Zasebnost

Izbrani forum: Borza

Izbrana tema: TLSG

Strani: 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 39

tilenrexi sporočil: 6.775
[#2617280] 19.09.16 11:04 · odgovor na: tilenrexi (#2615441)
Odgovori   +    0
Posli s svežnji
19.9.2016

TLSG TELEKOM SLOVENIJE 71,5000 71,5000 0,46 6.465 1
anon-148375 sporočil: 136
[#2617318] 19.09.16 14:55 · odgovor na: tilenrexi (#2617280)
Odgovori   +    0
In zame kot malega delničarja to pove?
... da je delnica še zanimiva ;-)
anon-363560 sporočil: 12
[#2617329] 19.09.16 15:36 · odgovor na: tilenrexi (#2617280)
Odgovori   +    0
čas vnosa: 19.09.16 15:03
Kdo kupuje?
mattx sporočil: 164
[#2617502] 20.09.16 15:35 · odgovor na: tilenrexi (#2617280)
Odgovori   +    0
Kdaj se bo pa ta TV zguba zacela najedat v profit?
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2618089] 23.09.16 10:28 · odgovor na: mattx (#2617502)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: tilenrexi 23.09.2016 10:29
To sporočilo je izbrisal avtor (11.10.2016 12:14)
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2620789] 11.10.16 15:35 · odgovor na: anon-363560 (#2617329)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: tilenrexi 11.10.2016 15:39
AKOS konec septembra objavlja:
Družba Telekom Slovenije d.d. je v obravnavanem četrtletju zabeležila rast tržnega deleža priključkov IP telefonije, tako njen tržni delež je konec tega četrtletja znašal 35,9%. Družbi Telemach d.o.o. se je v drugem četrtletju tržni delež znižal na 30,5%. Družba T-2 d.o.o. je poslovanje zaključila s 16,8% tržnim deležem, ki se je v primerjavi s predhodnim obdobjem prav tako znižal.
Družba Telekom Slovenije d.d. je ohranila najvišji tržni delež govornega prometa ustvarjenega s strani uporabnikov IP telefonije, ki je konec opazovanega četrtletja zabeležil rast in znašal 35,5%. Z 20,5% tržnim deležem, ki je višji kot četrtletje poprej, ji sledi družba T-2 d.o.o. Družba Telemach d.o.o. je zaključila poslovanje z nižjim, in sicer 18,4% tržnim deležem.
Tržni delež števila aktivnih uporabnikov mobilne telefonije družbe Telekom Slovenije d.d. se je zvišal na 47,9%. Vzrok zvišanja tržnega deleža družbe je pripojitev družbe Debitel d.d, ki se je zaključila 1.6.2016. Z nekoliko nižjim tržnim deležem kot v prejšnjem četrtletju, in sicer 30,5%, ji sledi družba Si.mobil d.d. Tržni delež družbe Telemach d.o.o. se je zvišal na 15,4%. Tržni delež se je zvišal tudi družbi T-2 d.o.o., in sicer na 3,8%. Družba Izi mobil d.d. je poslovanje zaključila z nespremenjenim tržnim deležem (2,4%).Razen družbe Si.mobil d.d. so v obravnavanem obdobju vse družbe povečale število aktivnih uporabnikov.
Družba Telekom Slovenije d.d. je konec drugega četrtletja 2016 obdržala najvišji tržni delež naročnikov mobilne telefonije, ki znaša 47,6%. Vzrok zvišanja tržnega deleža družbe je pripojitev družbe Debitel d.d., ki se je zaključil 1.6.2016. Tržnega deleža pri družbi Debitel d.d. se posledično ne prikazuje več, saj je ta zajet v tržnem deležu družbe Telekom Slovenije d.d. Z 32,6% tržnim deležem ji sledi družba Si.mobil d.d., katera je ostala na isti ravni kot v prejšnjem četrtletju. Družbi Telemach d.d. se je tržni delež zvišal na 14,9%. Družba T-2 d.o.o. je poslovanje zaključila z višjim, in sicer 4,9% tržnim deležem.
Skupno število predplačnikov mobilne telefonije je v primerjavi s preteklim četrtletjem nižje za 1,0%. Največji upad števila predplačnikov mobilne telefonije je zabeležila družba Si.mobil d.d. Upad števila predplačnikov je zabeležila tudi družba Telekom Slovenije d.d., vendar je bil njen upad minimalen
