Strani: 1

anon-78175 sporočil: 834
[#2597504] 23.05.16 11:52
Odgovori   +    3
To je popolnoma običajna novica v naših medijih in ji ni treba posvečati pozornosti.
FIN-311684 sporočil: 19.532
[#2597508] 23.05.16 11:59
Odgovori   +    6
Verjetno je ugotovljeno, da so v Savi Re kradli in oškodovali delničarje.
polene sporočil: 3.220
[#2597524] 23.05.16 12:59 · odgovor na: FIN-311684 (#2597508)
Odgovori   +    11
Zadnja sprememba: polene 23.05.2016 13:02
[FIN-311684]
Verjetno je ugotovljeno, da so v Savi Re kradli in oškodovali delničarje.
Verjetno uprava trepeta pred vprašanji delničarjev, ampak pri nas so delničarji in še posebej mali delničarji tako deležniki za nategnit. Tudi država s svojimi zakoni in ravnanji za vsako povozi male delničarje. Država ne ščiti malih ljudi-navadnih državljanov, in ne spoštovanje lastnine malih ljudi, zakoni so napisani v korist za velike barabe in za ropanje malih. Poglejte samo ravnanje v NKBM, pa pri zaprtju računov pri KDD, pa plačevanje za trgovalne račune. Nategi pri prevzemih (Perutnina Ptuj). Pri izstisnitvah in še in še... Veliki državni delničarji so pa navadno tako v spregah z upravami za oškodovanje družb. Tako , da v kratkem lahko rečemo adijo mali delničarji in adijo borzno trgovanje. V Sloveniji bo lastništvo večjih podjetij razdeljeno na 100 do 400 ljudi. Sistem(socalizem ali kapitalizem) Severne Koreje.
murje sporočil: 3.724
[#2597526] 23.05.16 13:02
Odgovori   +    4
Zadnja sprememba: murje 23.05.2016 13:16
SAJ NI RES, PA JE!

Hoteli v Portorožu niso v državni lasti, pa poglejte kaj so naredili iz njih. Koliko denarja se je vložilo za prenovo in obnovo Hotel Palace Kempinski in nakup Adriatica iz Opatije ter za koliko denarja so na koncu prodali Hotel Palace Kempinski in hotel Adriatic iz Opatije.
Povsem odveč je opozoriti na položaj zaposlenih v nekoč cvetoči hotelski branži, saj so za vse napake velikih finančnih konglomeratov, ki so se skoncentrirali v Bernardinu, nato kratko potegnili v Hotelih Piran, Salineri Strunjan ter Hotelih Simonov Zaliv. Ve se, da je bil v tem času Predsednik Uprave v Hotelih Bernardin d.d. prav sedanji šef SDH Marko Jazbec.
Po lanskoletnem prevzemu Hotela Metropol, Roža, Lucija in Barbara s strani Hotelov Cavtat, pa so se tudi v jezikovni nemilosti znašli prav tam zaposleni.
www.primorske.si/Nov...-hotelirje

APETITI

Vse te igrice so se začele, ko je Croatia Osiguranje d.d. povečavala svoj delež v Pozavarovalnici Sava d.d., ko so skupaj z Adria Grupa d.d. skupno presegli 20%, potem je zazvonil alarmni prevzemni zvonec, ko so v preteklem tednu, dali prošnjo za povečanje skupnega deleža na 33%. Ob tem ne gre pozabiti, da se konec koncev, tudi deleži zavarovalnic enostavno in preprosto samo zamenjajo.
Prav danes v intervjuju Marko Jazbec pravi, da bodo prevetrili in da ravno končuje predlog nove strategije upravljanja državnih naložb. Vse to lahko pomeni marsikaj, tudi to, da je bila dosedanja strategija pomanjkljiva ali pa, da je omogočala ali vključevala tudi možne prevzemne stranpoti. To, da je v skladu s strategijo Uprave Pozavarovalnice d.d. in odobritvijo lanskoletne skupščine Pozavarovalnice Sava d.d. omogočila odkup lastnih delnic v višini 10% -1 delnico je sovpadalo z obrambno strategijo pred morebitnim prevzemom Pozavarovalnice Sava d.d. V tem času so se tečaji lepo dvigovali in kot kaže redna dividenda povišala na 0,65€ ter skupaj z izredno dividendo 0,15€, na predlaganih rekordnih 0,80€.
Morda je tudi nekaj težav v zapletenih postopkih spremembe imena Zavarovalnice Maribor d.d. v Zavarovalnica Sava d.d., saj le-to ni bilo sprejeto z odobravanjem mnogih zaposlenih, šaj se ve, da so bili ob združevanju odpori največji prav v Zavarovalnici Tilia d.d.
Posebej tudi moti to, da je SDH zakompliciral pri imenovanju predlagane Revizijske komisije za obdobje do leta 2018 ter zaostritvijo pogojev za imenovanje člana uprave Pozavarovalnice Sava d.d., ki je resnici na ljubo, manj oster in zahteven, kot ga zahteva obstoječi Zakon o Zavarovalništvu. Ko se bo to sedaj že politično "prepucavanje" nadaljevalo, potem bodo lahko ogroženi nadaljnji združitveni sinergijski procesi, da o ogromnem strokovnem delu, ki je potrebno ob teh procesih niti ne smemo pozabiti, še manj pa o poenotenju vseh obstoječih zavarovalniških produktov. In tukaj je tudi že od nekdaj zelo jasno Ivanušičevo stališče, da ne bo podpiral kanibalizma, posebej v lastni zavarovalnici ne...

