Strani: 1

sopranos sporočil: 9.488
[#2721255] 03.07.18 20:17
Odgovori   +    51
Res upam, da mu uspe.

So pa slovenski sodniki spet dokazali, da nimajo pojma o pravu. To so sodniki, ki sledijo komunistični šoli prava - anonimni, brezhrbtenični birokrati, ki so na svoja mesta nastavljeni zato, da branijo oblast. Človek tu ne igra nobene vloge.

To je ista kategorija bebcev, ki se jim zdi normalno, da se nekomu proda hiša za 100 EUR dolga. In tudi tisti bebci tam niso videli, da gre za nesorazmeren poseg.

Dolgo in drago je tole prevzgajanje komunističnih birokratov. Zdi se, da bodo vsi tukaj prej pod rušo, kot pa da bo Slovenija postala pravna država.
FIN-311684 sporočil: 18.427
[#2721257] 03.07.18 20:26
Odgovori   +    33
Sodniki iz marksističnega centra, ki se mu ljubkovalno reče Vrhovno sodišče so študirali v socializmu ali so jih poučevali profesorji iz kumrovške šole, so se ponižno priklonili in izpisali ponižno partijsko sodbo, ki ne dovoljuje sprememb v našem zdravstvenem sistemu. Niso zmogli strokovnega in človeškega poguma, da bi razsodili v korist bolnih ljudi, ki čakajo na smrt v 150 kilometrskih čakalnih vrstah.
schodr sporočil: 2.559
[#2721276] 04.07.18 07:27
Odgovori   +    16
Menijo, da je za zdravstvene storitve, opravljene v Sloveniji, treba uporabiti le slovensko zakonodajo, za zdravstvene storitve v tujini pa poleg nje še pravo EU, torej evropsko uredbo in direktivo; ta namreč ne posega v nacionalno zakonodajo o organizaciji in financiranju zdravstvenega varstva v primerih, ki niso povezani s čezmejnim zdravstvenim varstvom.

Tale je perfektna, pravo EU se uporablja samo izven Slovenije ! Če prav razumem je nacionalna zakonodaja o organiziranju in financiranju zdravstvenbega varstva v nasprotju z evropsko direktivo in uredbo . Torej obvezni zavarovanci smo dolžni čakati v neskončnih vrstah slabo organiziranega in skorumpiranega zdravstvenega sistema zato, da lahko bolj ali manj posvečeni na različne nesankcionirane načine neupravičeno vlečejo sredstva iz javnega zdravstvenega sistema .
In sodniki naj bi z izgubo trajnega mandata izgubili neodvisnost; tisto česar nimaš ne moreš izgubiti !
FIN-311684 sporočil: 18.427
[#2721277] 04.07.18 07:35 · odgovor na: sopranos (#2721255)
Odgovori   +    11
[sopranos]
So pa slovenski sodniki spet dokazali, da nimajo pojma o pravu. To so sodniki, ki sledijo komunistični šoli prava - anonimni, brezhrbtenični birokrati, ki so na svoja mesta nastavljeni zato, da branijo oblast. Človek tu ne igra nobene vloge.

To je ista kategorija bebcev, ki se jim zdi normalno, da se nekomu proda hiša za 100 EUR dolga. In tudi tisti bebci tam niso videli, da gre za nesorazmeren poseg.
Nimamo samo mi težav s sodniki z zastarelo miselnostjo komunistične šole prava, tudi Poljaki jih imajo, ki pa se bodo svojih »kumrovških« sodnikov znebili z novim zakonom, ki bo upokojitveno starost znižal s 70 na 65 let in prisilil 40 odstotkov vrhovnih sodnikov v upokojitev. Bolj za šalo kot za res, naslednje leto, ko se bodo znebili sodniških predvsem miselnih metuzalemov bodo starost ponovno zvišali na 70 let!!!??? Sicer, v Bruslju dogajanja v današnji Poljski obsojajo, moramo pa vedeti, da so Poljaki na demokratičnih volitvah izvolili vlado, ki ima oblast nad sodno in zakonodajno vejo oblasti in ne govoriti, da so v Sloveniji zakonodajna, sodna in izvršna veja oblasti ločene, v Ustavi na papirju so, v življenju pa zagotovo ne.
FIN-311684 sporočil: 18.427
[#2721282] 04.07.18 08:19 · odgovor na: schodr (#2721276)
Odgovori   +    10
[schodr]
Menijo, da je za zdravstvene storitve, opravljene v Sloveniji, treba uporabiti le slovensko zakonodajo, za zdravstvene storitve v tujini pa poleg nje še pravo EU, torej evropsko uredbo in direktivo; ta namreč ne posega v nacionalno zakonodajo o organizaciji in financiranju zdravstvenega varstva v primerih, ki niso povezani s čezmejnim zdravstvenim varstvom.