Telekom Slovenije d.d. konec opazovanega obdobja kljub upadu še vedno najvišji tržni delež 27,8% vseh odhodnih klicev opravljenih znotraj svojega lastnega omrežja. Tržni delež vseh odhodnih klicev v druga omrežja družbe se je zvišal na 17,5%. Družba Si.mobil d.d. je konec tega četrtletja obdržala 17,2% tržni delež vseh odhodnih klicev opravljenih znotraj lastnega omrežja in nižji 17,9% tržni delež posredovanega govornega prometa v druga omrežja. Družba Telemach d.o.o. je zvišala tržni delež vseh odhodnih klicev opravljenih znotraj svojega lastnega omrežja na 5,3% in vseh odhodnih klicev v druga omrežja na 9,8%.
Družbi Si.mobil d.d. se je tržni delež poslanih SMS sporočil konec drugega četrtletja 2016 znižal na 41,9%, vendar je obdržala vodilni položaj. Sledi ji družba Telekom Slovenije d.d., kateri se je tržni delež povišal na 37,5%. Družba Telemach d.o.o. je svoj tržni delež zvišala na 18,1%.
Tudi konec drugega četrtletja 2016 je bilo največ MMS sporočil poslanih s strani končnih uporabnikov družbe Telekom Slovenije d.d. Njen tržni delež se je v primerjavi s predhodnim četrtletjem zvišal in je zanašal 45,8%. Z nespremenjenim tržnim deležem (38,1%) ji sledi družba Si.mobil d.d. Družbi Telemach d.o.o. se je tržni delež zvišal na 13,9%.
Družba Telekom Slovenije d.d. je poslovanje zaključila z nespremenjenim 34,0% tržnim deležem priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta. Sledi ji družba Telemach d.o.o. z nekoliko nižjim 20,8% tržnim deležem. Z višjim tržnim deležem, in sicer z 19,0% ji sledi družba T-2 d.o.o.
Družba T-2 d.o.o. je kljub znižanju tržnega deleža priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko optike na 46,1% konec drugega četrtletja 2016 obdržala vodilni položaj. Družba Telekom Slovenije d.d. je poslovanje zaključila s 34,4% tržnim deležem, ki je višji kot v predhodnem obdobju. Družba Si.mobil d.d. je imela ob koncu opazovanega obdobja 10,1% tržni delež.
Telekom Slovenije d.d. konec drugega četrtletja 2016 najvišji tržni delež uporabnikov mobilnega širokopasovnega dostopa, ki je znašal 42,7%. Njen tržni delež se je v primerjavi s predhodnim četrtletjem zvišal. Prav tako se je zvišal tudi tržni delež družbe Si.mobil d.d., in sicer na 29,3%. Tržni delež družbe Telemach d.o.o. se je povečal na 19,9%. Prav tako se je tržni delež zvečal tudi družbi T-2 d.o.o., in sicer na 7,5%.
Najvišji tržni delež opravljenega mobilnega prometa je konec opazovanega obdobja dosegla družba Telekom Slovenije d.d., in sicer 44,7%. Zvišanje tržnega deleža je zabeležila tudi družba Si.mobil d.d. na 39,8%, medtem ko se je družbi Telemach d.o.o. tržni delež znižal na 14,4%. Družbi T-2 d.o.o. in Izi mobil d.d. sta poslovanje zaključili z nespremenjenim, in sicer 0,5% oz. 0,2% tržnim deležem.
Telekom Slovenije d.d., T-2 d.o.o. in Telemach d.o.o. so zaključile z nižjimi tržnimi deleži IP televizije. Družba Telekom Slovenije d.d. ima kljub temu še vedno najvišji tržni delež IP televizije 50,5%, sledi ji družba T-2 d.o.o. s 33,1% tržnim deležem. Družba Si.mobil d.d. je imela ob koncu opazovanega obdobja 15,7% tržni delež.
nmmute sporočil: 185
[#2620820] 11.10.16 16:54 · odgovor na: tilenrexi (#2620789)
Odgovori   +    0
Praviš da je bolje TLSG prodati in kupiti ZVTG? :)
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2620821] 11.10.16 17:01 · odgovor na: nmmute (#2620820)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: tilenrexi 11.10.2016 17:07
Ne. :)

