Strani: 1

0513ANITO sporočil: 6.773
[#2587977] 21.03.16 23:22
Odgovori   +    16
Temu se spet reče: S tujim kurcem po koprivah.

Nič novega od te zmešane vlade.
anon-315077 sporočil: 20
[#2587983] 22.03.16 05:43
Odgovori   +    6
Pregledal sem oba članka, pa je očitno še prezgodaj, da bi si sam obrazložil:

Letos smo dobili odlok, da bomo plačevali višji NUSZ za cca 100%:
1. dodali so komunalno infrastrukturo, kar razumem
2. Spremenili so kvadraturo iz pozidanega zemljišča(139m2) na uporabno površino stavbe (260m2). Ali je ta sprememba dovoljena in v kakšnih primerih.

Hvala
anon-122633 sporočil: 1.641
[#2588001] 22.03.16 08:15 · odgovor na: anon-315077 (#2587983)
Odgovori   +    10
[thorTheOne]
Pregledal sem oba članka, pa je očitno še prezgodaj, da bi si sam obrazložil:

Letos smo dobili odlok, da bomo plačevali višji NUSZ za cca 100%:
1. dodali so komunalno infrastrukturo, kar razumem
2. Spremenili so kvadraturo iz pozidanega zemljišča(139m2) na uporabno površino stavbe (260m2). Ali je ta sprememba dovoljena in v kakšnih primerih.

Hvala
POZOR!!!
BODITE POZORNI NA INFORMATIVNI IZRAČUN
NUSZ: občine bodo za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2016 uprabile, navodilo MINISTRSTVA ZA FINANCE

MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE je izdalo
navodilo za OBDAVČITEV Z NADOMESTILOM ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v
katerem je v tretji točki spremenilo definicijo POVRŠINE, OD KATERIH SE
PLAČUJE NADOMESTILO ki se glasi ;

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od
stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe. Stanovanjska površina je
čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje,
kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja in čista tlorisna
površina garaže za osebne avtomobile.

NI SKLADNO Z

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) ki v drugem členu definira da je Zazidano
stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju iz prejšnjega odstavka, na
kateri je zgrajen objekt.

TA NA VIDEZ MAJHNA SPREMEMBA POMENI DA SE DAVEK PO NOVEM ZARAČUNAVA OD
SKUPNE STANOVANJSKE POVRŠINE IN NE OD POVRŠINE ZEMLJIŠČA NA KATERI JE
ZGRAJEN OBJEKT KOT TO DOLOČA ZAKON O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH!!!
Primer objekt 10X10m = 100m2 stavbnega zemljišča a če ima objekt tri etaže
ima po definiciji MINISTRSTVA ZA FINANCE 3X100m2= 300m2 stanovanjske oziroma
poslovne površine stavbe od katere se plačuje NUSZ.

SPOŠTOVANI TO JE ŠE EN TIHI POIZKUS VLADNEGA NATEGA POŠTENIH SLOVENSKIH
podli2000 sporočil: 382
[#2588009] 22.03.16 08:35
Odgovori   +    6
Mene zanima, kako lahko drzava dovoli spremembe odlokov, ki jih je US RS zablokiralo do sprejetka nove sistemske zakonodaje na podrocju obdavcitve nepremicnin? Bi vprasali MF, kaj se gredo?
TejaGrapulin sporočil: 47
[#2588013] 22.03.16 08:53 · odgovor na: anon-315077 (#2587983)
Odgovori   +    0
[thorTheOne]
Pregledal sem oba članka, pa je očitno še prezgodaj, da bi si sam obrazložil:

Letos smo dobili odlok, da bomo plačevali višji NUSZ za cca 100%:
1. dodali so komunalno infrastrukturo, kar razumem
2. Spremenili so kvadraturo iz pozidanega zemljišča(139m2) na uporabno površino stavbe (260m2). Ali je ta sprememba dovoljena in v kakšnih primerih.

Hvala
Pozdravljeni,

glede druge točke, je iz zapisanega razumeti, da je občina samo posodobila svojo evidenco in upoštevala dejansko stanje. Če je to tako, je vse ok. Problem bi bil, če bi bila sprememba v višini točke.

lp
Teja
ssroza sporočil: 39
[#2588015] 22.03.16 08:56
Odgovori   +    6
Prebrisan je tale Mramor. Spet uvaja nove davke po ovinkih.
Obcinam daje majhne povprecnine, tako bo vec ostalo v drzavni blagajni za place JS, pokojnine, dodatke,... Obcine bodo prisiljene zvisati NUSZ, hitro ga bodo pobrale za kakih 100 milijonov vec. Ze sedaj se ocitno visa po 5 milijonov na leto.
Za prebivalstvo je skupni efekt enak novim oz. visjim davkom.
podli2000 sporočil: 382
[#2588018] 22.03.16 09:06 · odgovor na: podli2000 (#2588009)
Odgovori   +    3
US RS odloči: "3. Do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin se uporabljajo predpisi iz prve do pete alineje 33. člena Zakona o davku na nepremičnine."

V 33. členu ZDavNepr med drugim piše, da prenehajo veljati: "...občinski odloki, ki so bili izdani na podlagi VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba US)."

DZ RS pa sprejme: "58. člen
(sprejemanje občinskih odlokov)
Kot uporaba prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZSZ) ter uporaba 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US in 57/12) se šteje tudi sprejemanje občinskih odlokov v skladu s VI. poglavjem ZSZ."

Torej US RS reče, do nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin morate uporabljati stare odloke, država pa to ignorira. Zna biti, da bodo tudi nove spremembe nekoč padle na sodni instanci.
anon-117358 sporočil: 57
[#2588053] 22.03.16 10:22
Odgovori   +    0
To je samo predpriprava na uvedbo nepremičninskega davka, ki naj ne bi povečal skupne obdavčitve nepremičnin glede na NUSZ. Z omejitvijo povprečnin občine potiskajo proti povečevanju NUSZ, nato pa bodo povišan NUSZ uporabili za primerjavo z novim nepremičninskim davkom, ki tako "ne bo višji" od NUSZ.
pcs sporočil: 5.239
[#2588101] 22.03.16 12:51
Odgovori   +    2
NUSZ: občine ga lahko spet spreminjajo; vas bo to udarilo po žepu?
A lahko drek primeš na čistem mestu?

M

Strani: 1