Strani: 1

PoldiMisek sporočil: 127
[#2744647] 26.11.18 23:05
Odgovori   +    2
Od Jazbeca dalje BS nima niti kadrov, da bi lahko kaj resno nadzirala ali naredila kako konkretno analizo dogajanja...
murje sporočil: 3.588
[#2744779] 27.11.18 15:49
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 27.11.2018 16:08
AZN & Co.

Medtem ko se na AZN igrajo s političnokadrovsko kombinatoriko je stanje v Slovenskem zavarovalništvu že veliko let zaskrbljujoče, saj nenehno pada njihova kvaliteta zavarovalniškega posla, da o povezanih državno lastniški strukturi niti ne govorimo. Ravno v tem času, ko bi morala biti sprejeta nova evropska IDD direktiva, se pojavljajo kadrovski problemi, namesto, da bi prisluhnili stroki in še bolj potrošnikom ter komitentom. Poseben problem pa predstavljajo nenehne kršitve premijskih cenikov in zamegljevanje ter zavajujoče oglaševanje kupcev njihovih storitev. Velikokrat komitent zaradi takšne oblike trženja in prodaje produktov, pogostoma sploh ne ve, kakšne rizike vsebujejo njihove zavarovalne pogodbe, kakšni riziki se podvajajo in katerih ne potrebuje več, katerih pa nima in bi jih vsekakor potreboval. Pri prodaji življenskih zavarovanj, ki so povezana z nakupom točk vzajemnih skladov, pa so se mnogi komitenti opekli pri vlaganju prihrankov, zato in zaradi pomanjkljivega varstva potrošnikov, pogostoma dobili ob koncu pogodbe, veliko manj kot so sredstev vložili ob začetku. Na tem področju je AZN in pristojne institucije popolnoma odpovedale in se prepustile anarhiji in samovolji finančni panogi in zavarovalnicam. Vse to, samo zato, da bi bili vedno in povsod najcenejši, najkonkurenčnejši in najbolj ugodni, prave razsežnosti takega poslovanja, pa se bodo pokazali v bilancah zavarovalnic, saj ta trend slabša in slabša iz leta v leto, medtem ko škode z veliko večjim tempom naraščajo. Vse skupaj pa je tudi povezano z zdravstveno reformo, saj se namesto strokovnih argumentov, še vedno poslušajo politični, kar lahko privede do velikega in nekontroliranega odpuščanja v zavarovalniški panogi.

NOVI ŠOPI PAPIRJEV

Vsi tisti, ki mislijo, da bo situacija pri sklepanju zavarovanj, takšna, da ni "nič več šopov papirja", bo le-teh namreč še več kot do sedaj, saj morajo biti sedaj še nove in dodatne priloge k vsaki novi polici. Vse to po nalogu zakonodajalcev, ki so predpisali vsebino in uporabo teh obrazcev:
* Pisno obvestilo zavarovalcu - 545.oziroma 551.člen o Zavarovalništvu ZZavar-1;
* Informacija o obdelavi osebnih podatkov - od 25. maja 2018 v veljavo vstopila nova evropska uredba GDPR (General Data Protection Regulation oziroma Splošna uredba o varstvu podatkov);
* Anketa oziroma Opredelitev potreb in zahtev stranke - Skladno s smernicami EU in Direktive IDD, ki zagotavlja varstvo potrošnikov na področju zavarovalništva;
* IPID - dokument z informacijami o zavarovalnem produktu - za vsak produkt posebej;
forum.finance.si/?t=208672

MAJA KRUMBERGER

4d.rtvslo.si/arhiv/p.../174564737

BLIŠČ & BEDA

18.člen ZOZP

Ob tem se je potrebno posebej zavedati, da se na VSEH policah obveznega avtomobilskega zavarovanja že tako ali tako plačuje 8,5% DPZP (davek od prometa zavarovalnih poslov) + dodatno ZZZS še 8,5%.

Tako na vseh policah med drugim drobnim tiskom piše: " Vnaprejšnja pavšalna odškodnina za stroške zdravljenja po 18.členu ZOZP v višini 8,5% se odvede ZSSS."

Tako, da vsi zavarovanci obveznega avtomobilskega zavarovanja že sedaj plačujemo tudi ta poseben 8,5% davek od vseh polic, ki se odvede ZZZS, ne da bi nas kdo, kaj posebej vprašal, tako, da bi lahko rekli, da se zadeva (za)(pri)kriva pred samimi zavarovanci, saj je o teh posebnih dajatvah, seznanjem le malokateri podpisnik zavarovalne police?

Poleg tega, pa v tem primeru zavarovalnice nastopajo, kot posredniki oziroma "inkasanti" tega denarja, ki ga v bistvu vplača vsakokratni zavarovanec, le da ga oni samo prenakažejo na ZZZS!

Zato bi enkrat že javno in transparentno prikazali vse vire sredstev, ki se zbirajo na ZZZS in tudi koliko deleža le-teh se porabi za namensko plačane stroške zdravljenja s strani vseh slovenskih zavarovalnic, ki jim nakazujejo ta denar!

* od 1.1.2015 se je povišal tudi DPZP (davek od prometa zavarovalnih poslov) iz 6,5% na sedanjih 8,5%, kar pomeni +30,8% več, pa so vsi potrošniki, posebej pa potrošniške organizacije na vse to še vse do danes niso odreagirale!

POVIŠANJA

Glede na usklajevanje minimalnih zavarovalnih vsot na nivoju EU je Evropska komisija 4.julija 2018 objavila povišanja zavarovalnih vsot za zavarovanje avtomobilske odgovornosti in tako bodo tudi pri nas od 01.01.2019 veljale povišane zavarovalne vsote in sicer:

1.za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev, iz 5.000.000 € na 5.240.000 € oziroma za 4,8%.

2.za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka, ne glede na število oškodovancev, iz 1.000.000 € na 1.050.000 € oziroma za 5 %.
eur-lex.europa.eu/le...0383119226
www.uradni-list.si/g...bina/82582
www.mf.gov.si/si/med...vica/3514/

Strani: 1