Mislim, da je za Telekom najhujše mimo. ZVTG se mora sedaj najprej otresti malih, ki na okencih dnevno za vsako ceno prodajajo svoje delnice iz KDD.
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2623123] 25.10.16 17:05 · odgovor na: tilenrexi (#2620789)
Odgovori   +    1
27. 10. 2016

Objava Poročila o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar - september 2016
anon-315773 sporočil: 6
[#2623160] 25.10.16 23:38 · odgovor na: tilenrexi (#2623123)
Odgovori   +    0
čas vnosa: 25.10.16 19:32
Ali smo optimistični?
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2623161] 25.10.16 23:48 · odgovor na: anon-315773 (#2623160)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: tilenrexi 25.10.2016 23:53
Smo.


__________

25.10.2016 22:30

Telekom

kupi
Sašo Stanovnik, Alta: Skupina Telekom Slovenije je po polovici leta na dobri poti, da preseže na začetku leta postavljene načrte, hkrati pa vse kaže, da lahko preseže tudi naša pričakovanja.

kupi
Domen Granda, GBD: Podjetje je, ker je prevzem padel v vodo, zdaj temeljno podcenjeno in ponuja solidno dividendno donos­nost.
anon-397036 sporočil: 33
[#2623302] 26.10.16 23:07 · odgovor na: tilenrexi (#2623161)
Odgovori   +    0
čas vnosa: 26.10.16 16:13
Kupil. Verjamem, da bo Telekom upravičil investicijo.
Tudi sam smatram da je močno podcenjen, tudi če se ne prodaja.
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2623330] 27.10.16 09:02 · odgovor na: anon-397036 (#2623302)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: tilenrexi 27.10.2016 09:04
Družba Telekom Slovenije, d.d., je v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 476,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za en odstotek več kot v enakem obdobju lani in za 2 odstotka več od načrtovanega.

Ob tem je družba dosegla EBITDA v višini 133,6 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 31,0 milijona evrov, kar je prav tako nad načrtovanim.

V primerjavi s stanjem na 30. 9. 2015 so v Skupini Telekom Slovenije povečali število uporabnikov, in sicer se je število mobilnih uporabnikov povečalo za 2,4 odstotka, število fiksnih širokopasovnih priključkov za 5,6 odstotka, število TV priključkov pa za 6,9 odstotka.

seonet.ljse.si/?doc=...c_id=61667
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2623354] 27.10.16 09:55 · odgovor na: (#2623349)
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: tilenrexi 27.10.2016 10:10
Primerjaš celoten market cap z ebit devetih mesecev.

Dividenda bo vsaj enaka, ker so lani prvič prenesli 9,73 milijona evrov (1,5 EUR bruto) bilančnega dobička v letošnje leto. Razdelili so 32,52 milijonov oziroma 5 EUR bruto.

Dobiček na delnico po devetih mesecih znaša 4,77 EUR.
matejtomazin sporočil: 134
[#2623355] 27.10.16 10:00 · odgovor na: (#2623349)
Odgovori   +    0
EBIDTA je 133 mio v prvih 9 mesecih...tako da denarja še zmeraj veliko generira. Bolj je vprašanje, za kaj točno porabljajo tako velik capex. Če vzamemo, da zgenerirajo 200 mio EUR na leto, od tega jim gre po "novem" 150 za investicije, 9 mio eur neto finančnih odhodkov (s tem da naslednje leto to pade konkretno zaradi refinanciranja) in ostane še cca 40 mio prostega denarja. Za dividende torej bo, je pa res, da bodo v rangu 5%.

Telekom je zaenkrat še krava molznica. Seveda je borza je ciklična, današnji sentiment na tej delnici pa je bolj negativen kot pozitiven. Zato ima dober potencial da ob malo večjem zanimanju skoči konkretneje gor.

Drugače pa je včeraj na siolu pisalo, da ima tudi telekom kar še nekaj delničarjev, ki imajo delnice na registrskih računih tako da tudi tukaj lahko do konca leta pričakujemo tržne prodaje...po novem letu pa zgodba o lepi dividendi in o skromni ponudbi.
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2623357] 27.10.16 10:13 · odgovor na: matejtomazin (#2623355)
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: tilenrexi 27.10.2016 10:15
Tako visok skok CAPEX je zaradi pospešene transformacije v IT storitve in bo upadel.
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2623362] 27.10.16 10:27 · odgovor na: (#2623361)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: tilenrexi 27.10.2016 10:40
Z refinanciranjem ne bodo prav dosti pridobili, že sedaj je povp. OM nizka, 3,77%. Na letni ravni so neto finančni odh. cca 12 mio.
Prihranili bodo 7 milijonov EUR letno.

www.finance.si/8843228

Se bom popravil: ima šibek prosti denarni tok.
Zakaj bi bil šibek? Ima boljše razmerje, kot Deutsche Telekom.

Detsche Telekom FY 2015 FCF 6.83B, mcap 71B

Telekom Slovenije FY 2015 FCF 72,35 milijonov, mcap 472,78 milijonov.


