Zasebnost

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

Endimion sporočil: 10.477
To je pa Brutto zunanji dolg.

To sta dve drugačni metriki.

Pri Dolgu proračuna v smislu izdanih obveznic, se šteje kot notranji VSAK EUR dolg, ker je denominiran v EUR-ih, EUR pa je valuta EUR cone.

Banka Slovenije pa definira notranji/zunanji dolg dejansko geografsko glede na to, ali je posojilodajalec znotraj Republike Slovenije ali izven.

In v to je potem všteto tudi netto zunanje investicije. Tuji kapital v podjetju registriranem v Sloveniji je po vsebini tuja terjatev do Slovenske entitete.

Ker je večina imetnikov javnega dolga dejansko izven RS, se po metodologiji Banke Slovenije šteje kot "Zunanji dolg". pa še to se je mal osušilo z lomastenjem ECB po trgu. er obveznice je odkupovala ECB, vendar za vsako posamezno državo dejansko njena filiala v tej isti državi. Za Slovenijo torej Banka Slovenije, ki pa je znotraj RS, in se je del tega Zunanjega dolga, tudi po metodologiji BS, pretopil v notranjega.

Tista bančna posojila so se pa tudi vrnila. in to povečini še pred sanacijo bank v 2013.