Strani: 1

cato sporočil: 383
[#2789759] 21.08.19 13:41
Odgovori   +    0
zanima me ali so zvezde samo po finančnih pokazateljih ali tudi zvezde po ravnanju z ljudmi in ali imajo poslovne sisteme ISO standardov ravnanja z ljudmi
zoran13 sporočil: 2.151
[#2790773] 27.08.19 22:12
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: zoran13 27.08.2019 22:15
SAVA RE d. d. - POSR

* Osnovni kapital: 71.856.376,23 €
* Število delnic: 17.219.662
* Lastne delnice: 1.721.966
* Nominalna cena delnice: 4,17344 €
* Delničarjev: 4.073
* Knjigovodska vrednost delnice:
* 31.12.2016 - 19,17 €
* 31.12.2017 - 20,14 €
* 31.12.2018 - 21,95 €

* Cena delnice na borzi:
* 08.11.2008 - 28,12 €
* 28.11.2011 - 5,15 €
* 08.02.2012 - 4,60 €
* 24.07.2012 - 4,51 € - min
* 13.06.2013 - 7,00 € - (II. javna prodaja IPO)
* 29.05.2018 - 19,00 € - max
* 07.06.2018 - 18,60 €
* 21.06.2018 - 18,00 €
* 17.04.2019 - 17,60 €
* 07.06.2019 - 17,50 €
* 29.05.2019 - 17,20 €
* 24.06.2019 - 17,10 €
* 30.07.2019 - 16,80 €
* 31.07.2019 - 16,50 €
* 06.08.2019 - 16,30 €
* 12.08.2019 - 16,20 €
* 20.08.2019 - 16,60 €
* 21.08.2019 - 16,50 €
* 27.08.2019 - 16,90 €

* Dividenda:
* 2013 - 0,26 €
* 2014 - 0,55 €
* 2015 - 0,80 €
* 2016 - 0,80 €
* 2017 - 0,80 €
* 2018 - 0,95 €

POZAVAROVALNICA SAVA d.d. - POSR

TOP 5

Največji delničarji prisotni na skupščini 28.05.2012:
Delničar/ Število delnic Sava Re/ Število glasovalnih delnic/ Delež v kapitalu Sava Re/ Delež glasovalnih pravic/:

* 1.SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA d.d.- 2.340.631 delnic - 2.340.631 - 25,000%
25,001%
* 2. ABANKA VIPA, d.d. - 655.000 delnic - 655.000 - 6,996% - 6,996%
* 3. POTEZA NALOŽBE d.o.o. - v stečaju - 468.125 delnic - 468.125 - 5,000% - 5,000%
* 4. PIŠLJAR MARJAN - 444.345 delnic - 444.345 - 4,750% - 4,750%
* 5. NOVA KBM d.d. - 435.925 delnic - 435.925 delnic - 4,660% - 4,660%
* SKUPAJ - 4.344.026 delnic - 4.344.026 - 46,406% - 46,407%
* Stanje 28.05.2012
www.sava-re.si/media...pscine.pdf

TOP 10

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu (%)
* 1. Slovenska odškodninska družba, d.d. - 4.304.917 delnic - 25,0%
* 2. Societe Generale - Splitska banka, d.d. - Fiduciarni račun - 1.695.887 delnic - 9,8%
* 3. European Bank for Reconstruction and Development - 1.071.429 delnic - 6,2%
* 4. Raiffeisen Bank Austria, d.d. - Fiduciarni račun - 764.606 delnic - 4,4%
* 5. Modra zavarovalnica, d.d. - 714.285 delnic - 4,1%
* 6. Abanka, d.d. - 655.000 delnic - 3,8%
* 7. SOP Ljubljana - 517.996 delnic - 3,0%
* 8. Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Luxembourg - 475.211 delnic - 2,8%
* 9. Poteza Naložbe, d.o.o. - v stečaju - 468.125 delnic - 2,7%
* 10.KD Galileo, fleksibilna struktura naložb - 461.189 delnic -2,7%
* Skupaj - 11.128.645 delnic - 64,6%
* Seznam 10 največjih delničarjev na dan 31. 12. 2013

TOP 10

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu (%)
* 1. Slovenski državni holding, d.d. - 4.304.917 delnic - 25,0%
* 2. Societe Generale - Splitska banka, d.d. – skrbniški račun - 1.705.447 delnic - 9,9%
* 3. The European bank for reconstruction and development (EBRD) - 1.071.429 delnic - 6,2%
* 4. Raiffeisen bank Austria, d.d. - skrbniški račun - 764.606 delnic - 4,4%
* 5. Pozavarovalnica Sava - 727.830 delnic - 4,2%
* 6. Modra zavarovalnica, d.d.- 714.285 delnic - 4,1%
* 7. Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Luxemburg - 661.821 delnic - 3,8%
* 8. Abanka, d.d. - 655.000 delnic - 3,8%
* 9. Adriatic Slovenica, d.d. - kritno premoženje - 500.891 - 2,9%
* 10.KD Galileo, fleksibilna struktura naložb - 430.073 delnic - 2,5%
* Seznam 10 največjih delničarjev na dan 31. 12. 2014
www.sava-re.si/si/o-...struktura/

LASTNIŠTVO DELNIC ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Število delnic Delež v osnovnem kapitalu (%)
Član nadzornega sveta
* Andrej Gorazd Kunstek - 2.148 delnic - 0,012%
* Skupaj: 2.148 delnic - 0,012%
* Stanje na dan Število - 31. 12. 2014
www.sava-re.si/media...SeoNet.pdf

ŠTEVILO DELNIC POSR V LASTI ČLANOV UPRAVE - I.

Člani Uprave/Število delnic Delež v osnovnem kapitalu (%)
* Zvonko Ivanušič - 5.358 delnic - 0,031%
* Srečko Čebron - 2.500 - 0,015%
* Jošt Dolničar - 3.718 delničar - 0,022%
* Mateja Treven - 8.362 delnic - 0,049% Skupaj 19.938 0,117%
* Stanje na dan 31. 12. 2014
Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d.
www.sava-re.si/media...SeoNet.pdf

* paket 444.345 delnic Marjana Pišljarja bi bil ob nakupu delnic POSR po IPO ceni 28€ v letu 2007 vrednoten na 12.441.660 €, od 2.dokapitalizacije v letu 2013 naprej pa po najvišji ceni 16,85€ vrednoten na 7.487.213 €, po včerajšnjem tečaju 14,29€ pa 6.349.690 €. Dejansko gre od IPO naprej pri delnici POSR govoriti o njenem velikem padcu cene, ki je dosegla dno 24.julija 2012 in sicer 4,51€, kar je pomenilo vrednotenje paketa delnic na alarmantnih 2.003.995€. Ob vsemu skupaj gre dodati, da gre po vsej verjetnosti lahko še za kakšne vnaprej dogovorjene opcijske posle, ki so se pri večjih delničarjih in v preteklosti že pojavljali v Sloveniji. S takšnimi posli, pa se je glede na 4,75% velik delež POSR želela zaščititi tudi Pozavarovalnica Sava d.d., ki ves čas in sedaj še z večjo vnemo kupuje lastne delnice in se s tem brani pred prihajajočim prevzemom Adris Grupa d.d. in Croatia Osiguranje d.d.

ŠTEVILO DELNIC POSR V LASTI ČLANOV UPRAVE - II.

