Strani: 1

murje sporočil: 3.568
[#2717830] 11.06.18 09:47
Odgovori   +    0
KD Group, d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, upravni odbor družbe sklicuje 24. skupščino delničarjev družbe, ki bo v četrtek, 12. 7. 2018, ob 8.30 na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.

Sklic skupščine je objavljen v časopisu Dnevnik z dne 11.6. 2018. Sklic skupščine in predlogi sklepov z obrazložitvami, Pogodbo o nakupu in prodaji celotnega kapitalskega deleža v družbi Adriatic Slovenica d.d. ter ostale informacije za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu Finančno središče / Skupščina delničarjev in na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2017, Pogodbo o nakupu in prodaji celotnega kapitalskega deleža v družbi Adriatic Slovenica d.d. ter poročilom upravnega odbora, je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

To obvestilo bo od 11.6. 2018 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=66206

Strani: 1