Izbrani forum: Glavni forum

Izbrana tema: članek Generali povečal tako premije kot dobiček

Strani: 1

murje sporočil: 3.714
[#2785312] 24.07.19 10:48
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 24.07.2019 10:54
DELNIČARJI KRILATEGA LEVA

Med delničarji nedvomno izstopa neindentificirana 37.letna gospa Francesca iz Torina, ki ima v lasti za 30mio€ delnic zavarovalnice Generali S.p.A. ker ji je prineslo lezno preko 1,5 mio€ dividend, kar pomeni okoli 4.000 € na dan. Drugi primer sta gospe iz Rima, ki imata vse premoženje samo v delnicah zavarovalnice in sicer 6mio€. Najmlajša delničarka M.M. ima 8 let in ima 165 delnic, najstarejša M.B, ki je imela 101 leto, pa kar 35.000. Luca Cordero di Montezemolo dolgoletni predsednik Ferrari pa ima v lasti 50.000 delnic, Ottavio Riccadonna, predelovalec vin v Canelli ima v lasti 80.000 delnic. Daniela Gavio in Allessandrie ima v lasti 228.000 delnic, Beniamino Gavio naslednik iz imperija Gavio pa v lasti 325.000 delnic. Nekdanji CEO Giovanni Perissinotto ima 39.000 delnic, Sergio Balbinot pa 12.000 delnic, finančni direktor Raffaele Agrusti pa 25.000 delnic, njegov namestnik Aldo Minucci pa 21.000 delnic.

27.novembra 2018 je Leonardo Del Vecchio, šef EssilorLuxottica kupil 350.000 delnic po enotni ceni 14,6943 € in naslednji dan še 225.000 delnic po enotni ceni 14,7318 €, kar pomeni investicijo v višini 8.457.660 €. Francesco Gaetano Caltagirone - Fincal je kupil v enakem obdobju 200.000 delnic po enotni ceni 14,6488 € in 300.000 delnic po enotni ceni 14,7355 €, kar pomeni investicijo v višini 7.350.410 €.
27.decembra 2018 je ustanovitelj Luxottice ke kupil 310.000 delnic po enotni ceni 14.367 €, naslednjega dne pa 295.000 delnic po enotni ceni 14.601 € in tako pridobil že 4,07% deleža. Vse to je v skladu z načrtom vodstva Generali, ki ga vodi Philippe Donnet, da v obdobju 2019 - 2021 izplačuje dividende v višini med 55% in 65% čistega dobička.
Leonardo Del Vecchio in Francesco Gaetano Caltagirone nadaljujeta z nakupi svežnjev delnic Krilatega leva in sicer na 4,46% in 4,85%. Leonardo Dell Vecchio je kupil 780.000 delnic po enotni ponderirani ceni med 15,3325 € in 15,3938 €, kar je potekalo med 21.in 22.januarjem 2019. Francesco Gaetano Caltagirone nepremičninar iz Rima je kupil v iste dni 250.000 delnic s ponderirano ceno 15,3871 €.

Leonardo Del Vecchio nadaljuje nakup z delnicami Generali, saj so podatki iz Milanske borze, ki so jih poslali razvidno, da je lastnik Luxxottica, preko svojega holdinga Delfin, izvršil nakup 490.000 delnic v višini enotne cene 14,955 € in 11 februarja še 360.000 delnic po enotni ceni 15,0412 €.

28.maja 2019 je nove nakupe delnic Generali S.p.A. opravil Francesco Gaetano Caltagirone, podpredsednik in vikar zavarovalnice, na borzi za kakšen milijon delnic Generali S.p.A. in tako še povečal delež drugega največjega delničarja zavarovalnice. Sedaj ima v lasti 5,065%, posli so bili opravljeni preko Fincal in znašajo 0,063% lastništva zavarovalnice in so se prišteli k deležu, ki ga je že prej obvladoval Francesco Gaetano Caltagirone.

Francesco Gaetano Caltagirone je 14.junija 2019 ponovno kupil delnice zavarovalnice Generali S.p.A. in sicer 500.000 delnic po enotni ceni 16,1364 €, kar pomeni investicijo v višini 8,07 mio€. To pomeni deleža 0,033%, tako, da ima skupno 5,14% deleža skupnega kapitala in je povečal lastništvo drugega delničarja.

Francesco Gaetano Caltagirone podpredsednik in vikar zavarovalnice je prodal delnice zavarovalnice Generali S.p.A. v višini 0,14% osnovnega kapitala in ima zopet v lastništvu 5% delnic zavarovalnice, kar je povezano z načrtom o delniških opcij, ki je bil sprejet na zadnji skupščini. Na tržišču je prodal paket 2,25 milijona delnic po enotni ceni 15 €, kar predstavlja za podjetnika prejem 33,75 mio€. Ta operacija je bila izvedena s strani Fgc in Fgc Finanziaria dne 21.junija 2019, ki sta v skupini Caltagirone. S to zadnjo cesijo je prodani paket v višini 0,14% osnovnega kapitala, kar pomeni zmanjšanje njegovega kapitala na 5,0013%.
www.milanofinanza.it...1337449415
www.milanofinanza.it...1359117758
www.milanofinanza.it...&archivio=
www.milanofinanza.it...&archivio=
www.milanofinanza.it...&archivio=
www.milanofinanza.it...0725035018
www.generali.com/it/...sentations
www.milanofinanza.it...nzie=PMFNW
www.milanofinanza.it...1924021664
www.milanofinanza.it...1924021664