/delničar/število delnic/delež v osnovnem kapitalu (%)
* Marko Jazbec, predsednik uprave - 5.000 delnic - 0,0323 %
* Srečko Čebron, član uprave - 2.700 delnic - 0,0157 %
* Jošt Dolničar, član uprave - 4.363 delnic - 0,0253 %
* Polona Pirš Zupančič, članica uprave - 2.478 delnic - 0,0144 %
* Gorazd A. Kunstek, član nadzornega sveta - 2.900 delnic - 0,0168 %
Stanje na dan: 30.09.2018 in 03.06.2019 ter 08.07.2019
www.sava-re.si/si/za...lastnikov/
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=67929

TOP 10

1.Slovenski državni holding, d.d. - 4.304.917 delnic - 25,0%
2.Zagrebačka banka d.d. - skrbniški račun - 2.469.432 delnic - 14,3%
3.Sava Re, d.d. (lastne delnice) - 1.721.966 delnic - 10,0%
4.Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) - 1.071.429 delnic - 6,2%
5.Raiffeisen Bank Austria d.d. - skrbniški račun - 776.839 delnic - 4,5%
6.Modra zavarovalnica, d.d. - 714.285 delnic - 4,1%
7.Abanka d.d. - 655.000 delnic - 3,8%
8.Republika Slovenija - 476.402 delnic - 2,8%
9.Balkan Fund - 463.211 delnic - 2,7%
10.Modra zavarovalnica, d.d. - ZVPS - 320.346 delnic - 1,9%
Skupaj: 12.973.827 delnic - 75,3%
Stanje na dan: 31.12.2016
www.sava-re.si/si/o-...struktura/

TOP 10

1. Slovenski državni holding, d.d. - 3.043.883 delnic - 17,7%
2. Zagrebačka banka d.d. - skrbniški račun - 2.439.852 delnic - 14,2%
3. Republika Slovenija - 1.737.436 delnic - 10,1%
4. Sava Re, d.d. (lastne delnice) - 1.721.966 delnic - 10,0%
5. Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) - 1.071.429 delnic - 6,2%
6. Raiffeisen Bank Austria, d.d. - skrbniški račun - 786.690 delnic - 4,6%
7. Modra zavarovalnica, d.d. - 714.285 delnic - 4,1%
8. Abanka, d.d. - 655.000 delnic - 3,8%
9. Hrvatska poštanska banka - skrbniški račun - 325.000 delnic - 1,9%
10. Modra zavarovalnica, d.d. - ZVPS - 320.346 delnic - 1,9%
Skupaj: 12.815.887 74,4%
Stanje na dan: 30.06.2018

TOP 10

1. Slovenski državni holding, d.d. - 3.043.883 delnic - 17,7%
2. Zagrebačka banka d.d. - skrbniški račun - 2.439.852 delnic - 14,2%
3. Republika Slovenija - 1.737.436 delnic - 10,1%
4. Sava Re, d.d. (lastne delnice)** - 1.721.966 delnic - 10,0%
5. Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) - 1.071.429 delnic - 6,2%
6. Raiffeisen Bank Austria, d.d. - skrbniški račun - 785.030 delnic - 4,6%
7. Modra zavarovalnica d.d. - 714.285 delnic - 4,1%
8. Abanka d.d. - 655.000 delnic - 3,8%
9. Hrvatska poštanska banka - skrbniški račun - 345.000 delnic - 2,0%
10. Modra zavarovalnica d.d. - ZVPS - 320.346 delnic - 1,9%
Skupaj: 12.834.227 delnic - 74,5%
** Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
Stanje: 31.03.2019
www.sava-re.si/si/o-...struktura/

PREMOŽENJSKA BILANCA

Ob I.dokapitalizaciji - IPO v letu 2007, ko je bila cena delnice POSR - 28 €, bi sedaj po trenutni ceni delnice 16,00 € realizirana izguba (-42,8%) v premoženjski bilanci izgledala takole:

I.DOKAPITALIZACIJA:

Vloženih:
* 1.000 € - preostanek - 571,42 €
* 5.000 € - preostanek - 2.857,14 €
* 10.000 € - preostanek - 5.714,28 €
* 20.000 € - preostanek - 11.428,57 €
* 30.000 € - preostanek - 17.142,85 €
* 40.000 € - preostanek - 22.857,14 €
* 50.000 € - preostanek - 28.571,42 €

II.DOKAPITALIZACIJA:

Ob II.dokapitalizaciji v juniju 2013, ko je bila cena delnice 7 € in trenutni ceni delnic na borzi 16,00 € (+128,6%) bi premoženjska bilanca izgledala takole:
/Vloženi znesek/vrednost portfelja pri ceni delnice /16,85€/ in pri /16,00€/:


Vloženih:
* 1.000 € - sedaj že - 2.407,14 € - 2.285,71 €
* 5.000 € - sedaj že - 12.035,71 € - 11.428,57 €
* 10.000 € - sedaj že - 24.071,42 € - 22.875,14 €
* 20.000 € - sedaj že - 48.142,85 € - 45.714,28 €
* 30.000 € - sedaj že - 72.214,28 € - 68.571,42 €
* 40.000 € - sedaj že - 96.285,71 € - 91.428,57 €
* 50.000 € - sedaj že - 120.357,14 € - 114.285,71 €

Glede na zgornje izračune obstoječe Premoženjske bilance je politika "drži ali kupi" odvisna predvsem od želja in potreb posameznika, saj si glede na željeno (pre)nizko višino dividende, poraja smiselnost ohranjanja lastništva delnic.
Vsi tisti, ki se bodo še priključili k Delniškemu sporazumu pri VZMD, je za njih prisotna velika dilema, če bo postavljena cena delnice vzdržala obračun vseh stroškov, ki bremenijo ali bodo še bremenili obstoječe vlagatelje, ko se celotna akcija pri VZMD zaključi.

DELNIŠKI SPORAZUM VZMD (Vseslovenskega združenja malih delničarjev)

673 delničarjev

* Ciljna cena delnice POSR - najmanj 20,29 €
www.vzmd.si/novice/p...ruzbe-o-ak tualnih-vprasanjih-morebitnem-lastniskem-preobliko vanju-ter-udejanjanju-pravic-in-interesov-673-deln icarjev-zdruzenih-v-sekciji-sava-re-pri-vzmd-vabil o-delnicarjem-k -pristopu-v-delnicar

SAVA RE + ZAVAROVALNICA MARIBOR + TILIA + VELEBIT

Združevanje družb skupine Sava Re v državah EU

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Uprava Pozavarovalnice Sava, d.d., je na včerajšnji seji nadzornega sveta predstavila vizijo nadaljnjega razvoja na trgih Evropske unije.

Vizija vključuje oblikovanje nove zavarovalnice, ki bo združila vse zavarovalnice skupine Sava Re v Sloveniji in na Hrvaškem z namenom uresničevanja razvojnih priložnosti na trgih EU.

Nadaljnji razvoj skupine temelji na naslednjih strateških ciljih:

* nudenje preglednih, razumljivih in učinkovitih storitev, ki odražajo dejanske potrebe strank;
* proaktivno odzivanje na splošen napredek tehnologij;
* optimalna uporaba virov, predvsem najboljšega znanja v skupini;
* izkoriščanje sinergij, ki jih zagotavljajo poenoteni procesi poslovanja;
* optimalno delovanje v okolju Solventnosti II in učinkovit sistem obvladovanja tveganj;
* razvoj skupne organizacijske kulture, ki bo prevzela najboljše prakse združenih družb.

V skladu z opisano vizijo bo skupina Sava Re pristopila k projektu združevanja štirih družb: Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia ter družb Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje. Sedež tako nastale družbe bo v Mariboru, osnovne poslovne in razvojne aktivnosti pa se bodo tudi v prihodnje izvajale v Mariboru, Novem mestu in Zagrebu.

Znotraj skupine Sava Re na slovenskem trgu delujeta dve samostojni zavarovalnici. V obeh so bile izvedene aktivnosti poenotenja procesov in politik na področjih financ, računovodstva, informacijske tehnologije, aktuarstva in nabav. Za nadaljnje povečanje kakovosti poslovanja na preostalih ključnih področjih pa je nujna tudi dejanska združitev obeh zavarovalnic.

S ciljem uresničenja razvojnega potenciala skupine na hrvaškem trgu vizija vsebuje tudi vključitev družb Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje v združeno zavarovalnico.

Tako preoblikovanje bo za skupino Sava Re pomenilo boljši konkurenčni položaj na obeh trgih, tako zaradi večje stroškovne učinkovitosti kot večje prilagodljivosti potrebam strank. Pomeni tudi uresničevanje dolgoročne strategije skupine Sava Re, ki tako utrjuje položaj druge najmočnejše zavarovalniške skupine v regiji.

Zavarovalnica Maribor in Zavarovalnica Tilia sta v zadnjih letih poslovali uspešno in dosegali načrtovane cilje. Zavarovalnica Maribor je po vključitvi v skupino Sava Re presegla izhodiščne cilje prestrukturiranja, Zavarovalnica Tilia pa se je na slovenskem trgu uveljavila kot inovativna in prepoznavna zavarovalna družba. Obe hrvaški družbi trenutno poslujeta v skladu s pričakovanji glede na zahtevne razmere na hrvaškem zavarovalnem trgu.

Ocenjen potencial pozitivnega učinka združitve po treh letih je med 5 in 6 milijoni evrov letno. Ob tem skupina pričakuje, da bodo učinki še večji zaradi oportunitetnih prihrankov, ki pa jih v tem trenutku ni mogoče natančno napovedati.

