Strani: 1

FIN-303296 sporočil: 25
[#2697235] 10.02.18 10:47
Odgovori   +    2
Zopet si je nekdo v Bruslju nekaj zlobiral ... “lesinarji” pa ze letajo naokrog ....
rename sporočil: 10.538
[#2697237] 10.02.18 11:06
Odgovori   +    1
Blockchain pa res ni uporaben za izpolnjevanje zahtev GDPR, saj ne mores neke parcialne resitve poriniti v informacijske sisteme podjetij.
Da bo pa fizicna oseba dovoljevala dostop do svojih podatkov v nekem blockchainu pa pomeni tocno to - da bi morale posamezne aplikacije dostopati v ta blockchain....pa da vidimo, kako bo nek SAP prilagajal svoje sisteme temu Datafundu.
Dovoljenje za dostop-obdelavo osebnih podatkov se pac pridobi s soglasjem, ampak to je samo ena od zahtev GDPR. Vse ostalo morajo omogociti pa aplikacije, ki z osebnimi podatki ravnajo.

Dobro so nategnili vlagatelje ;-)
0730ULtra3 sporočil: 884
[#2697649] 14.02.18 09:58
Odgovori   +    1
Noben članek ni popoln, če se vsaj enkrat ne omeni veriženje podatkov in ICO
zoran13 sporočil: 2.075
[#2698334] 19.02.18 23:02
Odgovori   +    0
DISTRIBUCIJA ZAVAROVALNIH PRODUKTOV - IDD

Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (v nadaljevanju: IDD) predstavlja trenutno najbolj aktualno in pomembno novost v Evropski uniji na področju prodaje zavarovanj. IDD je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije dne 2. 2. 2016, državam članicam EU pa je z njo naloženo, da najpozneje do 23. februarja 2018 uveljavijo zakone in druge predpise, ki so potrebni za prenos IDD v nacionalne zakonodaje.

Z IDD je razveljavljena prejšnja Direktiva 2002/92/ES o zavarovalnem posredovanju (v nadaljevanju: IMD) in posodobljena okvirna ureditev v EU, ki je bila za področje delovanja zavarovalnega zastopanja in posredovanja do zdaj določena z omenjeno direktivo. Ob izvajanju IMD se je namreč pokazalo, da bi morala biti ureditev na posameznih področjih podrobnejša, kar je ne nazadnje razvidno tudi iz obsega določb po stari ureditvi (IMD ima 18 členov) v primerjavi z novo (v IDD je 46 členov ter pooblastilo Evropski komisiji za izdajo delegiranih aktov).
www.zav-zdruzenje.si...bornik.pdf

Sergej Simoniti, direktor Agencije za zavarovalni nadzor

Govorimo o sklopu novih pravil, ki so ali še bodo sprejeta na ravni EU (IDD direktiva, PPRIIP pravila, smernice EIOPE o obvladovanju in nadzoru nad zavarovalnimi produkti) in zadevajo neposredno varstvo potrošnikov zavarovalniških storitev. Vsekakor bomo vztrajali oziroma si prizadevali za to, da se pravila, ki se nanašajo neposredno na tveganja, v katera vstopajo potrošniki, uveljavijo čimprej.

Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja

Do začetka naslednjega leta moramo uvesti v pravni red t. i. PRIIP regulativo, ki ureja razkritja na področju življenjskih zavarovanj s finančnim elementom. In do leta 2018 moramo sprejeti IDD direktivo, ki bo bistveno vplivala na razmerja med zavarovalnico, posrednikom in zavarovancem. Veliko več bo razkritij, ki dobivajo že neomejene razsežnosti: razkritje vseh stroškov, vseh provizij, vseh nagrad, ki jih danes dobi posrednik, potrošnik pa zanje ne ve.

www.delo.si/gospodar...rakse.html
www.a-zn.si/wp-conte...ce-POG.pdf
www.svijetosiguranja...19058.html
www.zav-zdruzenje.si...bornik.pdf
zavarovanje-osiguran...avarovanj/
eur-lex.europa.eu/le...32016L0097
www.bipar.eu/en/page/idd
www.betterregulation...topic/imd2
www.osiguranje.hr/Cl...aspx?18107
eiopa.europa.eu/Publ...cument.pdf
eiopa.europa.eu/Publ...cument.pdf

FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI

Glede na objavljene podatke, ki so popolnoma zavajajoči in so zgolj predmet statistik, ki imajo namen širiti še večjo zmedo in nezadovoljstvo med zaposlenimi:

* 2.110,08 € (leta 2015)
Povprečna bruto plača finančnih in zavarovalniških dejavnosti.
* 2.293,35 € (leta 2016)
je znašala povprečna bruto plača v 2016 v panogi finančne in zavarovalniške dejavnosti

EDEN REALNEJŠIH POKAZATELJEV DEJANSKEGA STANJA V ZAVAROVALNIŠKI DEJAVNOSTI

Izhodiščna plača za 1.TR: 429,07 €
BruTO zastopniški kandidat: 730,85 €
BruTO zavarovalni zastopnik: 814,93 €
BruTO svetovalec zastopniški kandidat za osebna zavarovanja: 746,81 €
BruTO svetovalec za osebna zavarovanja: 797,57 €
Redni dopust - na enoto: 5,87 €
Državni praznik - na enoto: 5,87 €
Bolniška do 30 dni - na enoto: 5,87 €
live.finance.si/3351...vaso-placo

BOŽIČNICA(E)

* Leto 2011 - bruto 683,28 € in neto 444,18 €
* Leto 2012 - bruto 708,60 € in neto 455,07 €
* Leto 2013 - bruto 693,58 € in neto 453,86 €
* Leto 2014 - bruto 722,09 € in neto 472,52 €
* Leto 2015 - bruto 873,00 € in neto 571,26 €
* Leto 2016 - bruto 776,90 € in neto 508,37 €
* Leto 2017 - bruto 796,00 € in neto 520,87 €
Tudi v lanskem letu so v zavarovalnici spoštovali zaveze iz Kolektivne pogodbe ter podpisan sporazum s sindikatom v višini 40% za izplačilo Božičnice. Glede izplačila delovne uspešnosti za leti 2011 in 2012, pa bo šel sindikat po vsej verjetnosti v tožbo, ki se obravnava ravno na začetku leta...

DISTRIBUTERJI ZAVAROVALNIH PRODUKTOV

/13/...navkljub zakonskim določbam in implementacije Evropske direktive se postavlja vprašanje, kako nam bodo kar naenkrat spremenili naše dosedanje in legalno ter z vsemi našimi pravili že pridobljene poklice. To, da se postaja iz zavarovalnih zastopnikov ali zavarovalnih posrednikov ter referentov za sklepanje osebnih zavarovanj, samo še enolični distributerji zavarovalnih produktov, je še en poskus, kako destabilizirati naš položaj ter status v zavarovalnicah in zavarovalništvu. Sicer gre res lahko za povsem legitimne izraze in postopke, a vendar Klasifikacija poklicev v Sloveniji jasno precizira in predpisuje, kakšne poklice in možnosti poznamo v zavarovalništvu. Klub vsemu nam ne morejo na tako grobi način odvzeti že pridobljene klasifikacije in vsa pridobljena znanja na tem področju v zavarovalništvu v Sloveniji. Prav tako, pa tudi ne moremo samo nekritično gledati in dovoljevati vse njihove predloge, saj je še vedno merodajna in odločujoča nacionalna zakonodaja, kar pomeni, da je prišlo do kratkega stika med pogajalci, Slovenskim Zavarovalnim Združenjem, AZN, zavarovalnicami in tistimi, ki hočejo na vso silo uveljaviti spremembe na tem področju: Embarassed Twisted Evil Mad Shocked Idea

ODLOG IDD DIREKTIVE

Priporočilo Evropski komisiji o odlogu implementacije IDD direktive, ki jo je predlagal Odbor za ekonomsko in monetarno politiko (ECON) Evropskega parlamenta, je komentirala tudi Michaela Koller, direktorica združenja evropskih zavarovalnic Insurance Europa.

"Evropski zavarovalnice pozdravljajo poziv ECON odbora Evropski komisiji o odlogu implementacije IDD direktive. Zavarovalnicam je potrebno dati dovolj časa za implementacijo IDD in to lahko uredijo le z pravno varnostjo, ko so poznana končna pravila", komentira Koller.