Dividenda:
* 1875: 20 frankov v zlatu
* 1914: 500 frankov v zlatu
* 2002: 0,28 €
* 2004: 0,43 €
* 2005: 0,54 €
* 2006: 0,75 €
* 2007: 0,90 €
* 2008: 0,12 €
* 2009: imetnikom pripada na vsakih 25 delnic še izplačilo +1 delnico, kar znaša njeno letno aritmetično vrednost 15,724 €
* 2010: 0,45 €
* 2011: 0,20 €
* 2012: 0,20 €
* 2013: 0,45 €
* 2014: 0,45 €
* 2015: 0,60 €
* 2016: 0,72 €
* 2017: 0,85 €
* 2018: 0,90 € (+5,9%) - izplačilo 20.05.2019
www.generali.com/it/...n-analysts
www.milanofinanza.it...ss-2ae00e5

ZMAGA

ŠE ENA ZAVAROVALNICA SE ODPOVEDUJE PREMOGU

Ni zavarovanja. Ni premoga.
Greenpeace
www.instazu.com/medi...6691072699

SOLVENCY RATIO II.

SOLVENCY RATIO II. - tromesečje 2019

* Bruto prihodek: 18,874 mlrd€ (+6,6%)
* Premija življenje: 804 mio€ (+5,1%)
* Neto dobiček: 744 mln€ (+28,1%)
* Škode: 548 mio€ (+3,7%)
* Combined ratio: 91,5%
* Asset management: 52mio€ (+24%)
* 217 % - 2018
* 207 % - I.tromesečje 2019 (- 10 p.p.)
* 213 % - konsenz
www.milanofinanza.it...1137288076
www.milanofinanza.it...0742594658
www.generali.com/it/...ss-Release
www.generali.com/it/...statements

* 01.08.2019 - bodo objavljeni konsolidirani rezultati do 30.junija 2019
www.generali.com/inv...sentations

FITCH POVIŠAL IFS iz A- v A

Fitch je danes napovedal, da je povečal presojo o finančni trdnosti (zavarovalna finančna moč - IFS) družbe Generali na "A" iz "A-" in potrdil sodbo "A-" o kreditni sposobnosti (izdajateljeva privzeta ocena - IDR). Obeti za obe bonitetni oceni ostajajo negativni.

Povečanje bonitetne ocene IFS izhaja predvsem iz odstranitve omejitve, ki izhaja iz bonitetne ocene države po sprejetju novih kriterijev s strani Fitcha za vključitev državnega tveganja v bonitetni proces zavarovalnic. Natančneje, Fitch je opustil uporabo omejitev „od zgoraj navzdol“ za bonitetne ocene držav in v okviru analize „od spodaj navzgor“ je opredelil, kako je tveganje države vključeno v vsak ključni kreditni dejavnik.

Geografska diverzifikacija in močan poslovni profil sta potrjena kot temeljna gonilna sila bonitetne ocene skupine.
www.generali.com/it/...om-A-minus

Predčasno odplačilo podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev

Generali Assicurazioni bo 15. julija uveljavil možnost predčasnega poplačila na vse trajne podrejene dolžniške vrednostne papirje. Vrednostni papirji, ki bodo poplačani, so pojasnili, so tisti, ki pripadajo seriji "50.000.000 € 9.00% Perpetual Fixed / Floating Rate Notes, ki jih je 15. julija 2009 izdala Assicurazioni Generali SpA."; Koda XS0440434834; kupon 9,00%; 100% cena povračila.
Predčasno odplačilo vrednostnih papirjev je odobrila družba Ivass in bo potekalo v zvezi z vsemi odprtimi vrednostnimi papirji v skladu z ustreznimi pogoji.
07.06.2019
www.generali.com/med...0440434834
www.investireoggi.it...-a-luglio/
www.milanofinanza.it...0856001846

MD.PHILIPPE DONNET & 550.000 DELNIC ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Upravni odbor Assicurazioni Generali je odločil, da za odobritev naslednje skupščine delničarjev predloži poseben delniški načrt v korist MD. Philippe Donnet. Načrt v prisotnosti določenih pogojev predvideva brezplačno dodelitev, v korist generalnega direktorja, julija 2022, za največ 550.000 delnic Assicurazioni Generali. Načrt predvideva dodelitev natečenih delnic, 50% ob koncu obdobja uspešnosti, in za preostalih 50% po dveh letih (pod pogojem, da se presežki določijo glede na regulativni solventnostni količnik in neuspeh. hipoteze o malusu). Pri tem pojasnjujejo da sprejetje tega načrta predstavlja eno izmed variabilnih sestavin nagrajevanja predsednika uprave, katerega cilj je okrepiti delitev dolgoročnih ciljev med delničarji in skupino CEO, tako da ohrani delnice v portfelju. (v številu, ki je enako številu, ki je predmet prostega dodeljevanja).
www.milanofinanza.it...1924021664