Integracija bo potekala v dveh fazah. V prvi fazi bo imenovana ožja delovna skupina, ki bo pripravila natančen izvedbeni načrt združitve. V drugi fazi pa bo delovanje zavarovalnic tudi poenoteno. Pričakujemo, da bo pravno formalna združitev izpeljana do konca leta 2016.

To obvestilo bo skupaj objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 15. oktobra 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.
Uprava družbe
Datum: 15.10.2015
seonet.ljse.si/?doc_id=58387

Sava Re bo združila Zavarovalnico Maribor, Tilio in hrvaški Velebit pod eno streho

Tako je včeraj sklenil nadzorni svet pozavarovalnice Save kot lastnice teh družb. Sedež združenega podjetja v Mariboru

Kaj konkretno to združevanje s Tilio pomeni za Zavarovalnico Maribor, še ni jasno. Zavarovalnica Maribor je znana tudi po močni vpetosti v lokalno okolje, predvsem kot močan sponzor športa, v prvi vrsti mariborskega nogometa.

Pozavarovalnica Sava je pristopila k projektu združevanja štirih družb: Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia ter družb Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje. Tako je sinoči sklenil nadzorni svet Save Re. Iz objave na straneh ljubljanske borze izhaja, da bo sedež tako nastale družbe v Mariboru, osnovne poslovne in razvojne aktivnosti pa se bodo še naprej izvajale v Mariboru, Novem mestu in Zagrebu. Formalna združitev naj bi bila po napovedih izpeljana do konca leta 2016.

Znotraj skupine Sava Re na slovenskem trgu delujeta dve samostojni zavarovalnici, Zavarovalnica Maribor in Tilia. "V obeh so bile izvedene aktivnosti poenotenja procesov in politik na področjih financ, računovodstva, informacijske tehnologije, aktuarstva in nabav. Za nadaljnje povečanje kakovosti poslovanja na preostalih ključnih področjih pa je nujna tudi dejanska združitev obeh zavarovalnic," pojasnjujejo v Savi Re in nadaljujejo: "S ciljem uresničenja razvojnega potenciala skupine na hrvaškem trgu vizija vsebuje tudi vključitev družb Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje v združeno zavarovalnico."

Tako preoblikovanje bo za skupino Sava Re pomenilo po njihovem prepričanju boljši konkurenčni položaj na obeh trgih, tako zaradi večje stroškovne učinkovitosti kot večje prilagodljivosti potrebam strank. "Ocenjen potencial pozitivnega učinka združitve po treh letih je med 5 in 6 milijoni evrov letno. Ob tem skupina pričakuje, da bodo učinki še večji zaradi oportunitetnih prihrankov, ki pa jih v tem trenutku ni mogoče natančno napovedati," trdijo v Savi Re.

Kaj konkretno to združevanje s Tilio pomeni za Zavarovalnico Maribor, še ni jasno. Zavarovalnica Maribor je znana tudi po močni vpetosti v lokalno okolje, predvsem kot močan sponzor športa, v prvi vrsti mariborskega nogometa.
www.vecer.com/clanek...0156150092

V SLOVENIJI NASTAJA NOVA ZAVAROVALNICA

V Sloveniji bo do začetka leta 2017 nastala nova zavarovalnica. Vanjo bo Pozavarovalnica Sava združila štiri svoje slovenske in hrvaške družbe, ji dala novo ime in jo bolj intenzivno usmerila na nova področja ter širše v regijo. "Verjetno bomo potem tudi zaposlovali," pravi predsednik uprave Pozavarovalnice Sava Zvonko Ivanušič.

Vizija nadaljnjega razvoja na trgih EU, ki jo je prejšnji teden potrdil nadzorni svet pozavarovalnice, predvideva združitev vseh zavarovalnic skupine Sava Re v Sloveniji in na Hrvaškem. To so slovenski Zavarovalnica Maribor in Zavarovalnica Tilia ter hrvaški Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje.
Združitev naj bi bila izpeljana do konca leta 2016

Pravnoformalno naj bi bila združitev izpeljana do konca leta 2016, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal Ivanušič. Sinergijske učinke je ocenil na pet do šest milijonov evrov letno oz. skupaj na 26 milijonov evrov. "To ni zanemarljivo," je dejal, ko je k prihrankom prištel še tiste od prevzema Zavarovalnice Maribor pred dvema letoma, pa je prišel celo do številke 56 milijonov evrov.

Združitev se mu zdi nekaj normalnega, a ekonomsko nujnega. Odkar je Pozavarovalnica Sava prevzela Zavarovalnico Maribor, se je namreč marsikaj spremenilo - prihodki so drastično padli, profitne marže so se zmanjšale, konkurenčnost se je povečala, novi standardi Solventnost 2 prinašajo drugačne kapitalske obremenitve in tudi stroške, je naštel.

Kot je poudaril, gre za normalno fazo v razvoju skupine, trenutek pa se mu zdi ravno pravšnji. "Če bi se za združitev odločili že ob prevzemu Zavarovalnice Maribor, bi obstajala velika verjetnost, da bi naredili škodo," je dejal. Zato so v obeh slovenskih zavarovalnicah najprej izvedli aktivnosti poenotenja procesov in politik na področjih financ, računovodstva, informacijske tehnologije, aktuarstva, nabav ...

Sedež združene zavarovalnice bo v Mariboru, ker je to po Ivanuševičevih besedah najbolj praktično. Preden bo ustanovljena, ji bodo poiskali novo ime, vendar pa obdržali obstoječe blagovne znamke. "Želimo si, da bi ta družba postala bolj vseslovenska, kot sta Zavarovalnica Maribor ali Tilia, da ne govorimo o hrvaških družbah," je pojasnil.
Besede odpuščanja ne želi slišati

Besede odpuščanja Ivanušič ne želi slišati. V treh do petih letih bo res treba zmanjšati število zaposlenih, a po sistemu naravne fluktuacije, je dejal. Obenem je napovedal novo zaposlovanje, saj načrtujejo tudi trženje pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj, vzpostavljajo spletno zavarovalnico, predvidena je tudi nadaljnja rast v regiji. Poleg tega se skupina Sava Re širi tudi na področju pozavarovanj, je še povedal.

Zavarovalnica Maribor in Tilia sta v zadnjih letih poslovali uspešno in dosegali načrtovane cilje, glede na zahtevne razmere na hrvaškem zavarovalnem trgu pa v skladu s pričakovanji poslujeta tudi Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje.

Tako preoblikovanje bo za skupino Sava Re pomenilo boljši konkurenčni položaj na obeh trgih, tako zaradi večje stroškovne učinkovitosti kot večje prilagodljivosti potrebam strank. Pomeni tudi uresničevanje dolgoročne strategije skupine Sava Re, ki tako utrjuje položaj druge najmočnejše zavarovalniške skupine v regiji, pravijo v Pozavarovalnici Sava.
www.primorske.si/201...arovalnica

INSTITUT VNAPREJ ZNANIH DELNIČARJEV

V preteklosti so v Sloveniji v kar nekaj gospodarskih družbah, med drugim tudi tudi na zavarovalniškem področju ob združitvah, pripojitvah in dokapitalizacijah, uporabljali institut vnaprej znanih delničarjev s prednostno pravico, kar so preverjali vnaprej z investicijskimi namerami s celo do 30 največjih delničarjev. Vse to tudi zato, da so dokapitalizacije hitreje potekale in pregledneje izvršene. Povrhu tega je bilo zato potrebnih tudi manj sredstev za borzne stroške ob vpisu v delniško knjigo ter stroškov za obvezujoč vpis v sodni register. Da o stroških za borzno kotacijo sploh ne govorimo, saj je brez kotacije zelo težko ugotoviti in ovrednostiti, koliko je delnica finančnih institucij sploh vredna.

LEGENDA O VA Linuxu

Morda nobena delnica ne pooseblja sanj o hitrem bogatstvu bolje kot Va Linux."LINUX, NASLEDNJI MICROSOFT!" je zavriskal prvi lastnik; "KUPITE ZDAJ IN SE ČEZ PET LET UPOKOJITE".*

697,5%

9.decembra 1999 je šla delnica v javno prodajo po izklicni ceni 30$. Toda povpraševanje po delnici je bilo tako evforično, da ko se je NASDAQ odprl, do delnic ni bilo mogoče priti za manj kot za 299$. Papir je skočil na 320$ in ob koncu trgovanja padel na 239,25$, dnevni porast je znašal 697,5%. Toda ta porast je bil dosežen zgolj s posli med instutucionalnimi vlagatelji, individualni sploh niso mogli zraven.

