Strani: 1

murje sporočil: 3.724
[#2671350] 06.09.17 11:38
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 06.09.2017 11:50
ZLORABA NOTRANJIH INFORMACIJ

Glede na to, da bi morali pri VZMD, ki naj bi ščitila vse male delničarje pred manipulacijami ter posledicami ravnanj, ki jih vsakodnevno povzročajo vsi tisti, ki te iste male delničarje iztiskajo iz lastninskih struktur v podjetjih, se ravno pri njihovi organizaciji pojavi tisti, ki zaradi zlorabe pridobi protipravno premoženjsko korist. To pomeni, da jih je opeharil tudi tisti, ki bi jih sicer moral vedno zaščititi.

Postavljeno odstavljen, postavljeno postavljen, postavljeno dopusten, postavljeno odstavljena,odstavljeno pooblaščeno postavljena,če bi parafrizirali g.Cvikla v eni številk Mladine:
˝Način,na katerega delujejo nadzorniki in uprave,je v normalnem kapitalističnem svetu prepoznan kot zloraba notranjih informacij in za to bi šli v urejeni državi verjetno nekateri sedet v zapor.˝...
213.250.55.115/Ris20...0405233363

SVE T ZDRUŽENJA VZMD

Svet združenja pa je v torek oceni, da je v zadevi Velana ravnal enako, kot v vseh ostalih primerih, ko so se nanj obrnili manjšinski delničarji za pomoč pri grozečem oškodovanju in pričakovani iztisnitvi po neprimerni (prenizki) ceni delnice.

Svet zavoda je v Verbiču predlagal uporabo vseh možnih pravnih sredstev, da se sodba o zlorabi notranjih informacij razveljavi oziroma odpravi. Poleg tega so se mu zahvalili za dosedanje opravljeno delo.
www.dnevnik.si/10427...ga-odstopa

VELANA & Co.

"Velana kotira na trgu in je na trgu kotirala tudi takrat, ko smo se v združenju zavestno odločili, da bomo posegli na ta trg. Kot zakoniti zastopnik društva sem to naredil sam in to ob zelo jasnem namenu, da se ta cena dvigne. To je tudi uspelo. Cena delnice Velane se je v tistem času zvišala za praktično desetkratnik."

BOB DNEVA

"Izrinjanje malih delničarjev. To je pač zgodovina te družbe. Nekdo bi sicer rekel, kupili smo samostojnost, kupili smo kapitalizem, pa nismo vedeli, kaj smo kupili in v kaj smo šli."
Franc Trček, poslanec ZL
Petek, 09. September 2016
www.vecer.com/6255512

BOB DNEVA

"Na področju kartelov je nujen kazenski pregon odgovornih, saj je to goljufija na račun vseh nas. Samo višanje denarnih kazni lahko ogrozi podjetje, delavce in delničarje, zato naj se kazensko preganjajo odgovorne osebe."
Barbara Toplak Perovič, pravna strokovnjakinja
Ponedeljek, 17.julij 2017
www.vecer.com/bob-dneva

Kaj ptici je, da žalostno v grmovju žvrgoleva,
zakaj več pesmi, kakor prej, veselih ne prepeva?
Simon Jenko: Spremenjeno srce
pobalin sporočil: 12.910
[#2671369] 06.09.17 12:23
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: pobalin 06.09.2017 12:30
Ludvik Toplak, nastopaška perla slovenskega javnega, potem pa javno sofinanciranega nepotističnega privatnega šolstva
Kaže, da je visokošolska dejavnost še bolj blizu družini Toplak kot družini Jambrek, kjer sta aktivna le zakonca. V ECM so namreč poleg 70-letnega dr. Toplaka udeleženi še njegov sin dr. Jurij Toplak, ki je član senata, članice upravnega odbora ECM pa so žena Ludvika Toplaka Edita Benko Toplak, njegova hči mag. Barbara Toplak Perovič in dr. Nataša Toplak, ki je najverjetneje Toplakova nečakinja.
Spomnimo, Toplak je še kot rektor mariborske univerze leta 2000 pritegnil pozornost računskega sodišča. To je ugotovilo, da je univerza pod njegovim vodstvom za reprezentanco porabila štirikrat več od ljubljanske univerze. Prav tako je 46 milijonov, ki so bili namenjeni znanstveno-raziskovalni dejavnosti, porabila za druge namene.
www.delo.si/novice/s...verzo.html
AMEU-ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij
erar.si/prejemnik/96...zastopniki
in
Evropska administrativna akademija (sic)
erar.si/prejemnik/81...zastopniki
erar.si/prejemnik/81...anovitelji

od koder od javnega denarja slinasta sled po ovinkih vodi do kabineta pop-šport-instagram-barbike v pisarni prezidenta RS
erar.si/prejemnik/11...zastopniki

in Andro Ocvirk, politikantski dragulj tajkunske tranzicije ter nadgrobar Radeče papirja in Cimosa.

