Strani: 1

sopranos sporočil: 9.697
[#2713463] 23.05.18 14:39
Odgovori   +    9
Dober biznis. Se končno malo dogaja v Sloveniji. Končno denar priteka.

Sedaj bo treba še pogoje za podjetništvo vzpostaviti, da bo bomo lahko tudi v prihodnje kaj prodali. :)
FIN223552 sporočil: 495
[#2713505] 23.05.18 15:55
Odgovori   +    0
To pomeni, da se bodo zavarovalnine na AS dvignile, kaj?
murje sporočil: 3.714
[#2713522] 23.05.18 17:01
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 23.05.2018 17:05
GENERALI CEE HOLDING, B.V.,

Generali CEE Holding is a leading insurance group in Central & Eastern Europe. It provides know-how and a professional and operational base for its insurance companies in 10 countries - Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia and Slovenia.

www.generalicee.com/
www.generalicee.com/...-slovenica
www.generali.cz/o-ge...a-generali
www.bloomberg.com/re...d=41317249
www.ceskapojistovna....ee-holding
www.hl.co.uk/shares/...nformation


KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o prodaji družbe Adriatic Slovenica d.d.

Družba KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, (v nadaljevanju:« KD Group« ali »družba«) na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost o poteku procesa iskanja strateškega partnerja za nakup 100% deleža v odvisni družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d. (v nadaljevanju: »Adriatic Slovenica«).

Družba je dne 23. maja 2018 z družbo Generali CEE Holding, B.V. sklenila pogodbo o prodaji 100% deleža v družbi Adriatic Slovenica, za kupnino v znesku 245 milijonov EUR.

Izvršitev posla je pogojena s predhodno izpolnitvijo več pogojev, med drugim s pridobitvijo ustreznih regulatornih soglasij ter pod pogojem odobritve pogodbe s strani skupščine delničarjev KD Group na podlagi 330. člena Zakona o gospodarskih družbah. Predvidoma bo posel zaključen v drugi polovici leta 2018.

Lazard je bil finančni svetovalec KD Group v zvezi s transakcijo.

Družba bo javnost o nadaljnjih postopkih tekoče obveščala z objavo na spletni strani družbe ter SEOnet.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 23. maja 2018 na voljo na uradni spletni strani družbe www.kd-group.com, najmanj 5 let od datuma objave.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=66079

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-NPB14

330.člen Prenos najmanj 25% premoženja družbe

(1) Za sklenitev pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se delniška družba zaveže prenesti najmanj 25% premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po določbah tega zakona o statusnih preoblikovanjih, je potreben sklep skupščine, sprejet z večino, določeno v drugem odstavku 329. člena tega zakona . Ta omejitev nima pravnega učinka proti tretjim osebam.

(2) Vsaj mesec dni pred dnem zasedanja skupščine, ki bo odločala o soglasju za prenos premoženja družbe, je treba delničarjem na sedežu družbe omogočiti vpogled v pogodbo. Vsakemu delničarju je treba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno zagotoviti prepis pogodbe.

(3) Na zasedanju skupščine je treba predložiti pogodbo, s katero se družba zaveže prenesti najmanj 25% premoženja družbe. Poslovodstvo družbe mora na začetku obravnave na skupščini ustno obrazložiti vsebino pogodbe. Pogodba se priloži zapisniku skupščine.

(4) Če zaradi prenosa najmanj 25% premoženja družbe družba preneha, je treba predlogu za vpis prenehanja priložiti izvirnik pogodbe ali notarsko overjen prepis pogodbe.
zakonodaja.com/zakon...nja-druzbe
murje sporočil: 3.714
[#2713714] 24.05.18 12:15
Odgovori   +    0

Strani: 1