala in 1% od vrednosti kapitala ob odsvojitvi, ali
2. pozitivne razlike med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.«.
anon-514918 sporočil: 2.327
[#2808448] 19.12.19 12:54 · odgovor na: alain (#2808387)
Odgovori   +    3
čas vnosa: 19.12.19 08:49
Bedasto je ta Bertoncljev in Dragonjev kretenizem brati. Sicer pa jima je nemški financ minister pismeno povedal, da je bila Slovenija na tem področju že do sedaj 10 let v (vedno večji) temi. Kateri koli člen zakona pogledaš, je eden bolj bedast od drugega, vsebina zakona summa summarum pa pove, zakaj je Slovenija, izven območja korupcije in organiziranega kriminala, revna država.

Ni pa videti, da bi kdo dobil kakšen odgovor, ne nemški minister, ne slovenska javnost.

Uriah Heep.
alno sporočil: 6
[#2808503] 19.12.19 20:34 · odgovor na: blink (#2808391)
Odgovori   +    0
čas vnosa: 19.12.19 18:38
Ali to pomeni, da po novem ne morem več delati stroškov z nakopom in prodajo, kot sem to lahko počel do sedaj npr. kupil sem točke sklada MM KD in jih prodal, vstopnih in izstopnih stroškov dejansko ni bilo, dobička tudi ni bilo, sem pa lahko te stroške prikazal in sem posledično plačeval manj davka na dobiček?
blink sporočil: 3.523
[#2808509] 19.12.19 21:37 · odgovor na: alno (#2808503)
Odgovori   +    0
Ne. Pozitivna razlika mora biti in prizna se max. 1% nakup/prodaja ALI manj.
Buy 100, sell 110 = ok, 1% norm. stroskov od nakup/prodaja (max.)
Buy 100, sell 100 = not ok, 0 norm. stroskov
Buy 100, sell 99 = not ok, 0 norm. stroskov
Buy 100, sell 100.01 = ok, 1 cent norm. stroskov (min.)
Buy 100, sell 101 = ok, 1 eur norm. stroskov (min.)

itd.
1011Arist sporočil: 1.011
[#2808516] 20.12.19 01:52 · odgovor na: blink (#2808509)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: 1011Arist 20.12.2019 01:56
[blink]
Ne. Pozitivna razlika mora biti in prizna se max. 1% nakup/prodaja ALI manj.
Buy 100, sell 110 = ok, 1% norm. stroskov od nakup/prodaja (max.)
Buy 100, sell 100 = not ok, 0 norm. stroskov
Buy 100, sell 99 = not ok, 0 norm. stroskov
Buy 100, sell 100.01 = ok, 1 cent norm. stroskov (min.)
Buy 100, sell 101 = ok, 1 eur norm. stroskov (min.)

itd.
Buy 100, sell 99 je 101 - 98,01 izguba 2,99, ker se upošteva 98 in 99 člen.
97 člen si napačno interpretiral, upošteva se zgolj pri pozitivnih razlikah torej dobičkih.

Zakonodajalec je skušal poradirati le najbolj primitivne oblike davčne optimizacije, ko si dva izmenjata kapital po enaki ceni in čez mesec in dan povrneta vse v prvotno stanje in "naredita 2% davčne izgube" zaradi provizije. Tega več ni.
blink sporočil: 3.523
[#2808518] 20.12.19 04:27 · odgovor na: 1011Arist (#2808516)
Odgovori   +    0
[1011Arist]
> [blink]
> Ne. Pozitivna razlika mora biti in prizna se max. 1% nakup/prodaja ALI manj.
> Buy 100, sell 110 = ok, 1% norm. stroskov od nakup/prodaja (max.)
> Buy 100, sell 100 = not ok, 0 norm. stroskov
> Buy 100, sell 99 = not ok, 0 norm. stroskov
> Buy 100, sell 100.01 = ok, 1 cent norm. stroskov (min.)
> Buy 100, sell 101 = ok, 1 eur norm. stroskov (min.)
>
> itd.

Buy 100, sell 99 je 101 - 98,01 izguba 2,99, ker se upošteva 98 in 99 člen.
97 člen si napačno interpretiral, upošteva se zgolj pri pozitivnih razlikah torej dobičkih.