Tale je perfektna, pravo EU se uporablja samo izven Slovenije ! Če prav razumem je nacionalna zakonodaja o organiziranju in financiranju zdravstvenbega varstva v nasprotju z evropsko direktivo in uredbo . Torej obvezni zavarovanci smo dolžni čakati v neskončnih vrstah slabo organiziranega in skorumpiranega zdravstvenega sistema zato, da lahko bolj ali manj posvečeni na različne nesankcionirane načine neupravičeno vlečejo sredstva iz javnega zdravstvenega sistema .
In sodniki naj bi z izgubo trajnega mandata izgubili neodvisnost; tisto česar nimaš ne moreš izgubiti !
Pravo EU se uporablja samo izven Slovenije so (precedenčno?) odločili vrhovni sodniki in dodali, da se v Sloveniji uporablja le slovenska zakonodaja. Zakaj se potem že nekaj mesecev razburjamo z varstvom osebnih podatkov? Spomnimo se 25.05.2018 so začela veljati nova evropska pravila o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Torej, gre za evropsko uredbo, ki se uporablja neposredno, zakoni na ravni držav lahko urejajo podrobnosti, ne morejo pa spreminjati uredbe, z drugimi besedami evropski zakon, ki se mu reče uredba je višji od zakonov držav članic EU. Po tej sodbi Vrhovnega sodišča pravzaprav uredbe nismo dolžni uporabljati in upoštevati v Sloveniji, dolžni smo jo uporabljati le izven Slovenije in npr. našim tujim poslovnim partnerjem pošiljati izjave o zasebnosti, do slovenskih partnerjev in naših delavcev po tej sodbi Vrhovnega sodišča nimamo nobenih obveznostih, saj se pravo EU uporablja le izven Slovenije!!?? Kaj se dogaja v slovenskih sodniških glavah? Kje je tu zdrava pamet? Spomnimo se besed Boštjana M. Zupančiča, ki je dejal, da je za naše sodstvo značilna nestrokovnost, pristranskost, počasnost, neživljenjskost in mehanski formalizem.
rednaka sporočil: 222
[#2721303] 04.07.18 10:16 · odgovor na: schodr (#2721276)
Odgovori   +    1
[schodr]
Menijo, da je za zdravstvene storitve, opravljene v Sloveniji, treba uporabiti le slovensko zakonodajo, za zdravstvene storitve v tujini pa poleg nje še pravo EU, torej evropsko uredbo in direktivo; ta namreč ne posega v nacionalno zakonodajo o organizaciji in financiranju zdravstvenega varstva v primerih, ki niso povezani s čezmejnim zdravstvenim varstvom.
Kaj je bilo mišljeno, je sicer zapisano že v članku, ampak če poenostavim: evropska direktiva ureja zgolj čezmejno zdravljenje, torej povračilo stroškov za storitve, opravljene v tujini, ne uporablja pa se za organizacijo in financiranje zdravstva v matični državi; to piše v sami direktivi!
Citiram celotno obrazložitev vrhovnih sodnikov v tem delu, povzetek sodbe je sicer objavljen na www.sodnapraksa.si/?...1111419241 .

"15. V primeru zdravljenja v državah članicah Evropske unije je treba poleg slovenskih predpisov uporabiti tudi pravo EU. Uredba 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti poudarja primarnost nacionalne zakonodaje. Zavarovana oseba, ki v tujini nenadno potrebuje zdravstvene storitve ali jo v tujino napoti Zavod, lahko te storitve uveljavi v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe, storitve plača Zavod direktno tujemu izvajalcu. V primeru, da se oseba sama odloči za uveljavljanje zdravstvenih storitev v tujini, je treba kot podlago za plačilo zdravstvenih storitev oziroma povračilo stroškov uporabiti Direktivo 2011/24/ EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Ta v prvem členu izrecno poudarja, da ureditev ne vpliva na zakone in predpise držav članic o organizaciji in financiranju zdravstvenega varstva v primerih, ki niso povezani s čezmejnim zdravstvenim varstvom, torej da ne posega v nacionalno zakonodajo. Zavarovanec lahko na njeni podlagi v tujini uveljavi storitve v javnem ali zasebnem sektorju, tudi izven javne zdravstvene službe, jih plača sam in uveljavlja povračilo pri Zavodu. Tako Uredbo kot Direktivo je torej mogoče uporabiti le v primeru uveljavljanja zdravstvenih storitev v tujini in ne pri povsem notranjih dejanskih stanjih.
16. Revizija očita diskriminatorno obravnavo zavarovancev, ki v Sloveniji uveljavljajo zdravstvene storitve v samoplačniški ambulanti v primerjavi z zavarovanimi osebami, ki dobijo povrnjene stroške za opravljene zdravstvene storitve v tujini tudi pri zasebnem izvajalcu. Načelo enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave pomeni predvsem zahtevo po nearbitrani uporabi prava do posameznih subjektov. Že iz revizije izhaja, da gre za dve različni situaciji, ki jih ZZVZZ različno ureja. Za uveljavljanje zdravstvenih storitev se praviloma uporablja zakonodaja države, v kateri je storitev opravljena. Za zdravstvene storitve, opravljene v Sloveniji, je treba uporabiti slovensko zakonodajo, za zdravstvene storitve v tujini pa poleg nje še Uredbo in Direktivo. Zavarovanci so v enakem položaju v primeru uveljavljanja zdravstvenih storitev v Sloveniji, prav tako pri uveljavljanju zdravstvenih storitev v tujini, razlikovalni element pa je mednarodni, čezmejni. Ker gre za različne položaje, jih je dopustno urejati različno. Zato očitana kršitev ni podana."