"Procesi distribucije zavarovanja bodo namreč precej pod vplivom novih poslovnih zahtev, ki jih prinaša IDD. Za dobrobit klientov, potrebujejo zavarovalnice določeno obdobje za pravilno implementacijo teh zahtev. Zato Insurance Europa poziva vse evropske institucije, da prepoznajo odlog uresničevanja IDD in da prevzamejo odgovarjajoče aktivnosti", je navedeno v sporočilu Insurance Europe.
www.osiguranje.hr/Cl...aspx?18656
eiopa.europa.eu/Publ...n_only.pdf

UVELJAVITEV IDD DIREKTIVE od 1.oktobra 2018

Evropska komisija sprejema zahtevo o kasnejši uveljavitvi Direktive o distribuciji zavarovanj (IDD), ki se tako uveljavlja od 1.oktobra 2018, so sporočili iz te organizacije. Države Evropske Unije so še naprej obvezne implementirati IDD v nacionalno zakonodajo do originalnega roka 23. februarja 2018.

No, da bi se kasnejša uveljavitev veljala morata EU parlament in Evropski ministrski svet to tudi formalno potrditi. Motiv kasnejše uveljavitve direktive IDD je podaljšanje časovnega roka zavarovalniški industriji za prilagoditev, ker se to pozna na uveljavitev v praksi, medtem ko nacionalnim parlamentom za zamenjavo zakonodaje še naprej velja stari rok, piše Versicherungjournal.at.

Direktiva IDD regulira način prodaje zavarovalnih proizvodov, ki vključuje tudi čezmejno prodajo. Le-ta definira tudi informacije, ki jih morajo potrošniki prejeti preden podpišejo in prejmejo zavarovalno polico. Prav tako se z njo nalaga distributerjem poslovna pravila in pravila transparentnosti.
www.versicherungsjou...-18142.php
www.osiguranje.hr/Ne...%253D%253D

ODLOG IDD DIREKTIVE TUDI V NACIONALNIH ZAKONODAJAH

Konec leta je bilo objavljeno, da se vse skupaj pripravlja na uveljavitev IDD direktive na 23.februar 2018 na 01.oktober 2018. Kot piše portal Versicherungsjournal, obstajodaljšal rok za implementacijo IDD v nacionalno zakonodajo , kar je bilo prvotno zamišljeno za 23.februar 2018. Predlog je, da se ta rok pomakne na 01.julij 2018 piše Versicherungsjournal.

Namreč konec leta 2017 se je dvignil pravi vihar okoli uveljavitve IDD direktive, v največ primerih, zaradi prekratkega preostalega časovnega obdobja za njeno uveljavitev. Evropski parlament in 15 držav EU so predlagali za podaljšanje datuma uveljavitve, neposredno pred Božičem je Evropska komisija tudi vodila zakonodajne procese v tej smeri. Prav tako se zdi, da bi pomaknitev roka odgovarjalo tudi zakonodajalcem, saj tudi zaradi primera, tudi Avstrija ni sprejela novega zakona, preostalo pa je malo časa za implementacijo.
www.versicherungsjou...-18185.php
www.osiguranje.hr/Cl...aspx?18847

UVELJAVITEV IDD DIREKTIVE V NACIONALNIH ZAKONODAJAH od 1.julija 2018

Predstavniki v Evropski uniji so 14.februarja 2018 potrdili sporazum o odlogu roka za implementacijo Direktive o distribuciji zavarovanj (IDD). Direktiva 2016/97 katera je usmerjena v izboljšanje zaščite potrošnikov bi morala začeti z uveljavitvijo 23.februarja 2018, medtem, pa je na predlog Komisije dpgovorjeno, da je rok za implementacijo v nacionalno zakonodajo 1.julij 2018, novi rok implementacije pa 01.oktobra.2018. Prav ta zamik bo pomagal k boljši pripravi za direktivo IDD, države članice EU, bodo imele več možnosti za usklajevanje zakonodajnega okvira, piše o obvestilu
www.consilium.europa...uary-2018/
www.osiguranje.hr/Cl...aspx?18920

BOB LETA 2016

"Sposobni ljudje ustvarjajo delovna mesta, nesposobni pa jih uničujejo."
dr. Husam Franjo Naji
www.vecer.com/video-...to-6246335

BOB LETA 2017

"Soborci me sprašujejo, ali smo se borili za pravo stvar. Za domovino že, in če bi bilo treba, še stokrat. Ne pa za elite, ki so se okoristile brez moralnih in etičnih zadržkov. Kako jih ni sram?"
Srečko Cehnar, poveljnik enot TO pri obrambi Šentilja

Strani: 1