SEGURADORAS UNIDS & AdvanceCare

Generali Assicurazioni S.p.A. je podpisal pogodbo o nakupu 100% deleža zavarovalnic Seguradoras in AdvanceCare na Portugalskem, kar pomeni plačilo 510mio€ in 90mio€.
Seguradoras Unidas je zavarovalnica z 15,5% tržnim deležem na drugem mestu na Portugalskem. Družba se ukvarja tudi z življenjskimi zavarovanji, kar pomeni 800 mio€ zbrane premije v letu 2018. Vse to momeni, da se je Generali Assicurazioni S.p.A. z 18,7% tržnim deležem povzpel na drugo mesto med zavarovalnicami na Portugalskem ter povečati obstoječo tržno mrežo Seguradoras Unidas ter povečati produkte "protection" skladno z troletno strategijo Generali 2021, kot piše v sporočilu za javnost.
www.milanofinanza.it...1944026325
murje sporočil: 3.714
[#2786898] 01.08.19 16:25
Odgovori   +    0
GENERALI GROUP S.p.A.

Osnovni kapital = € 1.569.773.403,00
Število delnic = 1.569.773.403
Nominalna cena delnice = 1 €
Cena na borzi v Milanu: 16,86 €
Delničarjev: 228.000

KONSOLIDIRANI REZULTATI - 30. junij 2019:

Rezultat poslovanja: 2,7 mlrd€ (+7,6%)
ČISTI DOBIČEK: 1,789 mlrd€ (+34,6%)
Bruto premija: 35,728 mlrd€ (+1,8%)
Premija življenje: 24,321 mlrd (+0,9%)
Škode: 11,407 mlrd (+3,9%)
Tehnične rezervacije: 358 mlrd€
Asset Managament: 133mio€ (+22%)
Dobiček življenje: 7,4 mlrd€ (+29,5%)
Combined ratio: 91,8% (-0,2 p.p.)
Solvency Ratio II: 209% (217% FY2018; -8.p.p.)
www.generali.com/it/...leases/all

2019

* 27.172.508,00 €
* 27.172.508 delnic
* povečanje osnovnega kapitala družbe na 1.569.773.403,00 €
www.generali.com/it/...al-31-July

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Včerajšnja informacija o povečanju osnovnega kapitala Assicurazzioni Generali S.p.A., ki je bil v celoti vpisan in tudi vplačan, je sedaj € 1.569.773.403,00 €, kar je bilo uresničen sklep o povišanju kapitala, ki je bil potreben zaradi specialnega delniškega načrta namenjen GroupCEO Philippe Donnet v okviru njegovega mandata 2016-2018 in potrjen s strani skupščine delničarjev z dne 27.aprila 2019 in obvestilo javnostim 8,julija 2019.
31.julija 2019 je bila formalno vpisano povečanje v Registro delle Imprese v pokrajini Venezia Giulia.
Tako kot je zapisano v prospektu, ki je v prilogi, je bsedaj osnovni kapital družbe razdeljen na 1.569.733.403 redne delnice, ki ima vsaka nominalno vrednost 1,00 €.
www.generali.com/it/...al-31-July
murje sporočil: 3.714
[#2788861] 14.08.19 11:13
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: murje 14.08.2019 11:14
FRANZ KAFKA

V pisarni Assicurazioni Generali v Pragi je skoraj devet mesecev (od 1. novembra 1907 do 15. julija 1908) delal tudi znani pisatelj Franz Kafka.

K »nižjim« delom, ki jih je Kafka opravljal, spada seveda tudi delo preprostih delavcev. Preverjeno je, da se je Kafka zanje nadčloveško zanimal in zavzemal. Njegov miren in oseben odnos se je razvil blagodejno zaradi nadzirajočega obnašanja njegovega očeta. Še bližje pa se je soočil s skrbmi in trpljenjem preprostih ljudi v času prve svetovne vojne. Najprej, ko je v Prago prispelo tisoče bežečih Judov z vzhoda, nato pa še v okviru »oskrbe vojakov«, ko je moral skrbeti za rehabilitacijo in poklicno prekvalifikacijo težje poškodovanih vojakov. Za to nalogo ga je zadolžila njegova zavarovalnica, pred čemer ga je seveda reklamirala kot »nenadomestljivega strokovnjaka«, s tem pa ga je, proti Kafkovi želji, ščitila pred fronto. Po letu 1915 je bil prvič postavljen v vlogo vojaka, ko so ga spoznali za »popolnoma zdravega in sposobnega«. Slabo stran tega spoznanja je Kafka spoznal dve leti kasneje, ko je zbolel za pljučno tuberkulozo in zaprosil za upokojitev. Zavarovalnica mu je zaprla vrata pred nosom in mu šele po petih letih, 1. julija 1922, odobrila dokončno upokojitev.
www.generali.com/it/...cted-Kafka
sl.wikipedia.org/wik...ranz_Kafka
sl.wikipedia.org/wik...a_Generali

Strani: 1