Zakonodajalec je skušal poradirati le najbolj primitivne oblike davčne optimizacije, ko si dva izmenjata kapital po enaki ceni in čez mesec in dan povrneta vse v prvotno stanje in "naredita 2% davčne izgube" zaradi provizije. Tega več ni.
100-99 je 1 eur izgube ki lahko zmanjsa dobicke pri nalozbah s profitom. Po novem izgube nimajo priznanih normiranih stroskov zato tudi ne racunas vec po starem (101-98,01).
alno sporočil: 6
[#2808520] 20.12.19 07:05 · odgovor na: blink (#2808518)
Odgovori   +    0
čas vnosa: 20.12.19 07:04
Škoda, ker se je dalo na ta način lepo izogniti plačila davka na dobiček, sem to v preteklosti večkrat koristil pri prodaji tock vzajemnih skladov, ali pri prodaji delnic... Zdaj bom pa moral plačati davek in to celo višjega, kot do sedaj, kako je naša država prijazna...
1011Arist sporočil: 1.011
[#2808551] 20.12.19 09:05 · odgovor na: blink (#2808518)
Odgovori   +    0
[blink]
> [1011Arist]
> > [blink]
> > Ne. Pozitivna razlika mora biti in prizna se max. 1% nakup/prodaja ALI manj.
> > Buy 100, sell 110 = ok, 1% norm. stroskov od nakup/prodaja (max.)
> > Buy 100, sell 100 = not ok, 0 norm. stroskov
> > Buy 100, sell 99 = not ok, 0 norm. stroskov
> > Buy 100, sell 100.01 = ok, 1 cent norm. stroskov (min.)
> > Buy 100, sell 101 = ok, 1 eur norm. stroskov (min.)
> >
> > itd.
>
> Buy 100, sell 99 je 101 - 98,01 izguba 2,99, ker se upošteva 98 in 99 člen.
> 97 člen si napačno interpretiral, upošteva se zgolj pri pozitivnih razlikah torej dobičkih.
>
> Zakonodajalec je skušal poradirati le najbolj primitivne oblike davčne optimizacije, ko si dva izmenjata kapital po enaki ceni in čez mesec in dan povrneta vse v prvotno stanje in "naredita 2% davčne izgube" zaradi provizije. Tega več ni.

100-99 je 1 eur izgube ki lahko zmanjsa dobicke pri nalozbah s profitom. Po novem izgube nimajo priznanih normiranih stroskov zato tudi ne racunas vec po starem (101-98,01).
V zakonu ne piše tako, kot ti razlagaš
»Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi pozitivna,
V zakonu nič ne piše o tem, da se takrat, ko je razlika negativna ne uporablja 98. in 99. člen, ki v 3. točki dodaja transakciji normirane stroške.
Tudi, če je kdo pri pripravi zakona imel tako idejo kot ti, tega ni ustrezno zapisal v zakon.
1011Arist sporočil: 1.011
[#2808592] 20.12.19 11:48 · odgovor na: (#2808582)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: 1011Arist 20.12.2019 11:57
[abohte]
> [1011Arist]
> V zakonu ne piše tako, kot ti razlagaš

> >»Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi pozitivna,
>
> V zakonu nič ne piše o tem, da se takrat, ko je razlika negativna ne uporablja 98. in 99. člen, ki v 3. točki dodaja transakciji normirane stroške.
> Tudi, če je kdo pri pripravi zakona imel tako idejo kot ti, tega ni ustrezno zapisal v zakon.

Ne štekam, v zakonu to izrecno piše, saj ti je blink citiral:
"Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi pozitivna, je davčna osnova razlika, zmanjšana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala." sicer pa ne bi dodal jaz.