Kdor se druži, bo prej ko slej tudi tulil.
bigl sporočil: 13.697
[#2671372] 06.09.17 12:25
Odgovori   +    3
Zadnja sprememba: bigl 06.09.2017 12:25
Moral bi odstopiti sam. Absolutno! Razmišljam. SEC takšne igralce izloči iz igre. Lep dan.
0317ZAVAR sporočil: 30
[#2671381] 06.09.17 12:48
Odgovori   +    6
Zadnja sprememba: 0317ZAVAR 06.09.2017 12:48
Tadej Kotnik me je pa tukaj kar malo razočaral. Ga zelo spoštujem, ker vsako zadevo, v katero se spusti, vrhunsko preuči in ji pride do dna. Vsakega člana strokovnega sveta VZMD bi zadeva Verbič-Velana enostavno morala zanimati in se enostavno ne bi smel distancirati od tega. Da bi se član strokovnega sveta vzdržal, pomeni, da tega ne obsoja. Če pa ne obsoja, pa naj pove, zakaj ne. Da to preuči, mu pretirano dosti časa ne bi vzelo ...
TadejK sporočil: 7.862
[#2671404] 06.09.17 13:48 · odgovor na: 0317ZAVAR (#2671381)
Odgovori   +    6
Zadnja sprememba: TadejK 06.09.2017 14:00
[0317ZAVAR]
Tadej Kotnik me je pa tukaj kar malo razočaral. Ga zelo spoštujem, ker vsako zadevo, v katero se spusti, vrhunsko preuči in ji pride do dna. Vsakega člana strokovnega sveta VZMD bi zadeva Verbič-Velana enostavno morala zanimati in se enostavno ne bi smel distancirati od tega. Da bi se član strokovnega sveta vzdržal, pomeni, da tega ne obsoja. Če pa ne obsoja, pa naj pove, zakaj ne. Da to preuči, mu pretirano dosti časa ne bi vzelo ...
Po mojem je vsaj kvalifikacija dejanja zgrešena. Verbič je trgoval z delnicami Velane, pri čemer naj bi bil insajder zaradi poznavanja informacij o načrtovanih aktivnostih VZMD (in ne Velane). Po mojem je jasno in ne more biti sporno, da predsednik VZMD načrtuje aktivnosti VZMD. Problematično je potencialno bilo, da je kupil delnice Velane po ceni X, pozneje v dopisu VZMD delničarjem ocenil pošteno vrednost delnice na Y, nato pa prodal svoje delnice po ceni Z, ki je bila višja od X. Ampak temu bi lahko očitali kvečjemu manipulacijo tečaja, ne pa insajderstvo.

Poleg tega je sodišče v tem postopku imenovalo izvedenca, ki je podal strokovno mnenje, da obravnavano dejanje ni bilo insajderstvo, nakar je sodišče na vztrajanje tožilstva imenovalo drugega izvedenca, ki je podal diametralno nasprotno mnenje, sodišče pa se je v obrazložitvi sodbe sklicevalo le na drugo mnenje, prvega sploh ni omenilo. To ni čisto v skladu z načeli, da je pogoj za obsodbo krivda "beyond reasonable doubt".

To je moje laično mnenje. Če bodo tudi višje sodne inštance rekle, da sta prva in druga stopnja pravilno kvalificirali dejanje in ga pravilno prepoznali za kaznivo, sem s tem mnenjem pač v zmoti.

Sem uspel odgovoriti?

--------------

Ker že drugi dan zapored z vseh koncev dobivam vprašanja o včerajšnjem dogajanju na VZMD, je pa tole moje videnje včerajšnjih dogodkov, nadaljnji razpravi bi se pa izognil:

Včeraj, 5. septembra 2017, sta na sedežu VZMD potekali dve seji.

Od 14h do 15h je potekala seja Sveta VZMD, ki je izvršilni organ VZMD, in tam so glasovali o ponujenem odstopu predsednika VZMD.

Ob 15h (uradno, dejansko pa okoli 15h20) je sledila seja Strokovnega sveta VZMD, ki je svetovalno telo VZMD, njegov član pa sem že od leta 2005. To telo za svoje delo ne prejema sejnin ali kakršnihkoli drugih prejemkov. Na tej seji sem skladno z dogovorom, sklenjenim z VZMD že sredi julija, in skladno z dnevnim redom seje pod prvo točko imel predstavitev z naslovom "Razvoj dogodkov po izbrisih imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, november 2013 – avgust 2017", v kateri sem pregledal pravne postopke, ki so jih sprožili razlaščenci – nekateri pod okriljem VZMD, drugi pa neodvisno od VZMD. Ko sem končal s predstavitvijo, je predsednik sveta dr. Ludvik Toplak predlagal sklep, da se v okviru strokovnega sveta oblikuje delovna skupina za pripravo strokovnih izhodišč za širšo razpravo o predlagani problematiki, ki se jih naslovi na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti z namenom čim hitrejše in konstruktivnejše rešitve te problematike. Temu sklepu ni nasprotoval nihče.

Pod drugo točko je sledila predstavitev odvetnika Mihe Kuniča, v kateri je opisal prvo- in drugostopenjski kazenski postopek zoper predsednika VZMD mag. Verbiča in svoje argumente, zakaj je proti odločitvi smiselno vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti. Po koncu te predstavitve je predsednik sveta dr. Ludvik Toplak predlagal sklep, da Strokovni svet VZMD (i) predlaga pospešitev postopka vložitve zahteve za varstvo zakonitosti s namenom čim hitrejše razrešitve zadeve in (ii) se seznani z odločitvijo Sveta VZMD, da ponujenega odstopa mag. