Izbrani forum: Glavni forum

Izbrana tema: članek Oči na peclje in veselo na delo

Strani: 1

FIN-311684 sporočil: 16.946
[#2717740] 10.06.18 16:59
Odgovori   +    0
Lahko smo malo pomirjeni, da pa bi bili čisto mirni bi bilo prelepo, namreč, nekaj zahtev iz GDPR že imamo v veljavnem Zakonu o varstvu osebnih podatkov iz leta 2004, ki npr. v 8. členu določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. V 91. členu pa določa, se z globo od 4.170 do 12.510 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če obdeluje osebne podatke, ne da bi imel za to podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika (8. člen)...Globe so predpisane za kršitev določb o videonadzoru...Videonadzor ni samo postaviti kamere in na vrata napisati, da je objekt pod videonadzorom, vemo iz prakse, ker smo izdelali kar nekaj pravilnikov s prilogami in evidencami vred tudi kakšen inšpekcijski zapisnik prebrali.

Strani: 1