Strani: 1

FIN-108323 sporočil: 8
[#3018083] 20.03.23 06:23
Odgovori   +    1
Kakšno je razmerje med bruto in neto prejemniki?
luk33 sporočil: 85
[#3018090] 20.03.23 08:17
Odgovori   +    12
v sistemu, kjer mladi plačujejo za starejse, je primerjava stroskov in storitev verjetno smiselna zgolj za celotno življenjsko obdobje, za kar pa ni podatkov
Firma sporočil: 101
[#3018092] 20.03.23 08:39 · odgovor na: luk33 (#3018090)
Odgovori   +    1
V letnem znesku storitev tudi ni zajeto celotno plačilo izvajalcu na primarni ravni ...
Ne boste videli niti »cene« otrok. Otroci so zavarovani po enem od zaposlenih staršev...
Prav tako ni prikazano, koliko stane, če je bil posameznik na daljši bolniški...
Pa kolikor vidim, tudi hospitalizacij ni vključenih.
Razen če uspe UKC v znesek 1200€ spravit 2 meseca hospitalizacije. Seveda poleg CTja, magneta, cca 15 pregledov, pa zdravil.
slovenecnb1 sporočil: 5.094
[#3018129] 20.03.23 16:02
Odgovori   +    2
To je digitalizacija...vse in nič
Endimion sporočil: 9.747
[#3018131] 20.03.23 16:25 · odgovor na: Firma (#3018092)
Odgovori   +    5
Precej robe tle manjka... sm preveril zase
murje sporočil: 4.679
[#3018394] 27.03.23 13:27
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 27.03.2023 13:45
VPOGLED V MOJE PODATKE

Storitev omogoča varen vpogled v naslednje podatke:

o osebi,
o zdravstvenem zavarovanju osebe in po njej zavarovanih družinskih članih,
o statusu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
o evropski kartici,
o izdanih zdravilih na recept,
o apliciranih zdravilih v okviru ambulantne in bolnišnične obravnave,
o prejetih medicinskih pripomočkih,
o izbranih osebnih zdravnikih,
o izdatkih za zdravstvene storitve izvedene v Sloveniji,
o potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela - bolniški listi in
o nezgodah in poškodbah pri delu.
Dostop je mogoč z uporabo digitalnega potrdila za fizične osebe, ki ga je izdalo:

Ministrstvo za javno upravo (SIGEN-CA, SIGOV-CA) ali
Nova ljubljanska banka d.d. (AC NLB) ali
Pošta Slovenije d.o.o. (POŠTA®CA) ali
Halcom Informatika d.o.o. (Halcom-CA).

Dostop s službenim digitalnim potrdilom, ki je izdano na fizično osebo in podjetje, ni mogoč.
Do storitve je mogoče dostopati tudi preko sistema SI-PASS, kjer se je možno prijaviti z digitalnim potrdilom (osebnim ali službenim) ali z mobilno identiteto smsPASS, s pomočjo katere je možen varen dostop iz mobilnega telefona. Preko sistema SI-PASS je možna prijava tudi z elektronsko osebno izkaznico - tako z uporabo čitalnika kartic, kot z mobilno aplikacijo eOsebna.

Kako pridobim mobilno identiteto smsPASS
Prijava preko SI-PASS omogoča tudi uporabo elektronske identitete (npr. digitalno potrdilo), ki je bila izdana v drugi državi članici EU, v kateri je vzpostavljeno t.i. vozlišče eIDAS. Za tako prijavo mora uporabnik po preusmeritvi na spletno stran sistema SI-PASS kot način prijave izbrati »Čezmejna prijava v EU« in izbrati državo.

Na ta način lahko do storitve vstopijo npr. zavarovane osebe, ki bivajo v drugi državi članici EU in se dnevno vozijo na delo v Republiko Slovenijo, upokojenci, ki prejemajo slovensko pokojnino in bivajo v drugi državi članici EU ter druge zavarovane osebe, ki imajo elektronsko identiteto, izdano v eni od teh držav.

Za vsebinska vprašanja o pomenu podatkov, ki so dostopni v storitvi, morebitne pripombe in popravke se obrnite na vam najbližjo območno enoto ZZZS.
Kontaktni podatki območnih enot ZZZS
Za tehnično pomoč se obrnite na: pomoc_portal@zzzs.si
Tematska zloženka - Podatke o svojem zdravstvenem zavarovanju lahko preverite tudi z mobilnimi napravami in iz tujine

Nadgradnjo portala za čezmejni dostop preko sistema SI-PASS je sofinancirala Evropska unija.
zavarovanec.zzzs.si/...ritve_zzzs

ZDRAVSTVENI PODATKI

Zdravstvene podatke Splošna uredba šteje za posebne vrste osebnih podatkov. Glede na člen 9 Splošne uredbe je obdelava tovrstnih podatkov praviloma prepovedana, izjemoma pa je dopustna, kadar:

1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dal izrecno privolitev v obdelavo navedenih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov, razen kadar pravo Unije ali pravo države članice določa, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne sme odstopiti od prepovedi iz odstavka 1;
2. obdelava je potrebna za namene izpolnjevanja obveznosti in izvajanja posebnih pravic upravljavca ali posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na področju delovnega prava ter prava socialne varnosti in socialnega varstva, če to dovoljuje pravo Unije ali pravo države članice ali kolektivna pogodba v skladu s pravom države članice, ki zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe za temeljne pravice in interese posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
3. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali drugega posameznika, kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, fizično ali pravno ni sposoben dati privolitve;
4. obdelavo v okviru svojih zakonitih dejavnosti z ustreznimi zaščitnimi ukrepi izvaja ustanova, združenje ali katero koli drugo neprofitno telo s političnim, filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem in pod pogojem, da se obdelava nanaša samo na člane ali nekdanje člane telesa ali na osebe, ki so v rednem stiku z njim v zvezi z njegovimi nameni, ter da se osebni podatki ne posredujejo zunaj tega telesa brez privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;
5. obdelava je povezana z osebnimi podatki, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sam objavi;
6. obdelava je potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali kadar koli sodišča izvajajo svojo sodno pristojnost;
7. obdelava je potrebna iz razlogov bistvenega javnega interesa na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki je sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštuje bistvo pravice do varstva podatkov ter zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih pravic in interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
8. obdelava je potrebna za namene preventivne medicine ali medicine dela, oceno delovne sposobnosti zaposlenega, zdravstveno diagnozo, zagotovitev zdravstvene ali socialne oskrbe ali zdravljenja ali upravljanje sistemov in storitev zdravstvenega ali socialnega varstva na podlagi prava Unije ali prava države članice ali v skladu s pogodbo z zdravstvenim delavcem ter zanjo veljajo pogoji in zaščitni ukrepi iz odstavka 3;
9. obdelava je potrebna iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, kot je zaščita pred resnimi čezmejnimi tveganji za zdravje ali zagotovitev visokih standardov kakovosti in varnosti zdravstvenega varstva ter zdravil ali medicinskih pripomočkov, na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti varovanje poklicne skrivnosti;
10. obdelava je potrebna za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki je sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštuje bistvo pravice do varstva podatkov ter zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih pravic in interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Splošna uredba za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov v nasprotju z navedenim členom predpisuje upravno globo v znesku do 20 000 000 EUR ali v primeru družbe v znesku do 4 % skupnega svetovnega letnega prometa v preteklem proračunskem letu, odvisno od tega, kateri znesek je višji.

Zdravstvene kartoteke
Posebej zdravstvene institucije morajo biti pri varovanju zdravstvenih podatkov posameznikov še posebej skrbne . Nedopustno je npr. nahajanje zdravstvenih kartot nahajajo v odklenjenih ali celo odprtih omarah na hodnikih. Zato IP poziva vse, ki imajo opravka z zdravstvenimi podatki – ne zgolj zdravstvene domove, da takoj in kar se da učinkovito uredijo varnost zdravstvenih kartonov posameznikov, izdanih receptov, evidence bolnikov itd.

IP opozarja tudi na pravico posameznika do vpogleda v svoj zdravstveni karton, saj gre pri tem za uresničevanje pravice posameznika do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo. Zdravnik pa je, na drugi strani, dolžan posamezniku omogočiti vpogled v njegovo zdravstveno kartoteko, kadar so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Še vedno pa se posamezniki pogosto ne zavedajo pomena varovanja lastnih osebnih podatkov. Zato IP svetuje, da ob vsakem zahtevku po vašem zdravstvenem podatku, za katerega menite, da ni utemeljen, vprašate, zakaj tisti, ki od vas takšen podatek zahteva, tega potrebuje, kako ga bo hranil in kaj bo z njim počel.

Pretok informacij med zdravstvenim osebjem
Prav tako se je v praksi že izkazalo, da je za zdravstveno stanje posameznika izvedelo več zdravstvenega osebja, kot bi ga lahko. IP opozarja, da se lahko zdravstveno stanje posameznika razkrije samo tistim zdravstvenim delavcem, ki so v proces zdravljenja neposredno vključeni oziroma so za seznanitev pooblaščeni. Razkritje zdravstvenega stanja drugim, pomeni prekomerno obdelavo osebnih podatkov.

Evropske smernice za zdravstvene delavce o zaupnosti in zasebnosti v zdravstvu
Evropske smernice za zdravstvene delavce na področjuv varovanja zasebnosti in osebnih podatkov pacientov (PDF, 700 Kb).
www.ip-rs.si/varstvo...ni-podatki

BOB DNEVA

"Ljudje, ki so med predvolilno kampanjo imeli odgovore na vse tegobe zdravstva, gospodarstva, socialnih politik in drugih družbenih izzivov, so velik del tega preprosto pozabili. Odgovorov se ne spomnijo več."
Darinka Pavlič Kamien, podjetnica in komunikatorka
Sreda, 15.03.2023
www.vecer.com

BOB DNEVA

"Večji ko so dobički za tiste pri koritu, večja tveganja si privoščijo, bolj arogantni in pogoltni postajajo."
Darja Kocbek, novinarka
Torek, 21.03.2023
www.vecer.com

Strani: 1