Še več, kupovanje novih izdaj je slaba zamisel, ker brezsramno krši eno od Grahamovih najpomembnejših pravil; "ne glede na to, koliko drugih ljudi hoče kupiti delnico, jo ti kupi le, če je ta način soudeležbe pri poslu dovolj poceni". Vlagatelji so delnice VA Linux prvi dan vrednotili po najvišji ceni, kar je naneslo 12,7mrd$ tržne kapitalizacije. Koliko je bil vreden posel podjetja? Pet let staro podjetje je imelo od svojega nastanka kumulativno 44mio$ od prodaje programske opreme in storitev - izgub pa za 25mio$. V zadnjem fiskalnem kvartalu je VA Linux ustvaril 15mio$ prihodkov in 10mio$ izgube. Ta posel je na vsak vloženi 1$ izgubil 70 centov.
Ko bi bil Va Linus zasebno podjetje, last fanta iz soseščine, in bi vas ta vprašal, če bi mu plačali za odkup tega podjetja, ki se dnevno bori s težavami, bi mu vi odgovorili:"Hm, 12,7 mrd$.Ja v redu." Ali pa bi se mu vljudno nasmehnili, se posvetili svojemu ražnju in premišljevali, kaj za vraga je kadil?
Če bi se zanašali na lastno presojo, nihče od nas ne bi bil pripravljen plačati skoraj 13mrd$ za nekaj, kar je do sedaj ustvarilo 30mio$ luknjo.
Toda ko smo v družbi, nenadoma postane pomembno vrednotenje na borzi in vse kaže, da cena delnice igra pomembnejšo vlogo kot vrednost posla, ki ga predstavlja. Če je nekdo pripravljen za delnico plačati več kot ste vi - čemu je potem važno, koliko je posel vreden?

Po tem, ko je prvi dan poletel v nebo kot raketa, se je VA Linux stopil, kot bi bil iz masla. 9.decembra 2002, tri leta po tem, ko se je prvič pojavil na borzi s ceno 239,50 $, je njegova cena znašala samo še 1,19 $.

Vir:Modri investitor
Benjamin Graham z dodatnimi komentarji Jasona Zweiga, str.151, 152 in 153
* daleč najboljša knjiga o investiranju, ki je bila kdajkoli napisana
Warren E.Buffett

FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI:

Glede na objavljene podatke, ki so popolnoma zavajajoči in so zgolj predmet statistik, ki imajo namen širiti še večjo zmedo in nezadovoljstvo med zaposlenimi:

* 2.110,08 € (leta 2015)
Povprečna bruto plača finančnih in zavarovalniških dejavnosti.
* 2.293,35 € (leta 2016)
je znašala povprečna bruto plača v 2016 v panogi finančne in zavarovalniške dejavnosti

EDEN REALNEJŠIH POKAZATELJEV STANJA V ZAVAROVALNIŠKI DEJAVNOSTI:

Izhodiščna plača za 1.TR: 429,07 €
BruTO zastopniški kandidat: 730,85 €
BruTO zavarovalni zastopnik: 814,93 €
BruTO svetovalec zastopniški kandidat za osebna zavarovanja: 746,81 €
BruTO svetovalec za osebna zavarovanja: 797,57 €
Redni dopust - na enoto: 5,87 €
Državni praznik - na enoto: 5,87 €
Bolniška do 30 dni - na enoto: 5,87 €

PREVZEMNA IN PRIPOJITVENA DOGAJANJA

V Sloveniji je potekalo kar nekaj odmevnih pripojitvenih postopkov, saj je bilo veliko in napovedano kasnejše neuspešno združevanje zavarovalnice Vzajemna d.v.z. in Adriatic d.d., ki se je izšlo samo z prevzemom takratne računalniške IT tehnologije, ki je še dandanes v uporabi.
Kasnejša pripojitvena prizadevanja v letu 2005, med Adriatic d.d. in Slovenico d.d., ki so bila uspešno izpeljana v skladu z vsemi zakonodajami v še sedaj združeno AdriaticSlovenica d.d. Kasneje so pripojili še sestrsko življenjsko zavarovalnico Slovenica Življenje d.d. oziroma KD Življenje d.d. in seveda njihov celotni portfelj.
Pri takšnem združevanju so nadvse pomembni t.i. sinergijski učinki, ki so pogostoma precenjeni, saj so njihovo največje bogatstvo vsi tam zaposleni ter že dosežena dolgoročna tradicija. Zelo jasno pa je tudi, da so pri vsaki pripojitvi ali prevzemu tudi velika nasprotja, ki se ustvarijo v posameznih zavarovalnicah, ki jih je tudi po pripojitvah zelo težko, celo nemogoče odpraviti. Eden problemov pa so nedvomno tudi ponujeni produkti, ki so lahko v različnih kompozitnih zavarovalnicah povsem drugačni oziroma imajo z istimi kritji lahko zelo različne cene. Tako, da je do poenotenja produktov v naštetih zavarovalnicah v Skupini Pozavarovalnice Sava d.d. še dolga in trnova pot, kar zna biti tudi del nove problematike s katero se še niso srečali.

BLIŠČ in BEDA

ALARMANTNO PISMO

Z alarmantnim pismom se je sindikat Zavarovalnice Maribor obrnil na predsednika nadzornega sveta njihovih lastnikov, Save Re, Branka Tomažiča, ki ruši Zvonka Ivanušiča.

Medijsko odmevni spori v Savi Re, lastnici ZM, vplivajo na poslovanje skupine, tudi mariborske zavarovalnice, so prepričani zaposleni v ZM.

Naj se medijska gonja zaključi, ni več vprašljiv le obstoj Zvonka Ivanušiča in celotne uprave, ampak uspešnost nadaljnjega poslovanja Save Re, Zavarovalnice Maribor (ZM) in tudi nove, združene Zavarovalnice Sava, v pismu nadzornemu svetu Save Re, ki ga vodi Branko Tomažič, piše sindikat v Zavarovalnici Maribor. "Dirigiran napad", kot se izrazijo, na predsednika uprave Zvonka Ivanušiča, ki ga je Tomažič želel neupešno zamenjati na zadnji seji nadzornega sveta, po njihovem škodi poslovanju celotne skupine. Medijsko odmevna vojna v vrhu Save Re, lastnike Zavarovalnice Maribor, ki se novembra združuje s Tilio in hrvaškima Velebitoma v Zavarovalnico Sava, teče že nekaj mesecev, in to z nemalo pranja umazanega perila v javnosti. "Naši zaposleni, tako zastopniki, kot tudi vsi ostali interni delavci, že nekaj časa opozarjajo na neprijetne situacije, ko jih pri vsakodnevnih stikih zaradi objav v medijih stranke marsikaj neprijetnega sprašujejo, prav tako pa so tarče raznih komentarjev. Vse skupaj ima na žalost že posledice pri doseganju zastavljenih planov in poslovnih rezultatov, s katerimi je povezana tako naša, kot tudi vaša eksistenca. Želimo in zahtevamo, da se ta agonija in medijska gonja končata," pišejo v sindikatu ZM.
Tomažič želi Ivanušiča zamenjati zaradi domnevno negospodarnega nakupa poslovne stavbe ACH. Sindikat pri tem po informacijah, ki jih je pridobil od Ivanušiča, ocenjuje, da gre za ekonomsko in poslovno upravičen nakup, zato v ozadju vidijo "nek drug interes", ki pa ogroža poslovanje skupine in zelo zahteven proces združevanja v Zavarovalnico Sava. Predsednik sindikata Danilo Zorko je za Večer potrdil, da je pismo predal, dodatnih komentarjev se je vzdržal: "Vse smo zapisali." Neprijetna novica za nekdanjega prvega moža novogoriškega Hita Branka Tomažiča pa je te dni prišla tudi iz Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), ki ugotavlja, da ni primeren (proper&fit) za nadzornika v Savi Re, ker je bil pri njem začet postopek osebnega stečaja. O tem je prvi poročal portal Pozareport. Odločba sicer še ni pravnomočna, Tomažič bo nanjo, kot nam je dejal, ugovarjal. Kdaj bo ponovno sklical nadzorni svet in skušal zbrati večino za odpoklic Ivanušiča, nam ni znal povedati. "Se še usklajujemo," je dejal. Skupščina Save Re mora biti do konca meseca, zato čakajo skupino Sava Re, ki jo pretresalo konfliktni v vodstvenih strukturah, napeti dnevi.
www.vecer.com/sindik...te-6248292

SAJ NI RES, PA JE!