Lp, Andreja
sopranos sporočil: 9.488
[#2721308] 04.07.18 11:13 · odgovor na: rednaka (#2721303)
Odgovori   +    4
Direktiva je bila sprejeta zato, ker so države ščitile svoje zdravnike in so tuje zdravnike postavljale v neenakopravni položaj. V Sloveniji pa se to uporablja sedaj za to, da so zasebni zdravniki v slabšem položaju kot tujci.

To je tako kot bi zakone proti rasni in spolni diskriminaciji uporabil za to, da bi upravičil rasno in spolno diskriminacijo.

Ampak logika, pravičnost, sorazmernost in človekove pravice pač ni nekaj kar je blizu slovenskim sodnikom.
kzupanc sporočil: 8.152
[#2721309] 04.07.18 11:14
Odgovori   +    1
Res, žal, ni tako enostavno. Problem je v trenutnem zdravstvenem sistemu in zakonodaji in ne v odločbi sodišča. V tem primeru. Izvolimo (izvolite) take, ki bodo to zakonsko in sistemsko uredili. Ko bo pacientova zdarvstvena zavarovalnica imela pogodbo z zasebnikom ne bo problema.
bc123a sporočil: 46.699
[#2721316] 04.07.18 11:36
Odgovori   +    4
Le kdaj bomo v Sloveniji dočakali tako zdravstveno zakonodajo, ki bo upoštevala interes pacienta in zavarovanca ter mu dejansko dala pravico, da gre po storitev h komurkoli hoče, saj za to tudi plačuje v javno blagajno zajetne obvezne socialne prispevke?!
Takrat ko bo pravica do zdravljenja izrecno povezana s placilom prispevkov. To sedaj pac ni, in to je glaven problem sistema.
FIN-311684 sporočil: 18.427
[#2721332] 04.07.18 12:45 · odgovor na: rednaka (#2721303)
Odgovori   +    2
[rednaka]
> [schodr]
> Menijo, da je za zdravstvene storitve, opravljene v Sloveniji, treba uporabiti le slovensko zakonodajo, za zdravstvene storitve v tujini pa poleg nje še pravo EU, torej evropsko uredbo in direktivo; ta namreč ne posega v nacionalno zakonodajo o organizaciji in financiranju zdravstvenega varstva v primerih, ki niso povezani s čezmejnim zdravstvenim varstvom.
>
Kaj je bilo mišljeno, je sicer zapisano že v članku, ampak če poenostavim: evropska direktiva ureja zgolj čezmejno zdravljenje, torej povračilo stroškov za storitve, opravljene v tujini, ne uporablja pa se za organizacijo in financiranje zdravstva v matični državi; to piše v sami direktivi!

Prav to miselnost bi morali preseči slovenski sodniki in presoditi v korist bolnih ljudi, ki jih je javno zdravstvo obsodilo na smrt v čakalnih vrstah.
denac sporočil: 22.609
[#2721423] 05.07.18 00:29
Odgovori   +    0
Potrebno bo zadavit zdravstveno mafijo. Kolarjeva je objektivno in subjektivno kazensko odgovorna!!! Kdaj po ta Milojka pred sodiščem?
In če hočete še daljše vrste, ste tisti, ki ste volili Šarca, mafiji zlahka omogočili, da bo Šarec predsednik vlade, ki ga je že pred volitvami nastavila politična mafija! In vi ste krivi, ki ste ga volili, da boste zaradi predolgih vrst predčasno umrli. Sami sebi ste nekateri podpisali smrtno obsodbo!

Strani: 1