Strani: 1

zoran13 sporočil: 2.151
[#2601712] 15.06.16 21:50
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: zoran13 15.06.2016 21:53
KRUTA REALNOST

VAŠ DENAR IN VAŠA PAMET

Najnovejše raziskave v nevrološki vedi kažejo, da so možgani ustvarjeni za zaznavanje trendov celo tam, kjer jih najbrž sploh ni. Ko se nekaj pripeti dvakrat ali trikrat zapored, določeni deli možganske skorje avtomatično pričakujejo ponovno ponovitev. Če do tega zares pride, se sprosti kemična snov, imenovana dopamin, ki preplavi možganske celice in povzroča občutek evforije. Če tako delnica nekaj minut zapored raste, avtomatično pričakujete, da bo rasla še naprej. Če delnica raste naprej, v vaših možganih pride do kemičnih sprememb, ki vas "zadenejo". Samodejno postanete odvisni od svojih prognoz.

Toda ko delnice padajo, finančna izguba ob vprašanju Biti ali ne biti sproži sprostitev adrenalina, lastno vsem prestrašenim živalim. Tako, kot ne morete zadržati utripa srca, ko zaslišite gasilsko sireno, in odskočite, ko na pešpoti zagledate zvito klopotačo, si ne morete kaj, da ne bi čutili strahu, ko cene delnic zgrmijo navzdol.

Slovita psihologa Daniel Kahneman in Amos Tversky sta dokazala, da je bolečina ob finančnih izgubah dvakrat intenzivnejša od veselja pri enakovrednemu dobičku. Če z delnicami zaslužimo 1.000 $, imamo dober občutek, toda izguba v vrednosti 1.000 $ prizadene čustveno dvakrat močnejši udarec. Izgubljanje denarja je tako boleče, da mnogi ljudje, ki so obupani nad obeti novih izgub, prodajajo čisto na dnu in ne pomislijo, da bi kupili karkoli.

money.cnn.com/2002/0...ain_short/
Vir: Benjamin Graham, Modri investitor, str.221, Ljubljana, Soleco, 2009, Prvi ponatis 800 izvodov,

"Daleč najboljša knjiga o investiranju, ki je bila kdajkoli napisana."
Warren E.Buffett
www.zlatkoturkovic.c...odlomek=14

KRUTA REALNOST

AGENTI VČASIH NA MEJI ETIČNEGA IN LEGALNEGA

Po sedemodstotnem padcu zavarovalniških premij v začetku 2015, se je obseg premij maja povišal za 4%, glede na lansko leto pa za 9%. Gonilo rasti so življenska naložbena zavarovanja.

* Na kaj je potrebno paziti pri sklepanju pogodb?
Življenjska zavarovanja z naložbeno komponento so verjetno najagresivneje prodajan finančni produkt v Sloveniji. "Razlog je enostaven: v teh produktih je v povprečju od 6% do 8% vseh vplačanih sredstev namenjenih za provizijo tistega, ki je takšno zavarovanje svetoval oziroma prodal. Zato ne preseneča dejstvo, da se pri prodaji teh zavarovanj, kdaj uporablja tudi prakse, ki so na meji etičnega in tudi legalnega", opozarja Samo Lubej, neodvisni finančni strokovnjak, ki sodeluje tudi v projektu finančnega opismenjevanja mladih. Dodajaj nekaj nasvetov, ki jih velja upoštevati pri moirebitni odločitvi za to, da se prihranke oziroma del prihodkov nameni tem finančnim produktom.

* Ali drži, da so ta zavarovanja davčno najugodnejša?
Življenjska zavarovanja z naložbeno komponento se prodajajo tudi kot produkt z ugodnejšo davčno obravnavo. Nihče pa dejansko ne more jamčiti, da bo tako tudi ob poteku. Na področju obdavčenja kapitalskih dobičkov smo imeli v zadnjih 15 letih že vsaj 6 sprememb.

* Je življenjsko zavarovanje z naložbeno komponento sploh primeren produkt za namen varčevanja za pokojnino?
Življenjska zavarovanja z naložbeno komponento se dejansko pogosto predstavljajo kot primeren produkt za namen varčevanja za pokojnino. Vendarle bi moralo biti to predvsem zavarovanje in ne predvsem varčevanje. Če želijo ljudje varčevati in/ali plemenititi svoj kapital, za to praviloma obstajajo primernejši produkti, ki so namenski, bistveno preglednejši in stroškovno manj obremenjeni.