Branko Tomažič, prvi nadzornik Sava Re, dolžan 400 tisočakov
Nakup poslovne stavbe ACH je bil po vseh analizah neupravičen in predrag. Tako je razloge za nedavni odpoklic Zvonka Ivanušiča z vrha Save Re pojasnil predsednik nadzornega sveta Branko Tomažič. Ta mora slabi banki vrniti 400.000 evrov.

Če bi bil v postopku osebnega stečaja, bi nemudoma odstopil, pravi Branko Tomažič.
Včerajšnja skupščina Save Re, na kateri so se delničarji med drugim seznanili tudi s spornim nakupom stavbe ACH, ki je z vrha pozavarovalnice odnesel Zvonka Ivanušiča, je minila brez zapletov. Uprava je dobila razrešnico za svoje delo v minulem letu, sprejet pa je bil tudi sklep, da bodo delničarji prejeli 80 centov dividende na delnico, kar je 25 centov več kot lani, omogočajo pa jih odlični rezultati, je povedal začasni predsednik uprave Jošt Dolničar.

Predsednik nadzornega sveta Branko Tomažič je ob robu skupščine pojasnil, da bodo novega predsednika uprave Save Re poiskali zunaj hiše.
Nejasna usoda prvega nadzornika
Tomažič je delničarjem na skupščini pojasnil, da ni v postopku osebnega stečaja, in zatrdil, da bi, če bi bil, nemudoma odstopil. A njegova usoda v nadzornem svetu Save Re ostaja kljub temu nejasna. Kot je znano, mu grozi odvzem licence za nadzornika zavarovalnice, vendar ne zaradi njegovega osebnega stečaja, ki se dejansko še vedno ni začel, pač pa zaradi njegove prevelike zadolženosti. Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) mora kot pravni naslednici Probanke namreč povrniti več kot 400.000 evrov dolga.

»Terjatev je pravnomočna,« so nam potrdili v slabi banki, kjer višine terjatve sicer ne razkrivajo, so nam pa pojasnili, da je ta višja od navedenega zneska, »pri čemer se zaradi zamudnih obresti in sodnih stroškov višina spreminja«.

Novogoriško sodišče, ki odloča o Tomažičevem osebnem stečaju, pričakuje, da bo DUTB dopolnila zahtevo za stečaj, ki jo je Probanka vložila pred tremi leti. A v DUTB medtem pojasnjujejo, da jim je sodišče zgolj poslalo poizvedbo, ali so na podlagi pravnomočnih sodb od Tomažiča »zahtevali plačilo zapadlih terjatev in ali so na podlagi izvršljivih notarskih zapisov predlagali izvršbo ali od njega prejeli poravnalno ponudbo«. »DUTB ob sočasnem odprtem predlogu za uvedbo osebnega stečaja takih aktivnosti ni sprožil,« pravijo v slabi banki, kjer po dostopnih informacijah od terjatve ne bodo odstopili, očitno pa pričakujejo, da bo naslednjo potezo ob dejstvu, da so terjatve postale pravnomočne, potegnilo sodišče.

Podatke o nakupu stavbe je zahteval Keith Morris
Prvi nadzornik je včeraj pojasnil tudi razloge za odpoklic dolgoletnega predsednika uprave Save Re. S položaja ga je, spomnimo, odnesel sporni nakup stavbe ACH, ki jo je Sava Re od Metalke Commerce februarja letos kupila za 5,1 milijona evrov oziroma 45 odstotkov več, kot je Metalka zanjo družbi ACH plačala slabo leto prej. »Na osnovi vseh analiz, ki so jih izdelale zunanje inštitucije, ena s poslovnega vidika nakupa poslovne stavbe ACH in druga s pravnega vidika, smo prišli do sklepa, da je šlo za kaznivo dejanje, in vsled tega smo morali ukrepati in ga odpoklicati iz krivdnih razlogov,« je pojasnil predsednik nadzornega sveta Save Re in dodal, da je bil nakup neupravičen in po vseh analizah predrag. Dejal je še, da je bil avtor nakupa in idejni vodja Ivanušič, ki je »vodil celotni nakup, tudi vsi dogovori glede cene so šli prek službe nabave, ki jo je vodil neposredno on«, zato krivde na druge člane uprave niso porazdelili.

Kot je pojasnjeval Tomažič, se je Ivanušič za nakup stavbe odločil že aprila 2015, nadzorni svet pa o tem obvestil 10. februarja letos v okviru razprave o letnem načrtu družbe, čeprav je vrednost posla znašala 5,1 milijona evrov, še od enega do dva milijona pa je potrebnih za preureditev. Pogodbo o nakupu je uprava podpisala že dva dni pozneje. Član nadzornega sveta Keith Morris je bil tisti, ki je po Tomažičevih besedah zahteval podrobnosti o nakupu.

Ocene škode še ni, ker naj bi bila po enih analizah stavba vredna tri milijone, po drugih pa 4,3 milijona evrov. Nobena analiza pa ni pokazala, da bi prišlo do osebnega okoriščanja katerega od članov uprave, je pojasnil Tomažič.

Kmalu nova skupščina?
Zaradi zadolženosti Branka Tomažiča in pričakovane uvedbe njegovega osebnega stečaja je po mnenju nekaterih sogovornikov v kratkem pričakovati sklic nove skupščine pozavarovalnice. Na njej naj bi delničarji imenovali njegovega naslednika.
www.dnevnik.si/10427...-tisocakov

OBVESTILO O IZPLAČILU DIVIDEND DELNIC POZAVAROVALNICA SAVA d.d.

Na 31.skupščini delniške družbe Pozavarovalnica Sava d.d., ki je bila 30.08.2016, so delničarji sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička in višini dividende za leto 2015. Glede na vaše število delnic, vpisanih v delniški knjigi, ki jo vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d., na dan 1.9.2016, vam pripada dividenda v naslednjem znesku:

Višina bruto dividende: 0,80 €
Višina neto dividende: 0,60 €

Dividende se bodo začele izplačevati 29.09.2016

Prosimo vas, da na spodnjem nalogu za izplačilo natančno preverite svoje podatke. Samo v primeru spremembe ali napake nam vrnite popravljen nalog za izplačilo z datumom in podpisom ter vašimi kontaktnimi podatki (telefonska številka, e-pošta najkasneje do 29.09.2016. Spremenjene podatke pošljite na naslov: ABanka d.d. Oddelek skupnih poslov plačilnega prometa, Slovenska cesta 58,1917 Ljubljana ali po telefaksu 01 23 10 780 ali na elektronski naslov: dividende.podjetja@abanka.si.
Ljubljana, 15.9.2016

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Odredba o odpravi kršitev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Družba Sava Re, d. d., (v nadaljevanju »družba«) je dne 6. 10. 2016 od Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju »AZN«) prejela Odredbo o odpravi kršitev, v kateri ugotavlja, da je Branko Tomažič, predsednik nadzornega sveta družbe, prenehal izpolnjevati pogoje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v družbi.

AZN upravi družbe nalaga sklic skupščine Save Re, d.d., z zasedanjem v roku 45 dni od prejema te odredbe.
Proti odredbi je dovoljen ugovor v roku 8 dni od prejema odredbe.
To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 7. oktobra 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=61583

* Omenjena informacija je bila objavljena že 12.08.2016, sedaj bomo videli, kdo bo izplačal visoko odškodnino bivšemu predsedniku uprave Zvonetu Ivanušiču, zaradi nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi?
www.dnevnik.si/10427...venski-trg

NEKRIVDNA RAZREŠITEV ZVONKA IVANUŠIČA

Jazbec je Ivanušiču omogočil nekrivdno razrešitev v Savi Re

Sodna poravnava med Savo Re in nekdanjim predsednikom uprave je Zvonka Ivanušiča oprala krivdne razrešitve, ta pa je odstopil od zahteve po vrnitvi na čelo zavarovalnice. Nakup poslovne stavbe ACH, ki je odnesel Ivanušiča, bi se lahko za Savo Re izkazal celo kot dobičkonosen.

Sava Re in njen nekdanji predsednik uprave Zvonko Ivanušič sta tako v delovnopravnem kot v gospodarskem sporu sklenila sodno poravnavo. S tem so, kot navaja uprava pozavarovalnice, razrešena vsa sporna razmerja glede prenehanja Ivanušičeve pogodbe o zaposlitvi pa tudi glede njegovega odpoklica z mesta predsednika uprave Save Re.

