Zasebnost

Strani: 1

zoran13 sporočil: 2.442
[#3043468] 25.06.24 09:45
Odgovori   +    1
NEKOČ & DANES

Banka Koper d.d.

Banka Koper d.d. je bila eden temeljev primorskega gospodarstva in s ponosom smo bili njeni komitenti ter varčevalci. Toda volja politične oligarhije oziroma politične vrhuške je bil, da to ni dobro in da se mora poceni prodati. Žal so to sklenila tudi naša največja podjetja, njeni dolgoletni delničarji Istrabenz d.d., Intereuropa d.d. in Luka Koper d.d., ki so se preusmerili v druge za njih bolj donosne naložbe.
Banko Koper d.d. so tako razprodali in vsi tisti, ki so kasneje poceni prišli do njenih delnic, bodisi leta 2002 SanPaoloIMI ali sedaj v končni fazi Privredna Banka Zagreb. Resnici na rob, pa je potrebno povedati, da zaposleni na banki, niso mogli kupiti njihovih delnic, saj so se mogli odločiti čez noč, rok je bil namreč prekratek.
Skupaj z banko dobili ali kupili tudi vse vlagatelje, varčevalce v vzajemne sklade, vlagatelje v pokojninske sklade, da o lastništvu in vinkulacijah nad nepremičninami niti ne govorimo. Vse to so odgovorni tudi dopustili, zato bo tudi o njih pisala zgodovina, da so nam odvzeli še tisto zadnje, kar nam je še ostalo, ponos in identiteto.

Lastniška struktura na dan 31.12.2015/ 31.12.2014

Osnovni kapital: 22.173.000 €
Nominalna vrednost delnice: 41,7288 €
Število delnic: 531.359
Število delničarjev: 434

Intesa Sanpaolo S. P. A.- / 98,4 %/97,7 %/
Kraški vodovod Sežana d.o.o.- /0,3 %/0,3 %
Manjšinski delničarji - /1,3 %/1,7 %
www.intesasanpaoloba.../Doc/letna poročila/letno_porocilo_2015.pdf

* 1955…Istrska komunalna banka posluje regijsko. Poslovno mrežo širi v sosednje kraje.
* 1978…LB Splošna banka Koper se vključi v nov bančni sistem Ljubljanske banke – Združene Banke.
* 1989…Preoblikuje se v delniško družbo in ustanovi lastno podjetje Finor
* 1994…Splošna banka Koper se popolnoma osamosvoji. Banka Slovenije ji podeli neomejeno dovoljenje za opravljanje vseh vrst bančnih poslov doma in v tujini.
* 1999…Pripoji M banko.
* 2000…Začne delovati dvočlanska uprava in začne se prenova notranje organizacije. Delnice banke vstopijo v borzno kotacijo Ljubljanske borze.
* 2002…Večinski lastnik postane italijanska banka SanPalolo IMI

www.finance.si/19306...anke-Koper
www.drugaborza.com
www.vzmd.si/novice/m...-preselila
www.rtvslo.si/radio-...per/406054
primorske.si/Novice/...a-Sanpaolo
www.intesasanpaoloba.../Doc/letna poročila/letno_porocilo_2015.pdf

ODVZETE BANČNE OBVEZNICE TER DELNICE

Bančna delnica in obveznica sta bili nekoč spoštovani finančni vzpodbudi, ki sta omogočali trdnost in stabilnost, vse do z državo podprtega razlastninjenja delničarjev. Nekoč je bilo zelo zaželjeno, da smo sploh stali v vrsti, da smo jih lahko sploh kupili. Še sedaj hranim takšno vpisnico in znesek, ki se mi nikoli več ne bo povrnil.
Za te delnice so takrat delali reklamo mnogi gospodarstveniki in mnogi etablirani politiki, ki so prijazno ter zavedeno vabili k nakupu najboljših med najboljšimi.
Potem pa je udarila kriza in so male delničarje razlastninili ter nam z dovoljenjem države odvzeli lastninsko pravico.
Še dandanes pa žal, nihče ni našel nobene rešitve, ne slovenske banke, ne kot nadzornik Banka Slovenije, ne sodiča, ne Ustavno sodišče in to kljub znani sodbi Evropskega sodišča,...saj bi jih kot mali delničarji, morali tožiti, kar seveda še povečuje stroške postopkov... ogoljufani vlagatelji, pa imamo še danes še eno luknjo več v žepu.
Saj se tukaj ne gre za milijone €, pač pa za ponos sodelovanja pri pomoči gospodarstvu, kot so nam vedno govorili, potem pa takšen pogrom nad opeharjenimi vlagatelji.
In za nas ugodnega rezultata s strani finančnih konglomeratov, žal še ni pričakovati. Ugodni rezultat pa bi bil, da dobimo pred desetletjem vplačani znesek za delnice, da ne govorimo še o dodatni izgubi zaradi inflacije, saj moralnega razočaranja zaenkrat še ni mogoče poplačati, ne pri NKBM, NLB in ne pri katerikoli drugi bančni instituciji...
zoran13 sporočil: 2.442
[#3044036] 06.07.24 19:55
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: zoran13 06.07.2024 19:58
INTESA SANPAOLO