* Kako so oblikovane zavarovalne vsote?
Zavarovalne vsote niso primerno oblikovane. Zasopniki, ki niso dovolj strokovno podkovani in nimajo dovolj znanja in na voljo primernih produktov, sklepajo zavarovanja s premajhnimi zavarovalnimi vsotami glede na dejanske potrebe strank. Zavarovalne vsote niso primerno oblikovane.

* Se zavarovanja res včasih sklepajo za predolgo dobo in ob pomanjkljivih informacijah?
Tako je, zavarovanja se sklepajo za predolgo dobo. Daljša doba je namreč v interesu zavarovalnih zastopnikov, ker dobijo provizijo na podlagi vsote vseh predvidenih vplačil. Zavarovalni zastopniki ponavadi razložijo, da lahko predhodno prekinete zavarovanje. Ne povedo pa, da je prekinitev povezana z dodatnimi stroški. Podaljšanje obstoječega zavrovanja je pri večini produktov tudi možno in brezplačno.

* Je pri odločitvi glede zavarovalne vsote pomembna starost?
Potreba po zavarovalnih vsotah se skozi življenje spreminja. Pri 30 letih, ko praviloma nastajajo družine in imamo majhne otroke, kredite,...so potrebe po zavarovalnih vsotah bistveno večje kot na primer pri 55 letih, ko so otroci ekonomsko samostojni in krediti odplačani. Temu primerno je treba izbrati primerne produkte, njihovo dobo...

* Kaj je treba vedeti pri sklepanju zavarovanja za smrt in zavarovanja za nezgodno smrt?
Treba je razlikovati med zavarovanjem za smrt in zavarovanjem za nezgodno smrt. Slednje zavarovanje je cenejše, a v primeru smrti zaradi bolezni izplačila zavarovalne vsote ne bo. In treba je preveriti, kdo je upravičenec izplačil.

* Je možnost rentnih izplačil avtomatična?
Dobro je, da ima zavarovanje z varčevalno komponento vključeno možnost rentnih izplačil, če se zavarovanec tako odloči. Če tega polica ne vsebuje, je treba skleniti novo zavarovanje za izplačilo rent in s tem vsi davčni roki začnejo teči znova.
www.dnevnik.si/10427...-legalnega

KRUTA REALNOST

ALIANZ UVEDEL MOBILNE ZASTOPNIKE

Na Hrvaškem tržišču je Allianz uvedel popolnoma mobilne zastopnike in tako zamenjal način dela v zavarovalništvu. Celotni proces dogovarjanja police je sedaj mogoče opraviti takoj, v času in na mestu, ki najbolj odgovarjajo klientu, saj so hitra in enostavna priprava, zamenjava, izpis ter podpis ponudbe na licu mesta so postali stvarnost. Zastopniki Allianz lahko odgovorijo na vsa klientova vprašanja, brez odhoda v poslovalnico in dogovarjanjem za nove sestanke.

Zahvaljujoč novi tablet aplikaciji, ki je bila razvita skupaj s HT-jem, Combisom, IT Sistemima in InfoCumulusom, je popolnoma digitaliziran proces sklepanja zavarovanja. Mobilni zastopnik preko tableta pristopa vsem potrebnim podatkom o stranki ter mu lahko v trenutku ponudi celoviti pregled vseh vrst zavarovanja. V odvisnosti od želj klientam zastopnik na licu mesta lahko ponudbo prilagodi in izračuna ter ugodi željam klienta, ki lahko preko e-potpisa to polico takoj lahko prevzame in se pošlje po elektronski pošti ali pa se izpisuje na mini prenosnem tiskalniku.

Aplikacija je zamišljena kot pisarna na dlani" katero zastopnik nosi s seboj, kjerkoli se klient nahaja, prav tako pa tudi takrat, ko ga nekdo potrebuje, pri čemer sta svinčnik in papir popolnoma odveč. Celotni proces je hiter, pristop k produktom pa znatno olajšan.

"Svet v katerem živimo se vse bolj digitalizira in postaja mobilnejši, prav tako pa navade naših klientov. Po lanskoletnemu uvajanju mobilnih cenilcev, smo naredili še naslednji logični korak k digitalizaciji poslovanja. Mobilni zastopniki nam omogočajo manjšo administracijo, hitrejše delovne procese, večjo učinkovitost in boljšo prilagoditev potrebam in življenjskim navadam naših klientov. Prav tako, digitalizacija procesov in zmanjšanje porabe papirja prispevajo k očuvanju okolja, na kar pri nas vedno pazimo", je izjavila Tajana Horvat, direktorica Sektorja za informatiko in organizacijo v Allianzu.