Ivanušič je sredi lanskega oktobra vložil tožbo na ljubljansko okrožno sodišče. Zahteval je ničnost sklepa nadzornikov zavarovalnice o njegovem odpoklicu s položaja predsednika in člana uprave Save Re. Hkrati je zahteval tudi ničnost vpisa spremembe zastopnikov v sodni register, vrnitev na stari položaj pa tudi povrnitev nematerialne škode, ki naj bi jo menda ocenil na 8000 evrov. Ker je uveljavljal ničnost sklepa nadzornikov o svoji razrešitvi, naj Ivanušič povrnitve materialne škode ne bi zahteval. V tožbi, vloženi na ljubljansko delovno in socialno sodišče, pa je Ivanušič Savi Re očital nezakonito prenehanje delovnega razmerja in zahteval, da se ga v pozavarovalnici ponovno zaposli.

Ker je sodna poravnava tajna, ni znano, o čem konkretno sta se zdajšnji predsednik uprave Save Re Marko Jazbec in Zvonko Ivanušič sporazumela. Po naših informacijah naj bi se dogovorila, da se krivdna razrešitev spremeni v nekrivdno, kar Ivanušiču prinese tudi nekaj odpravnine. Nekdanji šef pozavarovalnice pa bo umaknil tožbo in zahtevo po polni reintegraciji v Savo Re.

Tomažič vztraja, da ga je Ivanušič zavajal

Z razpletom sodne poravnave je Sava Re po svoje priznala, da je bila krivdna razrešitev Ivanušiča s položaja predsednika uprave nekoliko nepremišljena. Spomnimo, da ga je s tega mesta odnesel medijsko razvpit nakup nekdanje poslovne stavbe ACH. Sava Re jo je februarja lani kupila za 5,1 milijona evrov oziroma po 45 odstotkov višji ceni, kot je zanjo nekaj mesecev prej odštela Metalka Commerce. Ivanušičev odhod je zahteval tedanji prvi nadzornik Save Re Branko Tomažič, ki se je moral kasneje s položaja tudi sam posloviti. Tomažič je v nedavnem odgovoru na intervju ljubljanskega župana Zorana Jankovića za Delo sicer priznal, da z nakupom nekdanje poslovne stavbe ACH ni bila storjena »nedvoumna škoda«, temveč da je bil glavni Ivanušičev greh ta, da je nadzornike »v celotnem postopku nakupa zavestno zavajal«.

Dober izkupiček od najemnine

Po naših informacijah bi se lahko Savi Re omenjeni nakup nekdanje poslovne stavbe ACH celo izplačal. Kot smo izvedeli, naj bi bil namreč med pozavarovalnico in družbo NIL sklenjen dogovor o poslovnem najemu. Po tem dogovoru bi NIL plačeval mesečno najemnino v višini 13 evrov za kvadratni meter, kar pomeni 10-odstotni donos na kapital. Če te informacije držijo, bi se torej investicija povrnila že v desetih letih. Na Savo Re smo naslovili številna vprašanja, povezana z dogovorjenim poslovnim najemom. Odgovorov nismo dobili. Pojasnili so le, da »gre za podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost družbe«. Prav tako smo zaman čakali na odgovore šefa družbe NIL Vaska Berdena.

Nepremičninski strokovnjak, ki ne želi biti imenovan, nam je povedal, da je razpon cene za poslovni najem v Ljubljani trenutno od 8 do 15 evrov za kvadratni meter, kar pomeni, da je najemnina v višini 13 evrov za kvadratni meter za Savo Re razmeroma dober izkupiček. Nekdanja poslovna zgradba ACH je sicer dobro vzdrževana in tudi njena lokacija (za Bežigradom) je ugodna, saj je v bližini tudi obvoznica. Poslovna stavba meri skupno 4600 kvadratnih metrov, od tega je 3000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov in 1600 kvadratnih metrov podzemne garaže.
SDH nima vseh informacij o poravnavi

Največji delničar Save Re je s 25 odstotki Slovenski državni holding (SDH). Zato nas je zanimalo, ali bo njegova uprava skupščini delničarjev zavarovalnice predlagala kakršne koli ukrepe zoper člane nadzornega sveta pozavarovalnice, ki so – kot kaže poravnava – z razrešitvijo Ivanušiča povzročili škodo Savi Re. »SDH razpolaga zgolj z javno dostopnimi informacijami, ki so dostopne vsem drugim delničarjem. O razlogih za poravnavo SDH ni bil obveščen, zato ne more podati odgovorov na vprašanja,« so odgovorili v državnem holdingu. Zagotovili pa so, da bo SDH kot delničar ravnal »skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in možnostmi, ki jih ima na voljo«.
www.dnevnik.si/10427...-v-savi-re

DIVIDENDA - 0,80€

Nadzorni svet in uprava sta oblikovala predlog skupščini, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 0,80 EUR bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 12.398.156,80 EUR oziroma 37,7 % čistega poslovnega izida skupine Sava Re. Rast predlagane redne dividende znaša 23 %, skupaj z lanskoletno izredno dividendo pa je predlagana dividenda na enakem nivoju.

Družba je pripravila predlog višine na podlagi:
1.ocenjene višine presežka primernih lastnih virov sredstev nad zahtevanim solventnostnim kapitalom v okviru ureditve Solventnosti II na dan 31. 12 .2016;
2.lastne ocene tveganj in solventnosti skupine;
3.kapitalskih modelov bonitetnih družb S&P in A.M. Best in
4.potrjenega Finančnega načrta skupine Sava Re za leto 2017.

Sava Re, d.d., je zaradi vključitve KDD v sistem TARGET2-Securities pri določitvi presečnega datuma upravičenosti do dividende in datuma samega izplačila dividende za leto 2016 upoštevala nova pravila KDD. Predlagan presečni datum upravičenosti do dividende je tako 19. 6. 2017, predlagani datum izplačila pa 20. 6. 2017.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=62654

* Predlagana dividenda 0,80€ brutto oziroma 0,60 € netto!

ZGODOVINSKI PREGLED IZTISNITVE MALIH DELNIČARJEV ZAVAROVALNICE TILIA d.d. in ZAVAROVALNICE MARIBOR d.d.

ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - ZVMG

SINERGIJSKI UČINKI ABSOLUTISTOV

Glede na pretekle izkušnje v slovenskem zavarovalništvu ter že izvršenih prevzemih, ki jim je skupno to, da so potem postali večinski ali absolutni lastniki. Tako potekajo odločitve zelo hitro, posebej, ko so dana soglasja na NS, ko se o razdelitvi bilančnega dobička odloča na skupščinah, saj se tam povečini sprejemajo odločitve brez nasprotnih predlogov. V NS sedijo člani oziroma predstavniki edinega delničarja, na skupščini sedijo predstavniki edinega delničarja, o potrjevanju latnega poročila in razrešnicah uprave in NS odločajo predstavniki edinega delničarja, o delitvi bilančnega dobička in tako tudi o delitvi višine dividende odločajo predstavniki edinega delničarja, o imenovanju članov NS in imenovanju revizorske hiše, prav tako odločajo predstavniki edinega delničarja, prav tako o razdružitvah, pripojitvah in prevzemih odločajo predstavniki edinega delničarja,...od tukaj pa vse do tolikoželjenih sinergijskih učinkov pa ravno zaradi gornjih razmerij v družbi, lahko pride do velikega nerazumevanja in izigravanja želj samo enega lastnika. Od tukaj pa do izčrpavanja matičnih družb je pa zelo zelo majhen korak, katerega pa se uprava in ostali zaposleni še ne zavedajo, ko začnejo pritekati dividende, pa je potem veselje edinole na strani večinskega lastnika...
www.finance.si/83422...orejen/rss
Tili a d.d. 3,54 mio€ narazporejenega dobička
www.delo.si/gospodar...ickom.html
Zavarov alnica Maribor d.d. 20 mio€ nerazporejenega dobička
www.delo.si/gospodar...bicka.html

IZTISN ITEV MALIH DELNIČARJEV ZAVAROVALNICE TILIA d.d.

