Strani: 1

FIN-311684 sporočil: 19.112
[#2785004] 22.07.19 17:32
Odgovori   +    7
Kako le na ministrstvu za infrastrukturo lahko zapišejo laž, da so Kitajci "pogodbo iz nam nerazumljivih razlogov enostransko prekinili", če se ve, da je pogodba prekinjena zaradi nerealizirane obljube države, da bo poskrbela za podaljšanje pristajalne steze.
pobalin sporočil: 12.687
[#2785013] 22.07.19 18:06
Odgovori   +    2
Za mojedeželne džirnaliste, ki ne znajo sami pogledat v ZK, to naredimo pobalini. Za parcelo št. 197 pred letališkim terminalom, ki je na fotografiji 24ur.com, v zemljiški knjigi piše takole:

ID osnovnega položaja: 6646627
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:
1. matična številka: 5156467000
firma / naziv: Aerodrom Maribor, podjetje za letališko dejavnost, gostinstvo in turizem d.o.o.
naslov: Letališka cesta 010, 2312 Orehova vas
začetek učinkovanja vpisa imetnika 06.05.2015 13:42:09

ID pravice / zaznambe 20151368
čas začetka učinkovanja 27.03.2019 16:44:25
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost
glavna nepremičnina: katastrska občina 706 OREHOVA VAS parcela 197 (ID 1334593)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi odplačne stvarne služnosti št. 2430-16-100079 se vknjiži služnostna pravica dostopa, hoje, parkiranja in vožnje v korist Republike Slovenije oziroma njenega najemnika nepremičnin, ki se nahajajo na Letališču Edvarda Rusjana od dneva veljavnosti te pogodbe, izključno za opravljanje letaliških in drugih dovoljenih dejavnosti za čas trajanja prvosklenjenega najemnega razmerja za obdobje tridesetih let, šteto od sklenitve te pogodbe
imetnik:
1. matična številka: 5854814000
firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika 27.03.2019 16:44:25
zveza - ID osnovnega položaja: 6646627
pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo

Na to parcelo ima Delavska hranilnica vpisani tudi dve maksimalni hipoteki od januarja 2017 do odpoklica - za terjatvi po 100.000 EUR. A to pomeni, da ti famozni mega giga Kitajci sploh še niso odplačali svojega nakupa Aerodroma Maribor?!? Jim je DH dala kredit? Ga redno odplačujejo? A take stvari koga sploh zanimajo?
153 sporočil: 7.468
[#2785039] 22.07.19 19:47
Odgovori   +    2
Ob-last je treba znati izvrševati, sicer
jo more vsak, pogumen, sproti izničevati !

Sodražan

Strani: 1