Novi način dela obeležuje tudi preobrat v načinu prodaje, ker hkrati rešuje velik del problemov s katerimi so se zastopniki vsakodnevno reševali. Mobilni zastopniki bodo prispevali tudi k profesionalnosti dela, ki v Allianzu od sedaj ne bodo več isti, na obojestransko zadovoljstvo zastopnikov in klientov.

"Projekt mobilni zastopnik smo razvijali v tesnem sodelovanju z našimi zastopniki. Razvoj tehnologije ne gre v smeri, da računalniki zamenjajo ljudi, ampak, da jim tehnologija pomaga, privarčuje čas in s tem omogoči boljšo organiziranost poslovanje ter večjo učinkovitost," je izjavil Krešimir Bihar, Direktor lastnih kanalov prodaje v Allianzu, ter dodal kako so zastopniki pozitivno sprejeli novo tehnologijo ter da prevladuje med njimi ponos, saj so na tem področju pionirji, kateri uspešno lovijo korak s časom in so na tem področju vodilni v razvoju industrije.
www.osiguranje.hr/Cl...aspx?16891
zoran13 sporočil: 2.151
[#2601753] 16.06.16 09:22
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: zoran13 16.06.2016 09:24
KRUTA REALNOST

AZIJA GARANT IN AZIJA GARANT PLUS

1. septembra 2006, sta Življenjska zavarovalnica Slovenica Življenje d. d. in Zavarovalna družba Adriatic Slovenica d. d. pričeli z zbiranjem vplačil v AZIJA GARANT, življenjsko zavarovanje z vlaganji v indeks hedge skladov in z jamstvom glavnice ob doživetju, ki sta ga razvili v sodelovanju z Deutsche Bank AG. S sklenitvijo zavarovanja zavarovanec hkrati doseže tri cilje: zavarovalno zaščito (110 % vplačane premije), možnost donosnega nalaganja sredstev in 100 % jamstvo glavnice.

Zajamčena vrednost premoženja ob doživetju, za katero jamči Deutsche Bank AG, se izplača v primeru, če je vrednost premoženja ob izteku zavarovanja nižja od čiste premije. Čista premija je vplačana premija, zmanjšana za vstopne stroške. Garancija čiste premije je zagotovljena ob doživetju, v vmesnem obdobju pa je vrednost premoženja enaka trenutni vrednosti enote premoženja. V primeru smrti zavarovanca v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti (110 % vplačane premije) oziroma vrednost premoženja po polici, če je ta višja od zavarovalne vsote. Za izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti jamčita Slovenica Življenje in Adriatic Slovenica.

Prednosti življenjskega zavarovanja AZIJA GARANT so tudi v večji zaščiti vloženih sredstev v primeru neugodnih gibanj delniških tečajev, enostavnemu dostopu do delniških hedge skladov tudi z manjšimi vložki, usmerjenosti naložb v perspektivno regijo, s pričakovanimi višjimi donosi, sredstva zavarovancev pa upravljajo strokovno usposobljeni in priznani upravitelji po izboru Deutsche Bank AG.

Azija Garant
* 03.02.2016 - 99,7800 enot premoženja
* 05.04.2016 - 99,7800 enot premoženja
* 08.06.2016 - 99,7800 enot premoženja

Azija Garant Plus
* 03.02.2016 - 99,5300 enot premoženja
* 05.04.2016 - 99,5300 enot premoženja
* 08.06.2016 - 99,5300 enot premoženja
www.adriatic-sloveni...premozenja

REALNOST

* Za zajamčeno vrednost premoženja ob doživetju jamči Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60262 Frankfurt am Main, Nemija. Vrednost premoženja bo v skladu s tem jamstvom ne glede na finančne razmere na kapitalskih trgih ob izteku zavarovanja še vedno enaka in bo znašala vsaj 958,00 EUR.

