Strani: 1

FIN-311684 sporočil: 17.362
[#2652695] 11.05.17 18:32
Odgovori   +    7
Bomo pozidali vsa kmetijska zemljišča? Boljše je vprašanje, če bomo obdelali vsa kmetijska zemljišča?
karnel sporočil: 122
[#2652755] 12.05.17 09:26
Odgovori   +    0
- V RS veljata na področju urejanja prostora za celotno območje Slovenije Prostorski red (PRS) in prostorska strategija (SPNS) . Oba akta sta na državnem nivoju sprejeta za to, da omogočata skladen in trajnosten prostorski razvoj v državi, obravnavana lokacija s predlaganim programom pa predstavlja grob poseg in izničenje vsebin obeh državnih aktov.
- Zakon o strateškem razvojnem območju državnega pomena v Občini Hoče-Slivnica prejudicira umestitev v prostor za dejavnost in objekte, katerih vpliv na okolje ni dokazljivo preverjen in ni znan (ni voden po zakonodaji umeščanja v prostor, niti ne vključuje postopkov iz Zakona o varstvu okolja).
- Investicija bo podrejena v celoti predlaganemu okoljsko nepreverjenemu Zakonu, v nasprotnem primeru je Zakon neizvedljiv, investitor pa bo zaradi sodelovanja pri pripravah oškodovan, in bo terjal nadomestila – odškodnine.
- vse skupaj je v nasprotju z določili v EU sprejetih (obveznih!) direktiv o varstvu okolja in pravic javnosti v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov (zato je vlada vse skupaj "prehitela" s posebnim zakonom, ki ni "prostorski", vendar pogojuje posege v prostor!!)
jezdec666 sporočil: 6.613
[#2652757] 12.05.17 09:31
Odgovori   +    0
Slabo se rabi zemlja, zato je tako. Dopuščajo se prazne luknje v mestih, ne dopuščajo se višji gabariti in podobno. Torej staro bi se moralo primarno umikati novemu in primarno graditi tam, šele če to ne bi iblo možno, bi se smelo pomisliti na gradnjo na kmetijski zemlji. Ker pa gre samo po večini za špekulacije in polnjenje mošenj posvečenih pri koritu, je pa tko, kot je (glej Magno Stayer in njihovo tehnologijo avtomobilov 1.0, ki jo bodo povozili samovozni avti kmalu po dokončanju tovarne, subvencije pa bodo seveda pocuzali za tako predpotopno tehnologijo). Ampak demografija bo dolgoročno vseeno naredila svoje in spraznila velik del podeželja, tako bo sčasoma velik del vasi prerasel gozd in bomo izgubili tudi tako še več kmetijske zemlje.
karnel sporočil: 122
[#2652759] 12.05.17 09:36
Odgovori   +    0
- Za vse je kriv Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (ZZPISI), stran 12751. (U.L. RS št.. 85/2016)
- Zakon s svojim diktatom onemogoča samostojno razpolaganje s prostorom v okviru lokalne samouprave in samouprave in je tudi s tega vidika protiustaven ter je v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi.
- Ustaljena zakonodajna praksa, da novejši zakon avtomatično spreminja oziroma ukinja starejšega, brez posebnih določb v zvezi s tem, na področju urejanja prostora ni sprejemljiva. Prostorske rešitve morajo biti usklajene hierarhično in medsebojno na istem nivoju, ter nedvoumne. Zato ne more nek parcialen zakon, kot je obravnavani, kar avtomatično izničiti določbe ZVO, ZPNačrt, ZUreP, Odloka o SPRS, Uredbe o PRS, ipd., kar pomeni, da bo prizadeta občina, ko bo morala izvajati vse naštete državne akte, v dvoumnem položaju, posebno pa v primeru, ko zahteve iz zakona niso usklajena s pravnim redom EU, to je z direktivami o varstvu okolja.
- Predvidena umestitev investicije bo močno posegla v kmetijska zemljišča in bo v nasprotju z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, s tem tudi z ZVO, prav tako pa v nasprotju z EU direktivami, v okviru tega tudi v nasprotju z Uredbo o PRS in z republiškim Odlokom o SPNS.
- V okolici avstrijskega Gradca je investitor zasedel kmetijske površine, tam se po vsem sodeč ne more več širiti, zato zahteva lokacijo v bližini, idealno, kot je zanj ta na polju v občini Hoče-Slivnica, vendar bi morala tudi Slovenija braniti svoje kmetijske površine.
bacco979 sporočil: 869
[#2652767] 12.05.17 09:56
Odgovori   +    1
Jaz bi prej rekel, da se je v zadnjih 20 letih več kmetijskih zemljišč zaraslo z gozdom, kot pa pozidalo. Ne vem če so Hoče res najboljša lokacija za to novo fabriko, močno pa dvomim, da so tista zemljišča na obrobju mesta in zraven avtoceste najboljša obdelovalna zemlja.
bc123a sporočil: 46.264
[#2652769] 12.05.17 10:10
Odgovori   +    2
Matr vola, a se niso cene zazdidljivih parcel dovolj visoke? Vi bi SE omejevali? Pa dobro, povejte mi, kje naj ljudje zivijo? A bi jih kar v kocevje posiljali?
Standard za trajnostno oskrbo s hrano je okoli dva tisoč kvadratnih metrov obdelovalne zemlje na prebivalca,
Zakaj trajnostno, zakaj ne intenzivno?
karnel sporočil: 122
[#2653093] 15.05.17 10:29 · odgovor na: bc123a (#2652769)
Odgovori   +    0
[bc123a]
Matr vola, a se niso cene zazdidljivih parcel dovolj visoke? Vi bi SE omejevali? Pa dobro, povejte mi, kje naj ljudje zivijo? A bi jih kar v kocevje posiljali?

> Standard za trajnostno oskrbo s hrano je okoli dva tisoč kvadratnih metrov obdelovalne zemlje na prebivalca,

Zakaj trajnostno, zakaj ne intenzivno?
Trajnostno-intenzivno! Povečati zdravje prebivalstva in samooskrbo države s poljskimi pridelki!

Strani: 1