V 98. in 99. členu normirani stroški sploh niso omenjeni.
Še tretjič preberi imaš if stavek brez else.
To se po formalni logiki bere, da ta stavek ne obravnava primera, ko je razlika negativna.
Blink pa to narobe bere, da ta stavek govori tudi o negativnih razlikah.
Površno berete, v 98.členu 7 odstavek točka 4. govori o normiranih stroških pri pridobitvi kapitala.
Torej to sta splošna člena, 97. člen pa obravnava zgolj pozitivne razlike - dobičke.
1011Arist sporočil: 1.011
[#2808596] 20.12.19 12:02 · odgovor na: blink (#2808518)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: 1011Arist 20.12.2019 12:03
[blink]
> [1011Arist]
> > [blink]
> > Ne. Pozitivna razlika mora biti in prizna se max. 1% nakup/prodaja ALI manj.
> > Buy 100, sell 110 = ok, 1% norm. stroskov od nakup/prodaja (max.)
> > Buy 100, sell 100 = not ok, 0 norm. stroskov
> > Buy 100, sell 99 = not ok, 0 norm. stroskov
> > Buy 100, sell 100.01 = ok, 1 cent norm. stroskov (min.)
> > Buy 100, sell 101 = ok, 1 eur norm. stroskov (min.)
> >
> > itd.
>
> Buy 100, sell 99 je 101 - 98,01 izguba 2,99, ker se upošteva 98 in 99 člen.
> 97 člen si napačno interpretiral, upošteva se zgolj pri pozitivnih razlikah torej dobičkih.
>
> Zakonodajalec je skušal poradirati le najbolj primitivne oblike davčne optimizacije, ko si dva izmenjata kapital po enaki ceni in čez mesec in dan povrneta vse v prvotno stanje in "naredita 2% davčne izgube" zaradi provizije. Tega več ni.

100-99 je 1 eur izgube ki lahko zmanjsa dobicke pri nalozbah s profitom. Po novem izgube nimajo priznanih normiranih stroskov zato tudi ne racunas vec po starem (101-98,01).
Ja res sem naredil napako, ker je v 99.členu po novem črtana 3 točka drugega odstavka.
Izguba je po novem
Buy 100 sell 99
100+1 stroški - 99= 2 izgube
1011Arist sporočil: 1.011
[#2808608] 20.12.19 12:21 · odgovor na: (#2808599)
Odgovori   +    1
[abohte]
> [1011Arist]
> > [abohte]
> > > [1011Arist]
> > > V zakonu ne piše tako, kot ti razlagaš
> >
> > > >»Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi pozitivna,
> > >
> > > V zakonu nič ne piše o tem, da se takrat, ko je razlika negativna ne uporablja 98. in 99. člen, ki v 3. točki dodaja transakciji normirane stroške.
> > > Tudi, če je kdo pri pripravi zakona imel tako idejo kot ti, tega ni ustrezno zapisal v zakon.
> >
> > Ne štekam, v zakonu to izrecno piše, saj ti je blink citiral:
> > "Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi pozitivna, je davčna osnova razlika, zmanjšana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala." sicer pa ne bi dodal jaz.
> >
> > V 98. in 99. členu normirani stroški sploh niso omenjeni.
>
> Še tretjič preberi imaš if stavek brez else.
> To se po formalni logiki bere, da ta stavek ne obravnava primera, ko je razlika negativna.

Pravna pravila ustvarjajo pravilo, ki se sproži, ko nastane stan. Stan je v tem primeru, da je razlika pozitivna. Če je stan, da je razlika negativna, potem pravila ni, in se torej normirani stroški ne morejo upoštevati. Gre za pravni pozitivizem.

> Blink pa to narobe bere, da ta stavek govori tudi o negativnih razlikah.
> Površno berete, v 98.členu 7 odstavek točka 4. govori o normiranih stroških pri pridobitvi kapitala.
> Torej to sta splošna člena, 97. člen pa obravnava zgolj pozitivne razlike - dobičke.

Citiram 7. odstavek 98. člena:
"(7) Stroški iz prvega odstavka tega člena so:
1. vrednost na nepremičnini opravljenih investicij in stroškov vzdrževanja, ki povečuje uporabno vrednost nepremičnine, če jih je plačal zavezanec;
2. znesek davka na dediščine in darila in davka na promet nepremičnin, ki ga je plačal zavezanec ob pridobitvi kapitala;
3. stroški, ki jih je plačal zavezanec v zvezi s cenitvijo pridobljene nepremičnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec v skladu z obstoječo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, ker se vrednost nepremičnine ne da ugotoviti na drug način; stroški cenitve se priznajo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot 188 eurov;
4. naknadna vplačila, ki jih je družbenik vplačal po ustanovitvi družbe v skladu z določili družbene pogodbe in mu pred odsvojitvijo niso bila vrnjena oziroma ni nastala obveznost njihovega vračila."