Detsche Telekom P/FCF = 10,44
Telekom Slovenije P/FCF = 6,5
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2623370] 27.10.16 11:14 · odgovor na: (#2623367)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: tilenrexi 27.10.2016 11:17
Deutsche Telekom debt to ebitda = 3.40, tako da je finančno (bistveno) bolj zadolžen od našega.
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2623373] 27.10.16 11:35 · odgovor na: (#2623372)
Odgovori   +    0
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2623376] 27.10.16 11:56 · odgovor na: (#2623374)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: tilenrexi 27.10.2016 12:03
Ne. O tem, da maksimiran dobiček v trenutni fazi sploh ni tako zelo pomemben. Je, vendar ne tako, kot si misliš.
matejtomazin sporočil: 134
[#2631319] 07.12.16 13:15 · odgovor na: matejtomazin (#2623355)
Odgovori   +    1
Zgleda, da je danes prodala NLB cel paket, pa tudi Sava Re meče lote ven. To lahko vzamemo kot signal obrata...
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2631321] 07.12.16 13:18 · odgovor na: tilenrexi (#2623376)
Odgovori   +    0
!!!

12/7/2016 12:58:48 PM 71.00 39,654
MladenRr sporočil: 73
[#2631324] 07.12.16 13:43 · odgovor na: tilenrexi (#2631321)
Odgovori   +    0
Yes :) , se ve kdo je kupec?
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2631394] 07.12.16 23:32 · odgovor na: anon-341605 (#2613148)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: tilenrexi 07.12.2016 23:33
Ne vem, kdo je kupec.

Kako se ti zdi sedaj s tem volumnom? :)
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2631418] 08.12.16 09:23 · odgovor na: tilenrexi (#2631394)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: tilenrexi 08.12.2016 09:29
Ključni cilji Skupine Telekom Slovenije za leto 2017
• Poslovni prihodki: 717,8 milijona evrov
• EBITDA: 206,8 milijona evrov
• Čisti poslovni izid: 41,3 milijona evrov

+++++
matejtomazin sporočil: 134
[#2631421] 08.12.16 09:31 · odgovor na: tilenrexi (#2631418)
Odgovori   +    0
V tej napovedi so najpomembnejše te besede:

" hkrati pa svojo ponudbo še naprej širil tudi izven osnovne komunikacijske dejavnosti .....in z najsodobnejšimi storitvami na enem mestu dosegali večji delež v proračunu gospodinjstev in podjetij. "
anon-306978 sporočil: 67
[#2631444] 08.12.16 10:57 · odgovor na: matejtomazin (#2631421)
Odgovori   +    1
Bravo Telekom. Počasi se bo pokazalo, da smo imeli davkoplačevalci prav srečo, da nismo prodali Telekoma po smešni ceni oz. kar podarili, sicer bi verjetno čez kaki dve leti doživeli podobno situacijo kot pri Heliosu. Za mene osebno napoved za leto 2017 eno izmed redkih pozitivnih presenečenj (predvsem EBITDA). Upam, da jim bo to tudi uspelo in da bodo nadaljevali v tem tempu do 2021.
tilenrexi sporočil: 6.775
[#2631445] 08.12.16 10:59 · odgovor na: anon-306978 (#2631444)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: tilenrexi 08.12.2016 11:00
Jaz mislim, da je tole še precej konzervativna napoved. Predvsem čisti poslovni izid.
bojan30 sporočil: 249
[#2633324] 20.12.16 15:57 · odgovor na: tilenrexi (#2631418)
Odgovori   +    0
A se po trenutni ceni splača kupit TLSG? Cena delnice najrž ne bo šla dosti nižje, dividenda bo pa tudi okoli 5E.
anon-337677 sporočil: 6
[#2634436] 30.12.16 11:56 · odgovor na: (#2633327)
Odgovori   +    0
čas vnosa: 30.12.16 10:37
Delo: Država bi v svojo last prenesla strateške in pomembne naložbe SDH: Vlada je ministrstvu za finance naložila, da do konca marca 2017 pripravi predlog zakona, s katerim bi vse strateške in pomembne naložbe Slovenskega državnega holdinga neodplačno prenesla na državo. SDH bi bil le upravljavec, v njegovi lasti pa bi ostale le še portfeljske naložbe, poroča Delo.

Mogoče kdo ve, ali je TLSG še vedno opredeljen kot portfeljska naložba ali jo bodo, kot kaže, preneseli pod neposredno lastništvo države skupaj z ostalimi "paradnimi konji slovenskega gospodarstva"?

Strani: 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 39