Zasebnost

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

lojze1 sporočil: 838
Ne vem ali se zajebavaš ali ne razumeš. Ustavno sodišče ne preverja veljavnost, ustreznost itd hrvaške ustave. Ključna pristojnost ustavnega sodišča je presoja ustavnosti predpisov zakonodajne veje oblasti ter presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov izvršilne veje oblasti. Odloča o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti, o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi ter o sporih med lokalnimi skupnostmi, pa tudi o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.