Pomembna sprememba Splošnih pogojev poslovanja s plačilno kartico Activa Visa Inspire

Pozdravljeni!
Obveščamo vas, da se 5. julija 2024 spremenijo Splošni pogoji poslovanja s plačilno kartico Activa Visa Inspire, ki za uporabnike prinašajo nekaj večjih sprememb.

Spremembe so v naslednjih poglavjih:

* V poglavju 2. Opredelitev izrazov sta dodana izraza Mesečni (periodični) limit na kartičnem računu in Mesečni (periodični) limit na kartici.
* V poglavju 11.2. Omejitev uporabe je dodan odstavek glede sprememb dnevnih in mesečnih (periodičnih) limitov:

* Banka določi višino Mesečnega (periodičnega) limita na kartici in Dnevnega limita na kartici, pri čemer se upošteva vrsta računa in privzete vrednosti višine limitov kot izhajajo iz Priloge 1, ki je sestavni del teh splošnih pogojev(Priloga 1: Seznam privzetih vrednosti višine limitov), razen če se Uporabnik kartice in Banka dogovorita drugače. Uporabnik kartice ima pravico odrediti plačilne transakcije s kartico v okviru mesečnih ter dnevnih limitov na kartici. Uporabnik kartice ima ob naročilu kartice ali kasneje na podlagi vloge za spremembo dnevnega limita v poslovalnici banke oziroma preko komunikacijskega modula in drugih povezav v spletni banki Intesa Sanpaolo Bank ali mobilni banki Intesa Sanpaolo Bank Mobile pravico zaprositi za spremembo limitov o čemer odloča Banka.

* Banka lahko v okviru spremembe teh splošnih pogojev uporabnikom kartic sama spremeni privzete vrednosti višine limitov kot izhajajo iz Priloge 1, razen tistim uporabnikom kartic, ki so se z banko dogovorili za drugačno višino limitov.
* V poglavju 11.2. Omejitev uporabe je dodana Priloga 1.

Če uporabnik s predlaganimi privzetimi vrednostmi višine limitov ne soglaša, lahko zaprosi za spremembo prek komunikacijskega modula (Klepet) v spletni banki Intesa Sanpaolo Bank oz. mobilni banki Intesa Sanpaolo Bank Mobile ali osebno v poslovalnici Banke.

Če uporabnik ne soglaša s predlaganimi spremembami Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike, ima pravico, da do 5. septembra 2024 brez plačila nadomestil odpove okvirno pogodbo.

Spremenjeni Splošni pogoji poslovanja s plačilno kartico Activa Visa Inspire bodo 5. julija 2024 v celoti nadomestili sedanje Splošne pogoje in so objavljeni na spletni strani ter v vseh poslovalnicah Banke. Določbe, vezane na omejitev uporabe za obstoječe uporabnike, ki so imetniki plačilne kartice Activa Visa Inspire, pa se uporabljajo od 5. septembra 2024 dalje.

S prijaznimi pozdravi

Intesa Sanpaolo Bank

Priloga 1: Seznam privzetih vrednosti višine limitov.
Transancijski e-račun
* Nakupi na POS-u - 5.000 €
* Nakupi na spletu - 5.000 €
* Dvig gotovine na bankomatu - 2.000 €

Transakcijski osnovni račun:
* Nakupi na POS-u - 5.000 €
* Nakupi na spletu - 5.000 €
* Dvig gotovine na bankomatu - 2.000 €

Transakcijski račun upokojencev:
* Nakupi na POS-u - 5.000 €
* Nakupi na spletu - 5.000 €
* Dvig gotovine na bankomatu - 2.000 €

Transakcijski račun mladih:
* Nakupi po POS-u - 5.000 €
* Nakupi na spletu - 5.000 €
* Dvig gotovine na bankomatu - 160 €

Transakcijski račun otrok:
* Dvig gotovine na bankomatu - 80€
www.intesasanpaoloba...240705.pdf

Strani: 1