Strani: 1

FIN-311684 sporočil: 18.478
[#2745264] 30.11.18 06:46
Odgovori   +    0
Če dodatku za delovno dobo pristopimo le iz stroškovnega vidika je ta dodatek še bolj obremenjujoč kot se zdi, kajti leta delovne dobe se lahko v posameznih panogah po »partizansko« štejejo dvojno (??). Opredelitev dodatka je včasih nepravična do že zaposlenih delavcev in nerodno opredeljena. Poglejmo za primer 1. in 6. odstavek 73. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (Ur.list št. 52/2018 ):

»(1) Ne glede na delodajalca, panogo ali status (na primer brezposelne osebe) pripada delavcu dodatek za skupno delovno dobo v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe, ki jo je dosegel do 1. 5. 2014.
(6) Delavcu, ki se zaposli pri delodajalcu po vključno 1. 5. 2014 pripada poleg dodatka na delovno dobo iz prvega odstavka tega člena, dodatek v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.«

Kolektivna pogodba na: www.uradni-list.si/g...-slovenije

Strani: 1