Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

153 sporočil: 7.086
Pola papirja vse, prav vse prenese, a neizživete
(nedokončana dela in/ali neuspeh(i) nasploh), in
na še sveže ranjene oblastneže, rado v povsem
neuresničljivo zanese - ne-vero-dostojnost trese ?

Sodražan