Prvi, ki v tem besedilu, v celem odstavku ne zgolj v 4. točki, najde koren besede normiran, mu dam za pivo.
v mojem "čistopisu" na zakonodaja.com pa je sedmi odstavek
1. vrednost na nepremičnini opravljenih investicij in stroškov vzdrževanja, ki povečuje uporabno vrednost nepremičnine, če jih je plačal zavezanec;

2. znesek davka na dediščine in darila in davka na promet nepremičnin, ki ga je plačal zavezanec ob pridobitvi kapitala;

3. stroški, ki jih je plačal zavezanec v zvezi s cenitvijo pridobljene nepremičnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec v skladu z obstoječo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, ker se vrednost nepremičnine ne da ugotoviti na drug način; stroški cenitve se priznajo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot 188 eurov;

4. normirani stroški, povezani s pridobitvijo kapitala, v višini 1% od nabavne vrednosti kapitala.

Očitno na zakonodaja.com ni bilo čistopisa, ker sedaj vidim, da je zakon o spremembah v 14. členu spremenil 98. člen 7 odstavek 4. točko z besedilom, ki si ga ti navedel
1011Arist sporočil: 1.011
[#2808610] 20.12.19 12:29 · odgovor na: 1011Arist (#2808596)
Odgovori   +    0
[1011Arist]
> [blink]
> > [1011Arist]
> > > [blink]
> > > Ne. Pozitivna razlika mora biti in prizna se max. 1% nakup/prodaja ALI manj.
> > > Buy 100, sell 110 = ok, 1% norm. stroskov od nakup/prodaja (max.)
> > > Buy 100, sell 100 = not ok, 0 norm. stroskov
> > > Buy 100, sell 99 = not ok, 0 norm. stroskov
> > > Buy 100, sell 100.01 = ok, 1 cent norm. stroskov (min.)
> > > Buy 100, sell 101 = ok, 1 eur norm. stroskov (min.)
> > >
> > > itd.
> >
> > Buy 100, sell 99 je 101 - 98,01 izguba 2,99, ker se upošteva 98 in 99 člen.
> > 97 člen si napačno interpretiral, upošteva se zgolj pri pozitivnih razlikah torej dobičkih.
> >
> > Zakonodajalec je skušal poradirati le najbolj primitivne oblike davčne optimizacije, ko si dva izmenjata kapital po enaki ceni in čez mesec in dan povrneta vse v prvotno stanje in "naredita 2% davčne izgube" zaradi provizije. Tega več ni.
>
> 100-99 je 1 eur izgube ki lahko zmanjsa dobicke pri nalozbah s profitom. Po novem izgube nimajo priznanih normiranih stroskov zato tudi ne racunas vec po starem (101-98,01).

Ja res sem naredil napako, ker je v 99.členu po novem črtana 3 točka drugega odstavka.
Izguba je po novem
Buy 100 sell 99
100+1 stroški - 99= 2 izgube

Glede na to, da je spremenjen tudi 7 odstavek 98.člena 4 točka, kar jaz v čistopisu na zakonodaja.com nisem videl, je tvoj izračun pravilen, moj pa napačen.
alno sporočil: 6
[#2808772] 21.12.19 10:46 · odgovor na: (#2808633)
Odgovori   +    0
čas vnosa: 20.12.19 20:48
A če sedaj vse to prav razumem, bo tudi po novem se uposteval 1% stroska, tudi ce dejansko ne bo nobenega dobička? Torej bom lahko, še vedno koristil to zadevo za zmanjšanje davka na dobiček, samo ne več 2% kot sedaj, temveč samo še 1%?
anon-514918 sporočil: 2.327
[#2809188] 24.12.19 10:44 · odgovor na: blink (#2808509)
Odgovori   +    1
čas vnosa: 24.12.19 09:45
Ne. Pozitivna razlika mora biti in prizna se max. 1% nakup/prodaja ALI manj.
Buy 100, sell 110 = ok, 1% norm. stroskov od nakup/prodaja (max.)
Buy 100, sell 100 = not ok, 0 norm. stroskov
Buy 100, sell 99 = not ok, 0 norm. stroskov
Buy 100, sell 100.01 = ok, 1 cent norm. stroskov (min.)
Buy 100, sell 101 = ok, 1 eur norm. stroskov (min.)


