Zasebnost
Profil  |  Zasebna sporočila
Prejem zasebnih sporočil:  

Novo sporočilo...  |  Izberite predal:

Prejeta   [neprebranih: 0 / vseh: 0 ]   Poslana   [neprebranih: 0 / vseh: 0 ]

Sporočila, ki jih pošiljate in prejemate od drugih uporabnikov prek funkcije "Zasebna sporočila", niso povsem zasebna, temveč imajo vanje vpogled administratorji (ne avtomatično ob pošiljanju, temveč tako, da lahko ročno pregledujejo vsa poslana sporočila).

Kot pri objavah v forumih velja, da lahko administratorji za posamezno uporabniško ime kadarkoli izključijo možnost pisanja (ali prejemanja). Množično pošiljanje sporočil in/ail pritožbe prejemnikov bistveno povečajo verjetnost takega ukrepa.