Strani: 1

zoran13 sporočil: 2.139
[#2705404] 01.04.18 21:12
Odgovori   +    0
ADRIATIC SLOVENICA d.d. - ADZR

Osnovni kapital: 42.999.529,80 €
Število delnic: 10.304.407
Nominalna cena delnice: 4,172 €
Podrejene obveznice: 50.000.000 €
Bilančni dobiček:
31.12.2016 - 39.421.263,34 €
Dividende: 10.613.539,21 €
Dividenda:
2016 - 1,03 €

Dividende:
* 31.12.2004
Bilančni dobiček: 3.636.794,23 €
Dividende: 1.296.801,96 € (0,48€)
* 31.12.2006
Bilančni dobiček: 23.244.786,05 €
Dividende: 10.006.365,00 €
Ostane nerazporejeno: 13.238.421,04 € (se prenaša v bilančni dobiček naslednjega leta)
* 31.12.2007
Bilančni dobiček: 40.816.982,00 €
Dividenda: 25.000.000 €
* (od leta 2007 naprej se dividenda izplačuje 100% lastniku KD Group d.d. ) Ostane nerazporejeno: 15.816.982,00 € (se prenaša v bilančni dobiček naslednjega leta)
* 31.12.2008
Poslovni izid: -14.900.000,00 €
* 31.12.2009
Bilančni dobiček: 5.505.325,19 € (ostane nerazporejeno in se prenese v bilančni dobiček naslednjega leta)
* 31.12.2010
Bilančni dobiček: 10.628.209,74 € (ostane nerazporejeno in se prenese v bilančni dobiček naslednjega leta)
* 31.12.2011
Bilančni dobiček: 27.502.079,12 €
Dividende: 10.000.000,00 €
Ostane nerazporejeno: 17.502.079,12 € (se prenese v bilančni dobiček naslednjega leta)
* 31.12.2012
Bilančni dobiček: 29.464.320,11 €
Dividenda: 11.000.000,00 €
Ostane nerazporejeno: 18.464.320,11 € (se prenese v bilančni dobiček naslednjega leta)
* 31.12.2013
Bilančni dobiček: 13.583.099,00 €
Dividenda: 13.400.000,00 €
Ostane nerazporejeno: 1.013.664,10 € (se prenese v bilančni dobiček naslednjega leta)
* 31.12.2014
Bilančni dobiček: 37.998.464,26 €
Dividenda: 17.944.000,00 €
Ostane nerazporejeno: 20.054.464,26 € (se prenese v bilančni dobiček naslednjega leta)
* 31.12.2015
Bilančni dobiček: 34.635.458,16 €
Dividenda: 13.246.819,60 €
Ostane nerazporejeno: 21.388.638,56 €
Letošnja dividenda je bila za 26,3% manjša od tiste za leto 2014
* 31.12.2016
Bilančni dobiček: 39.421.263,34 €
Dividenda: 10.613.539,21 €
* 31.12.2017
Bilančni dobiček: 40.063.857,62 €
Dividenda: 10.304.407 €
Preostanek bilančnega dobička 29.759.450,62 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih
* skupno si je KD Group v letih od leta 2007, ko je postal 100% lastnik zavarovalnice Adriatic Slovenice d.d., dal izplačati 111.508.765,81 € dividend.
www.as-skupina.si/-/...o-dividend
www.delo.si/gospodar...evrov.html
www.as-skupina.si/do...abf06e7c53
www.as-skupina.si/do...9f74266a49
www.as-skupina.si/do...a30f742252

Strani: 1