Izbrani forum: Glavni forum

Izbrana tema: članek Dobiček Save Re upadel

Strani: 1

murje sporočil: 3.639
[#2684309] 16.11.17 16:13
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: murje 16.11.2017 16:24
SAVA RE

Skupina Sava Re je v prvih treh četrtletjih beležila rast kosmate premije v višini 4,8 odstotka, tretje četrtletje pa je bilo zaznamovano z več večjimi škodami.

Največ je k absolutni rasti kosmate premije prispeval porast premije premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (relativna rast za 5,3 odstotka glede na enako obdobje lani). Rast je predvsem posledica porasta avtomobilskih zavarovanj. Sledi rast premoženjskih zavarovanj v tujini (relativna rast za 10,2 odstotka glede na enako obdobje lani). Na trgih zunaj Slovenije sta najvidneje porasli premiji na hrvaškem in črnogorskem trgu, ugodna pa je tudi rast premije na srbskem trgu. Rasla je tudi premija življenjskih zavarovanj v Sloveniji (relativna rast za 4,8 odstotka glede na enako obdobje lani). Najvišjo relativno rast premije so beležila življenjska zavarovanja zunaj Slovenije, in sicer za 11,6 odstotka – na vseh trgih, kjer je skupina prisotna, je bila rast nad povprečjem trga. Pozavarovalna premija, pod vplivom nizkih premijskih stopenj na mednarodnih pozavarovalnih trgih, ni beležila rasti.

Skupina Sava Re je v prvih devetih mesecih 2017 ustvarila 20,9 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 7,5 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Skupina je v tretjem četrtletju beležila nadpovprečno število večjih škod – tako v odseku pozavarovanj (orkan v Ameriki ter večja premoženjska škoda v Rusiji) kot v odseku premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (večje število neurij s točo). Predvsem večje škode iz naslova orkanov v Ameriki bodo imele vpliv na porast cen pozavarovalnih kritij na mednarodnih pozavarovalnih trgih ob obnovah za leto 2018, saj so največji pozavarovatelji iz tega naslova v letošnjem letu beležili ogromne izgube. Kljub temu, da imajo te škode negativen vpliv na tekoče rezultate, bodo zaradi omenjenega učinka porasta cen pozitivno vplivale na bodoče rezultate pozavarovanja. Čisti poslovni izid poslabšuje tudi višja stopnja davka na dobiček.

Čisti merodajni škodni količnik (po izključitvi tečajnih razlik) za prvih devet mesecev leta 2017 je kljub več škodnim dogodkov v tretjem četrtletju na ravni lanskega leta, je pa nekoliko nad načrtovano vrednostjo. Čisti stroškovni količnik se je nekoliko izboljšal in je tudi ugodnejši od načrtovanega. Znižanje stroškovnega količnika je posledica rasti premije ter optimizacije poslovanja v Zavarovalnici Sava po združitvi. Donosnost naložb (po izključitvi tečajnih razlik) je sicer nekoliko nižja od enakega obdobja lani vendar presega načrtovano vrednost.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=63981

Marko Jazbec se bo po bančniku na NLB, hotelirju v Hotelih Bernardin,saj so zaradi njegovih izgub bili prisiljeni prodati (Hotele Piran, Hotele Simonov zaliv, 4 Hotele v Portorožu), se je nazadnje usidral in preizkusil še na zavarovalniškem področju, kaj sledi bomo videli že kmalu!

Strani: 1