Strani: 1

zoran13 sporočil: 2.075
[#2705214] 30.03.18 18:43
Odgovori   +    0
VPOGLEDOVANJE V VSE RAČUNE KOMITENTA

Varno internetno poslovanje na podlagi nove zakonodaje

Novi plačilni storitvi v ZPlaSSIED:
Storitev odreditve plačil je storitev, ki omogoča, da ponudnik storitve odreditve plačil na zahtevo plačnika odredi plačilni nalog, in sicer v breme transakcijskega računa plačnika, ki je dostopen prek interneta in odprt pri drugi banki.

Storitev zagotavljanja informacij o računih je internetna storitev, ki omogoča, da ponudnik storitve zagotavljanja informacij o računih, zagotovi uporabniku podatke o enem ali več transakcijskih računih, ki jih ima uporabnik odprtih pri eni ali več bankah.

V Banki Intesa Sanpaolo d.d. lahko novi plačilni storitvi uporabljajo le uporabniki spletne banke Banke IN.

Namen nove zakonodaje je poleg spodbujanja inovacij in konkurenčnosti na trgu, tudi zagotavljanje enakih pogojev poslovanja za vse ponudnike plačilnih storitev, ki bodo na trgu delovali (banke, plačilne institucije in tretji ponudniki plačilnih storitev,…). Novi plačilni storitvi bosta skladni z zakonskimi zahtevami, ko bodo v veljavo stopili Regulativni tehnični standardi, s katerimi bo vzpostavljena močna identifikacija plačnika in opredeljene bodo zahteve za vzpostavitev sistema izmenjave podatkov med tretjimi ponudniki plačilnih storitev in bankami.

Tretji ponudniki plačilnih storitev, ki niso banke, bodo morali pri Banki Slovenije pridobiti licence oz. dovoljenje za opravljanje storitve odreditve plačil in storitve zagotavljanja informacij o računih. Tretji ponudniki plačilnih storitev iz drugih držav članic se bodo pri Banki Slovenije notificirali. Banka Slovenije bo na svoji spletni strani vodila seznam notifikacij, ki jih je prejela od pristojnih organov držav sedeža tretjih ponudnikov plačilnih storitev.
Banke bodo tretjim ponudnikom plačilnih storitev omogočale pooblaščen dostop do uporabnikovega transakcijskega računa nepretrgoma (24/7/365), prav tako pa uporabnikom do spletnih bank.

V prehodnem obdobju, do zakonske uporabe tehničnih standardov (14.9.2019), lahko tretji ponudniki plačilnih storitev na podlagi soglasja uporabnika izvršujejo plačilne storitve, ki niso skladne z zakonskimi zahtevami. Tretji ponudniki plačilnih storitev dostopajo do spletnih bank in izvršijo plačila, ki so ustrezno avtenticirana.

Preden se uporabnik odloči za uporabo novih plačilnih storitev, ki jih ponujajo tretji ponudniki plačilnih storitev, se mora prepričati, da ima ponudnik ustrezno licenco oz. dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev in je vpisan v register plačilnih institucij (podatke se pridobi na spletnih straneh lokalnega nadzornega organa). Uporabnik mora biti pozoren na varnostne ukrepe, s katerimi tretji ponudnik plačilnih storitev zagotavlja dostop do transakcijskih računov.

Banka ne dogovarja za morebitno škodo, ki bi lahko Uporabniku nastala v primeru zlorab. Vse posledice nosi uporabnik, ki je tretjega ponudnika plačilnih storitev pooblastil, da dostopa do njegovih podatkov na transakcijskem računu in tako ni zaščitil svojih podatkov.

Lep pozdrav,
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
www.intesasanpaolobank.si www.bankain.si

Strani: 1