Strani: 1

slovenecnb1 sporočil: 3.177
[#2699017] 25.02.18 11:39
Odgovori   +    5
Najprej naj preverijo Žabjak pa dobruško vas imajo za dve leti dela, aja tam se ne sme lažje iskati dlako v jajcu in pisat kazni za proračun in višje plače bananastan
FIN-277951 sporočil: 111
[#2699033] 25.02.18 14:00
Odgovori   +    0
Predlog Sklepa:
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona (EVA 2018-2550-0012) in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem.
Predlagatelj predlaga sprejem predloga sprememb Gradbenega zakona po skrajšanem postopku na podlagi 142. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17). Pri predlogu gre za spremembe in dopolnitve zakona v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-64/14-20 z dne 12. 10. 2017.
FIN-277951 sporočil: 111
[#2699034] 25.02.18 14:02
Odgovori   +    0
(6) Presojo sorazmernosti posega v pravico do spoštovanja doma gradbeni inšpektor, drug pristojni inšpektor ali občinski inšpektor opravi na podlagi tehtanja vseh okoliščin, pri čemer mora upoštevati zlasti: 1. ali objekt že od začetka inšpekcijskega postopka predstavlja posameznikov dom, 2. ali je bivanje v objektu nezakonito in ali se je posameznik nezakonitosti zavedal, 3. naravo in stopnjo nezakonitosti, 4. pravno naravo javnega interesa, ki je varovan z ukrepom, 5. trajno (dejansko in neprekinjeno) bivanje vsaj od začetka inšpekcijskega postopka, 6. čustveno in družbeno stopnjo povezanosti posameznika z objektom, 7. tveganje za izgubo edinega doma, če ni drugih možnosti za nadomestno nastanitev, 8. ali je prizadeti posameznik predstavnik deprivilegirane in ranljive družbene skupine, 9. v primeru romske skupnosti, ali je bilo zagotovljeno učinkovito izvrševanje posebne pravice romske skupnosti na področju prostorskega načrtovanja v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice romske skupnosti, 10. da ne gre za nevarni objekt.«.
FIN-277951 sporočil: 111
[#2699037] 25.02.18 14:05
Odgovori   +    1
Meni je najbolj zabavna 6. točka: čustveno in družbeno stopnjo povezanosti posameznika z objektom,
Postavim objekt sredi TNP-ja in nato inšpektorju dopovedujem, da sem čustveno povezan z objektom. Ker sem pa gobar je zagotovljena tudi družbena pripadnost do objekta.

Strani: 1