Strani: 1

murje sporočil: 3.588
[#2714821] 29.05.18 16:34
Odgovori   +    0
DIVIDENDA

* Bruto = 0,80 € na delnico
* Neto = 0,60 € na delnico
* Presečni datum = 13.06.2018

3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2017 znaša 22.499.329,94 EUR, se uporabi tako:
3
Del bilančnega dobička v višini 12.398.156,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,80 EUR bruto na delnico in se 14. 6. 2018 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13. 6. 2018.
Preostali del bilančnega dobička v višini 10.101.173,14 EUR se ne uporabi. Predlog delitve bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2017. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti delitve bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 0,80 EUR ostal nespremenjen.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=66137

Strani: 1