DELNIČARSKI SPORAZUM PRI VZMD - POSR 20,29 €

Na podlagi Delničarskega sporazuma ter formiranja Sekcije Sava Re si v VZMD aktivno prizadevajo za ustrezno in stabilno dividendno politiko, imenovanje kompetentnega predstavnika malih delničarjev v Nadzorni svet družbe, v primeru lastniško-strateškega preoblikovanja oz. morebitnih prevzemnih aktivnosti pa doseči prodajo delnic po čim višji ceni, ki mora biti po njihovem prepričanju vsaj 30 % višja od konsolidirane knjigovodske vrednosti delnice (15,61 €) - po stanju na dan 30. 6. 2014 (glede na uradne podatke iz Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za obdobje januar-junij 2014) - torej najmanj 20,29 € za delnico Pozavarovalnice Sava, d.d. (POSR). Pri tem v VZMD načrtujejo aktivnosti, ki med drugim vključujejo pogajanja z upravo družbe, večinskimi lastniki oz. večjimi delničarji, potencialnimi kupci ter komunikacijo s preostalimi delničarji, hkrati pa podpisnikom Delničarskega sporazuma zagotavljajo tudi sprožitev in vodenje morebitnih sodnih postopkov, ki bi bili potrebni za dosego čim višjega izplačila vsakega posameznega delničarja.
www.vzmd.si/novice/s...oblikovanj
anon-117019 sporočil: 1.616
[#2597532] 23.05.16 14:00
Odgovori   +    12
Spoštovane Finance!
Hvala, iskreno hvala za te novice.
Žal pa pri nas nimamo t.i. prave finančne policije, kot jo imajo naši sosedje v Italiji.
V takih primerih enostavno pridrvijo uniformirani financerji, pobasajo vse te mandeljce v kombije in odpeljejo v pripor.
Na njihovo mesto pa v roku par ur pride poseben komisar, ki poskrbi za red in disciplino...
Potem pa se lahko tožijo in cmerijo, kakor jim je volja.
Mleben sporočil: 1.107
[#2597555] 23.05.16 17:31 · odgovor na: murje (#2597526)
Odgovori   +    4
Torej smo v SDH volku dali čuvat (njegove) ovce. Nič novega, to je eden najbolj plastičnih prikazov kako "naši" za/prevladajo. Plačamo mi vsi, pokasirajo pa vladajoči lumpi.
anon-388267 sporočil: 8
[#2597585] 23.05.16 22:03
Odgovori   +    0
Jazbec dela ne transparentno, tudi v Hotelih Bernardin je delal ne transparentno....in prodaja Metropol resorta je potekala zelo ne transparentno. Sava Re + SDH= prijatelji
murje sporočil: 3.724
[#2598239] 26.05.16 17:48
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 26.05.2016 17:51
STATUT POZAVAROVALNICE SAVA d.d.

10.člen
Skupščina je sklepčna, če se seje udeležijo delničarji, ki predstavljajo vsaj 15% (petnajst odstotkov) osnovnega kapitala.

Skupščina odloča:
- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev v sprejem letnega poročila skupščina,
- uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in na podlagi poročila nadzornega sveta,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- spremembi statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju
- imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta
- drugih zadevah v skladu z zakonom in tem statutom.

www.sava-re.si/media...Statut.pdf
www.atvp.si/Document...pectus.pdf

GORDIJSKI VOZEL

Glede na določbe statuta in glade na to, da imata družbi Adris Grupa d.d. in Croatia Osiguranje d.d. preko skrbniških računov, lastniški delež že povsem blizu 20%, je potemtakem zelo blizu opcija "blokade odločanja" saj ob odsotnosti že prej omenjenih delničarjev, skupščina Pozavarovalnica Sava d.d. ni sklepčna.

Strani: 1