DRUGO MNENJE

Zavarovalnica Tilia d.d.
Osnovni kapital: 14.317.672,63 €
Kosovnih delnic ZTIR: 595.371
Delničarjev: 245

To je približno enak scenarij, kot ga je izvedel KD Holding d.d., ko je presegel zakonski iztisnitveni prag lastništva preko 90%,iztisnil 306 malih delničarjev, dne 10.12.2007 iz lastniške strukture zavarovalnice AdriaticSlovenice d.d., med katerimi so bile manjše pravne osebe, zaposleni, bivši zaposleni in upokojnenci. Kljub najmanj trem nasprotnim predlogom, ki so jih podali mali delničarji in njihovi predstavniki VZMD o povišanju cene delnic ADZR vse do 250€, večinski delničar KD Holding d.d. na skupščini zavarovalnice AdriaticSlovenica d.d. ni sprejel niti enega, ampak samo tistega, ki ga je dal večinski lastnik. Tako so ponudili za delnice AdriaticSlovenica d.d. ADZR ob nominalni ceni delnice 4,17 € iztisnitveno delnico 21 €,za delnice Slovenice Življenje d.d. oz. KD Življenje d.d.z nominalno ceno delnice 8,34€ pa iztisnitveno ceno delnice 40,16 €. Ta sprejeti zadnji predlog, pa je po njihovi presoji zaščitil male delničarje, saj je postavil dvoletni rok v katerem bi v kolikor, bi prej prišlo do prodaje zavarovalnice AdriaticSlovenice d.d., dobili dodatno izplačano še razliko med doseženo ceno delnice, če bi bila ta višja od iztisnitvene cene.
Po enakem scenariju so dne 31.12.2007 na KD Holding d.d. iztisnili tudi vse male delničarje SlovenicaŽivljenje d.d., saj se še dandanes ne da znebiti vtisa, da so bili le še mali delničarji, tisti moteči elementi v celotni družbi, da so se že ob tako velikem pridobljenem lastniškem deležu. Od takrat so si, razen v kriznem letu 2008, vsakokrat tudi dali izplačali dividende.
To hkrati pomeni, da pri iztisnjenju malih delničarjev veljajo enake predpostavke, kot veljajo ob prodaji delnic.
Težava je tudi v tem, da iztisnitev poteka proti svobodni volji in lastnemu hotenju malih delničarjev, da bi prostovoljno prodali svoje delnice.
Obenem tako mali delničarji, tudi proti svoji volji, postanejo zavezanci za plačilo davka od dobička iz kapitala, če so bile cene pridobitve delnic nižje od sedanje iztisnitvene cene, ki je po predlogu veličinskega lastnika 70,53€.
Prav tako izgubijo tudi vsa lastninska upravičenja iz delnic, kot tudi, da se neprostovoljno odpovedo vsem prihodnjim delitvam dividend, ki jih bo tako v boidoče razdelil in tudi prejel en sam 100% zveličavni in absolutni lastnik zavarovalnice.
Tukaj bi lahko govorili tudi o zgrešeni politiki lastninjenja zavarovalnic, kot tudi o tem, da zaposleni v njih, ki tudi ustvarjajo v teh zavarovalniških družbah, niso imeli pravice, da svoje lastninske certifikate vložijo v družbo kjer so delali, tako kot je to možnost imelo mnogo ostalih državljanov in njihovih družin. Poleg tega, pa je kljub napovedim, da bodo zavarovalnice množično stopile na borzni parket, zaenkrat to storili le Zavarovalnica Triglav d.d. ter Pozavarovalnica Sava d.d., tako da je vsakršno napovedovanje "pravične in poštene" iztisnitvene cene, brez poglobljene analize, res zelo tvegano početje, saj odgovor lahko da, samo sodišče po prevetritvi postavljene cene delnice. Takšno zahtevo, pa ob primerni organiziranosti in zaščiti VZMD in MDS lahko postavijo edinole mali delničarji zavarovalnice Tilia d.d.
www.kdd.si/izdajatel...?snid=1368
www.kdd.si/ izda jatel...?snid=2854

IZTISNITEV MALIH DELNIČARJEV ZAVAROVALNICE MARIBOR d.d.

Osnovni kapital zavarovalnice Maribor je 55.426.291 € in število kosovnih delnic 12.453.831, kar da, nominalno vrednost 4,45 € s tem, da je v letu 2012 knjigovodska vrednost delnice 7,03 €.
Glede na obstoječe lastniške deleže v osnovnem kapitalu družbe, bi potem 0,3264% lastniškega deleža oziroma 40.527 delnic, razdelili takole:

* COTAR DRAGO - 0,10 % - 12.453 delnic
* TSO D.D. - 0,04 % - 4.981 delnic
* PALOMA D.D. - 0,04 % - 4.981 delnic
* ŽLEBNIK BORUT - 0,03 % - 3.736 delnic
* KORATUR D.D. - 0,02 % - 2.490 delnic
* GRAWE D.D. - 0,02 % - 2.490 delnic
* GEA D.D. - 0,01 % - 1.245 delnic
* ČARNI SREČKO - 0,01 % - 1.245 delnic
* FINEA, D.O.O. - 0,01 % - 1.245 delnic
* ZAVAROVANJE PLUS - 0,01 % - 1.245 delnic
* PRELOGAR SIMON - 0,01 % - 1.245 delnic
* STRMŠEK SEBASTJAN - 0,01 % - 1.245 delnic
* AVTOSERVIS D.O.O. - 0,00 %
* A-MB D.O.O. - 0,00 %
* ŠUMAN JOŽE - 0,00 %
* ŽITKO ŽANE 0,00 %
* KAUČIČ KLAJNŠEK ALEKSANDRA - 0,00 %
* SODOBNE INVESTICIJE D.O.O. n.p.
* KEUC MAKSIMILJAN n.p.
* preostali mali delničarji so imeli od skupnih 40.527 delnic še 1.926 delnic

ETIKA IZTISNITEV MALIH DELNIČARJEV ZAVAROVALNIC

DRUGO MNENJE

Glede na pretekle izkušnje v Slovenskem zavarovalništvu je povsem vprašljivo, da obstaja v zavarovalnicah en sam absolutni večinski lastnik, saj je tudi etično sporno, da o dividendah odloča na skupščinah edinole on, saj jih tako ukaže razdeliti sam sebi, kjub temu, da ustvarjajo dobiček tudi drugi tam zaposleni. Včasih izgleda prav smešno, kako večinski delničar, uvrsti na skupščino nasprotni predlog in ga tudi on sam ali zavrne ali pa tudi potrdi. Čeravno je tudi res, da zakon dovoljuje in opredeljuje iztisnitev malih delničarjev, ko večinski lastnik pridobi 90% in več delnic, mimogrede je pri sosedih na Hrvaškem 95% in s te strani postavlja višji prag za prevzeme. Velikokrat pa se je izkazalo, da toliko željena iztisnitev malih delničarjev, pogostoma tam zaposlenih, bivših zaposlenih, upokojenih, malih pravnih oseb, zavarovancev in potencialnih zavarovancev, v zavarovalnici sami povzroči veliko nezadovoljstvo, razočaranje in otopelost. Tako zaposlenim odvzame moment solastništva, ki je dandanes zelo pomemben element, ki nedvomno pripomore k večji ustvarjalnosti in zavzetosti vseh zaposlenih. Veste, prav žalostno je videti, kako neka zavarovalniška družba iz mnoštva različnih in številnih malih delničarjev, ki so se šteli v stotinah in bili zares vzorčni primer pluralnosti lastništva, sedaj tam sedi samo eden in edini ter sam sebi tudi postavlja in odloča o: delitvi dobička, dividendah, članstvu v nadzornih svetih, zaključnih poročilih, revizorjih, konec koncev o prodaji in nakupih drugih zavarovalnic, itd...Poleg tega pa se tudi odpirajo utemeljena vprašanja, kako so vsi dosedanji večinski lastniki pridobivali delnice slovenskih zavarovalnic, da so sploh dosegli in presegli prag 90%...ali po zakonu o zavarovalništvu, po zakonu o bančništvu ali po zakonu o prevzemih...tako je Pozavarovalnica Sava d.d. postala absolutni lastnik Zavarovalnice Tilia d.d. še s plačilom denarne odpravnine malim delničarjem v višini 121.100 € in še s plačilom 414.996,48 € denarne odpravnine malim delničarjem, postala tudi absolutni lastnik Zavarovalnice Maribor d.d. v višini 99,87%. V tem primeru je tudi Drago Cotar, predsednik uprave naletel na nerazumevanje večinskega delničarja, ravno iz razlogov opisanih zgoraj, pri čemer pa vse ostale žrtve med malimi delničarji ne štejejo. No, do absolutnega 100% lastništva, še vedno manjka 0,13%!
seonet.ljse.si/Defau...c_id=52313

ADRIATIC SLOVENICA d.d.
Osnovni kapital: 40.338.758,14 €
Število delnic: 9.666.780
Nominalna cena delnice: 4,17 €
Iztisnitvena cena delnice: 21 € (5,035 x nominalne cene delnice)
Število delničarjev: 306

KD ŽIVLJENJE d.d. & SLOVENICAŽIVLJENJE d.d.
Osnovni kapital: 9.480.454,02 €
Število delnic: 1.135.948
Nominalna cena delnice: 8,345 €
Iztisnitvena cena delnice: 40,16 € (4,812 x nominalne cene delnice)
Število delničarjev: 133

