Strani: 1

FIN-311684 sporočil: 17.301
[#2760360] 26.02.19 11:56
Odgovori   +    2
Zadnja sprememba: FIN-311684 26.02.2019 11:58
Ja, kolektivne pogodbe kar precej nadogradijo zakonsko določeno število dni dopusta. Poglejmo 36. in 37. člen kolektivne pogodbe za zdravnike. Zdravnik, ki ima 25 let delovne dobe v startu začne s 24 dni dopusta, kar se mi zdi v redu, potem pa dobi dodatnih 5 dni le na to ker dela kot zdravnik, vsi, ki občasno delajo pri virih ionizirajočega sevanja - 9 dni (za stalno – 18 dni) in z duševno motenimi osebami – 10 dni...In smo tako že na 48 dni dopusta, če je zdravnik starejši od 50 let dobi še 5 dni dopusta in smo že 53 dni dopusta...Na koncu sledi poslastica iz 37. člena, ki zdravnika, ki dela šest dni v tednu še na vsakih na 5 dni prej določenega dopusta doda še 1 dana, torej v tem primeru še 10 dni dopusta in smo tako na številki 63 dni dopusta...Seveda, nekateri imajo še več dni, nekateri pa manj...Sicer, še lahko dobijo 10 dni dopusta za prosekturo, nekaj dni za delo na intenzivnem oddelku, v urgentni službi ali operacijski dvorani, za delo z diagnostikom in terapevtom...


36. člen

Dolžina letnega dopusta je odvisna od delovne dobe, zahtevnosti delovnega mesta, delovnih pogojev, psihičnih obremenitev, socialnih in zdravstvenih razmer in starosti.

(1) Zdravniku pripada glede na delovno dobo:
– do 3 let 18 dni
– nad 3 do 7 let 19 dni
– nad 7 do 10 let 20 dni
– nad 10 do 15 let 21 dni
– nad 15 do 20 let 22 dni
– nad 20 do 25 let 23 dni
– nad 25 let 24 dni
(2) Za zahtevnost dela pripada:
– sekundariju 4 dni
– zdravniku 5 dni
– specialistu 6 dni
(3) Zdravniku se glede na delo, ki ga pretežno opravlja, letni
Dopust poveča še:
– za delo v prosekturi za 10 dni
– za delo na intenzivnem oddelku, v urgentni službi ali
operacijski dvorani za 2 dni
– za stalno delo z viri ionizirajočega sevanja za 18 dni
– za občasno delo pri virih ionizirajočega sevanja za 9 dni
– diagnostikom in terapevtom za 3 dni
– (4) Zdravniku se glede na psihične obremenitve letni dopust
poveča zaradi dela z duševno motenimi osebami za: 10 dni
(5) Zdravniku se glede na socialne in zdravstvene razmere letni
dopust poveča:
– materi in očetu samohranilcu za vsakega otroka do 15 let
starosti za 1 dan
– invalidu II. kategorije za 3 dni
– invalidu III. kategorije za 2 dni
– roditelju, ki neguje in varuje težje telesno ali zmerno,
težje ali težko duševno prizadeto osebo za 5 dni
– pri kronični bolezni oziroma bolezni, ki zahteva
neprekinjeno daljše zdravljenje za 1 dan
– invalidu z najmanj 60% telesno okvaro za 5 dni
Povečan dopust iz druge, tretje, četrte in pete alineje prejšnjega odstavka te točke se ne sešteva.
(6) Zdravniku/ki dopolni 50 let starosti, se letni dopust poveča za 5 dni.

Kriterij delovne dobe oziroma določene starosti se upošteva zdravniku pri določanju dolžine letnega dopusta, če je izpolnjen v koledarskem letu za katerega se določa dolžina letnega dopusta.

37. člen

Pod dnevi letnega dopusta se mišljeni delovni dnevi. V dneve letnega dopusta se ne vštevajo tiste sobote, ki za delavce zavoda niso delovni dnevi.
Če je delovni čas razporejen na 6 delovnih dni v tednu (vse sobote so delovne), se zdravniku za vsakih 5 dni dopusta dopust poveča za en dan.
Zdravnik ima pravico 1 dan letnega dopusta izrabiti na tisti dan, ki ga sam določi. O tem mora obvestiti zavod v dveh dneh pred izrabo.

Strani: 1