:))
Ni res. Pri nakupih in prodajah v okviru istega dne, ki so za poznavalce edino smiselne, se prizna samo 0.25% na odprtje in zaprtje pozcije, torej pri enem zaključenem poslu 2 x 0.25%. to pa je 4 krat manj, kot je bilo postavljeno v osnovnem Bajukovem zakonu o obdavčitvi IFI, ki sega v obdobje, ko so ekonomske teorije, kot je beheviorizem in podobno, še kolikor toliko veljale.

Ker tako zakonodajo delajo doktorji ekonomije, se vidi kakšno idiotsko in nesposobno bando moramo v Sloveniji vsi vzdrževati, da nam krade naš denar in za naš denar poneumlja naše otroke.

Uriah Heep.
MF-390560 sporočil: 4
[#2810655] 07.01.20 12:54 · odgovor na: anon-514918 (#2809188)
Odgovori   +    0
čas vnosa: 07.01.20 12:22
Pozdravljeni,

si bom drznil sposoditi to temo, kljub temu da gre za dividende in ne prodajo/nakup. Zanima me, če obstaja kakšna baza za npr. vsa S&P500 podjetja z navedenimi podatki:
Davčna številka izplačevalca dividend
Identifikacijska številka izplačevalca dividend
Naziv izplačevalca dividend
Naslov izplačevalca dividend

Prvič sem prejel dividende iz tujine in me zanima, če obstaja kakšna lažja pot, kot iskanje teh podatkov za vsako podjetje posebej. Hvala!
bojanboy sporočil: 1
[#2927738] 09.05.21 22:13 · odgovor na: alno (#2808772)
Odgovori   +    0
čas vnosa: 08.05.21 10:59
Živjo.
Sicer zelo stara tema pa vendar danes sem dobil odločbo in pri papirjih z izgubo niso priznani normirani stroški niti pri nabavi niti pri odsvojitvi tako da razni denarni skladi brez vstopnih in izstopnih provizij žal odpadejo.
LP.
Nikec3 sporočil: 1.203
[#2927750] 09.05.21 22:59 · odgovor na: bojanboy (#2927738)
Odgovori   +    0
Na tem mestu še eno vprašanje iz moje strani. Tudi jaz sem prejšnje dneve dobil odločbo za plačilo davka na kapitalske dobičke, kjer tudi (prvič) niso bili priznani nobeni normirani stroški.

Kaka je tukaj finta? Prejšnja leta so mi vedno priznali določene normirane stroške.
Nikec3 sporočil: 1.203
[#2927779] 10.05.21 09:06 · odgovor na: (#2927767)
Odgovori   +    1
Dobiček. Jaz nimam izgub
crt sporočil: 26.698
[#2927797] 10.05.21 10:26 · odgovor na: Nikec3 (#2927779)
Odgovori   +    4
[Nikec3]
Jaz nimam izgub
dobra strategija

:P
Nikec3 sporočil: 1.203
[#2927806] 10.05.21 11:25 · odgovor na: crt (#2927797)
Odgovori   +    1
Hvala. Deluje že 7 let :))
pcs sporočil: 5.462
[#2929018] 16.05.21 16:50 · odgovor na: Nikec3 (#2927806)
Odgovori   +    7
[Nikec3]
Hvala. Deluje že 7 let :))
Eden od indikatorjev zrelosti vlagatelja je, da zna molčati, ko gre v plus. Ker ve, da bo potem, ko bo imel minus, lahko brez slabe vesti prav tako tiho.

M
Nikec3 sporočil: 1.203
[#2929189] 17.05.21 12:43 · odgovor na: pcs (#2929018)
Odgovori   +    3
Raje povem ko imam plus in bom povedal tudi, ko bom imel minus. Imaš pa recimo tilena, ki je bil vedno glasen, po debaklu z Interevropo,pa je nekam poniknil :))
pcs sporočil: 5.462
[#2929226] 17.05.21 14:54 · odgovor na: Nikec3 (#2929189)
Odgovori   +    0
[Nikec3]
Raje povem ko imam plus in bom povedal tudi, ko bom imel minus. Imaš pa recimo tilena, ki je bil vedno glasen, po debaklu z Interevropo,pa je nekam poniknil :))
Thumbs up za to, da poveš vedno.

Lp,
M

Strani: 1