TILIA d.d.
Osnovni kapital: 14.317.672,63 €
Kosovnih delnic ZTIR: 595.371
Delničarjev: 245
Nominalna cena delnice: 24,048 €
Iztisnitvena cena delnice: 70,53 € (2,93 x nominalne cene delnice)

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.
Osnovni kapital: 55.426.291 €
Število delnic: 12.453.831
Nominalna cena delnice: 4,45 €
Iztisnitvena cena delnice: 10,24 € (2,30 x nominalne cene delnice)

NEPRESLIŠANO

Klima v Sloveniji je trenutno porazna. Včasih, ko smo živeli v socializmu, tega ni bilo. Živeli smo solidno, čeprav nismo imeli ničesar. Ravno sem hodil po svetu, na alpinistične odprave, šli smo, kamorkoli smo želeli, enako kot sedaj, ampak družbena klima je bila absolutno boljša. Bile so možnosti uresničevati ideje brez računic, koliko boš iz tega potegnil. Ni bilo strahu, kot je sedaj, v ozadju je bilo zavedanje, da imamo socialno varnost. Ljudje, ki so si zaslužili pokojnine pretežno v prejšnjih časih, živijo solidno. Sedaj pa je vulgarni kapitalizem, ki temelji na ustrahovanju. Če ni strahu, kapitalizem crkne. Enostavno zato, ker banke, zavarovalnice...potrebujejo preplašene ljudi. Firma potrebuje preplašene delavce. Če zavarovalnica ne bo strašila, da bomo zboleli in da bo toča, se ljudje ne bodo zavarovali, zato bo crknila. Enostavno. Mehanizma, da bi si naredil žibvljenja varno, ni. Življenje je smrtno nevarno in tisti, ki tega ne razume, je idealna oseba za kapitalistične manipulacije. Če želimo kolikot toliko normalno živeti, moramo sprejeti končnost naših življenj, prihodnost tako in tako ne obstaja. Zaupati moramo vase in v življenjsko pot, ki nam je namenjena.
Matevž Lenarčič, pilot, fotograf in avanturist
Objavljeno 5.junija 2013 v prilogi 7.dni

* Ob vsemu skupaj povedanemu je najbolj žalostno, da sedanje dividende niso izplačali 244 malim delničarjem, to so tisti, ki so jih proti svoji volji iztisnili iz zavarovalnice Tilia d.d. in tisti, ki so bili vseskozi zvesti zavarovalnici ter skupaj prevzemali tudi vsa lastniška tveganja. Od sedaj naprej pa bodo pobirali sadove tudi njihovega dela le in samo mogočni vedno bolj pohlepni večinski lastniki.

zmb.zav-sava.si/sred...e-ponudbe/
arhiv.sava-re.si/med...t_ZVMG.pdf

PRENOS DELNIC MANJŠINJSKIH DELNIČARJEV

* 24,94 € - predlagana denarna odpravnina

Prenos delnic manjšinskih delničarjev Zavarovalnice Sava, d.d., na Savo Re, d.d. kot glavnega delničarja družbe proti plačilu denarne odpravnine

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Dne 8. 8. 2017 je bila sklicana skupščina delničarjev Zavarovalnice Sava, d.d., ki bo zasedala 8. 9. 2017, za sejo katere je predlagan sklep o prenosu vseh delnic manjšinskih delničarjev na večinskega lastnika, Sava Re, d.d. (glavni delničar).

Na dan objave sklica skupščine Zavarovalnice Sava, d.d., je Sava Re, d.d., imetnica 15.332.411 navadnih imenskih kosovnih delnic Zavarovalnice Sava, d.d., kar predstavlja 99,74-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe.

Denarna odpravnina za prenos ostalih imenskih kosovnih delnic z oznako ZVMG, katerih imetnik ni glavni delničar, znaša 23,94 € za delnico. Po vrednotenju, ki ga je za namen določitve odpravnine ob iztisnitvi manjšinskih lastnikov izdelala družba KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Slovenija, znaša poštena vrednost za 100 % družbe Zavarovalnice Sava, d.d., 368 milijonov evrov. Poročilo neodvisnega revizorja o primernosti denarne odpravnine je izdala družba PricewaterhouseCoopers, d.o.o, Slovenija.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodno poslovni register bo tako Sava Re, d.d., postala 100-odstotna lastnica Zavarovalnice Sava, d.d.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=63501

DIVIDENDA - 0,95 €

Nadzorni svet in uprava sta oblikovala predlog skupščini, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 0,95 € bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 14.722.811,20 € oziroma 34,23 % čistega poslovnega izida skupine za leto 2018. Predlagana dividenda predstavlja 18,8 % rast glede na izplačano dividendo v letu 2018.

Sava Re sledi dividendni politiki, ki jo je sprejela s strateškim načrtom za obdobje 2017–2019, objavljenim 23. 11. 2017. Dividendna politika družbe postavlja usmeritev 10 % rasti dividende letno, pri čemer znesek dividende ne presega 40 % čistega poslovnega izida skupine. Pri oblikovanju predloga dividende družba upošteva solventnostni položaj, kapitaliziranost po modelih bonitetnih agencij, lastno oceno tveganj in solventnosti ter nove projekte, ki zagotavljajo uresničitev strateških ciljev in razvoj skupine na dolgi rok.

Osnovno vodilo pri oblikovanju predloga dividende je bila torej 10-odstotna rast dividende, kar bi v letu 2019 sicer znašalo 0,88 eura po delnici, uprava in nadzorni svet pa bosta zaradi preseganja načrta čistega poslovnega izida skupine za leto 2018 skupščini predlagala nekoliko višjo dividendo, in sicer 0,95 € na delnico. Navkljub dobrim rezultatom 2018 smo in bomo stremeli k dolgoročno stabilno rastoči dividendi in primerni dividendni donosnosti glede na tveganja v panogi in svetovnem gospodarstvu. S stabilno rastjo dividende bomo lahko zagotavljali ustrezno dividendo tudi v letih, ko bo skupina beležila morebitne negativne vplive na načrtovan rezultat. Pomemben vidik strategije skupine Sava Re je tudi rast skupine (tako organska kot s prevzemi). V letu 2019 skupina načrtuje 4,5-odstotno rast prihodkov ter rast iz naslova zaključenih prevzemov na hrvaškem zavarovalnem trgu in na slovenskem trgu upravljanja skladov. Tako organska rast kot rast s prevzemi vežeta dodatni kapital, kar pa dolgoročno izboljšuje izrabo kapitala in dobičkonosnost skupine.

Sava Re, d.d., je pri določitvi presečnega datuma upravičenosti do dividende in datuma samega izplačila dividende za leto 2018 upoštevala pravila KDD. Predlagan presečni datum upravičenosti do dividende je tako 13. 6. 2019, predlagani datum izplačila pa 14. 6. 2019.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=67532
www.sava-re.si/si/me...va-re-d-d/

POZAVAROVALNICA SAVA d.d. - VZDRŽEVANJE LIKVIDNOSTI

Sava Re, d.d., obvešča javnost, da je z borznim članom INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., sklenila pogodbo za opravljanje storitve vzdrževanja likvidnosti za delnico Save Re. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., bo z vzdrževanjem likvidnosti delnice pričel v ponedeljek, 3. 6. 2019.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=67927

INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o.

V upravljanju imajo 2,6 mrdkun - 346.6mio€ imovine v njihovih 8 vzajemnih skladih...
icam.hr/hr/fondovi.php

inter.capital/
inter.capital/about-us/
inter.capital/hr/karijera/
inter.capital/hr/bro...trgovanje/
inter.capital/hr/kat...a/novosti/
inter.capital/hr/pos...siguranju/
inter.capital/hr/ist...i-analize/
icam.hr/hr/home.php
inter.capital/hr/otc/»Ne vem, kako bi na hitro obogateli.
Vem pa, kako boste na hitro obubožali: če boste poskusili na hitro obogateti.«
André Kostolany

»Rast tečajev se rodi v paniki, zraste v strahu, dozori v optimizmu in umre v evforiji.«
André Kostolany

BOB DNEVA

"Vztrajam, da se kakovost nadzornih svetov v zadnjih letih zelo dviguje. Ključno je, da so ti v podjetjih stabilni in profesionalni ... To je za podjetja v državni lasti eden pomembnejših dejavnikov stabilnosti."
Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re
www.vecer.com/vecerp.../bob-dneva

Strani: 1