ALUZIJE

10 let od sklenitve naložbenih polic in čas za izplačilo vrednosti premoženja na naložbenih policah za Fond Azijo Garant in za Fond Azijo Garant Plus v letu 2017 se bliža z veliko hitrostjo.
Ob nakupu oziroma vplačilu za naložbeni produkt Fond Azija Garant Plus za npr.1000 € je na polici zapisanih 958 enot premoženja, oziroma "čiste" premije, kar pomeni ob trenutni vrednosti 99,53 € na enoto premoženja, točno 953,49 €, kar je še vedno nižja vrednost premoženja, kot ob nakupu v letu 2007. Da bi dobili izplačilo, ki bi bilo enako vplačanemu znesku vrednosti premoženja bi morala biti vrednost enote premoženja najmanj 104,4 in sicer 1.000 €. Le v primeru, da bi bila vrednost enote premoženja večja od 104,4 bi lahko govorili o kakšni hipotetični donosnosti, da ob tem sploh ne govorimo o realni (ne)donosnosti še z upoštevanjem inflacije!
www.as-skupina.si/-/...e-ob-doziv

DEUTSCHE BANK d.d.

Bomo Deutsche Bank reševali evropski davkoplačevalci?
Časovnica se bere kot kriminalka:

* april 2014 Deutsche Bank nujno poveča svoj kapital za 1,5 milijarde evrov.
* maj 2014 DB proda za 8 milijard evrov sredstev s 30% popustom za vzdrževanje likvidnosti.
* marec 2015 DB pade na bančnih stresnih testih.
* april 2015 DB plača 2,5 milijarde dolarjev poravnave po končani preiskavi manipulacije medbančne obrestne mere LIBOR.
* junij 2015 Dva sopredsednika uprave Jain in Fitshen naznanita svoj odstop.
* junij 2015 Bonitetna agencija Standard & Poor zniža DB oceno na BBB+.
* december 2015 DB ima 7 milijard evrov izgube.
* januar 2016 Delnice DB izgubijo 30%, brez bonusov.
* februar 2016 Delnice DB padejo na rekordno nizko raven.
* februar 2016 Nov predsednik uprave Cryan miri zaposlene, da je z DB vse v redu, ko istočasno napoveduje odpuščanja v tisočih.
* februar 2016 Nemški finančni minister Schaeuble izjavi, da nima skrbi glede DB.
* april 2016 DB pristane na poravnavo s strankami, zaradi manipulacij na trgu zlata in srebra.
* april 2016 Thoma odstopi iz nadzornega sveta DB.
* maj 2016 DB ponuja na belgijskem trgu nenavadno visoke 5% obrestne mere za 3 mesesečni depozit. Imajo težave z likvidnostjo?
* maj 2016 Bonitetna agencija Moody's zniža DB oceno na Baa2.
* junij 2016 Chadha, glavni izvršni direktor Deutsche Bank v azijsko-pacifiški regiji, odstopi.

Deutsche Bank je druga največja investicijska banka na svetu. Njena sredstva so vredna 2 blijona evrov in njeni depoziti so vredni nad 570 milijard evrov. Resnični problem Deutsche Bank je izpostavljenost na trgu izvedenih finančnih instrumentov. Vsota teh derivatov je približno 55 bilijonov evrov, kar je 20-krat več od BDP Nemčije. Večina 70% vseh derivatov so derivati obrestnih mer, ki so zavarovani z državnimi obveznicami. Ravno v teh dneh je postal donos 10-letne nemške obveznice prvič v zgodovini negativen. Morda bo rešilna bilka ECB, pri kateri so med drugim junija napovedali odkupovanje podjetniški obveznic. Možna je tudi kombinacija Bail-in in Bail-outa, baje se tudi s CoCo obveznicami šiba na noro, to je vrsta zavarovanja pred bankrotom, kar so v Sloveniji že dobro spoznali podrejenci bank NLB in NKBM. Pri Deutsche Bank so rezervirali precejšen finančni znesek s katerim odkupujejo lastne delnice in jih držijo na umetno visoki ravni, a so kljub temu delnice včeraj ponovno dosegle večletno dno.

* DBK.DE banka zaposluje več kot 81 tisoč ljudi v 76 državah.
* v letu 2015 so imeli na DBK.DE izgubo za 6,7 milijard€

2007

2007 - cena DBK.DE delnice - 93€
2016 - cena DBK.DE delnice - 13,01€
david-slo.blogspot.s...-bank.html
www.rtvslo.si/blog/k...lci/108226
www.mladina.si/17475...st-evrope/
153 sporočil: 7.542
[#2601756] 16.06.16 09:35
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: 153 16.06.2016 09:38
Lovci na zaslužke redijo lajajoče kužke.

Sodražan

Strani: 1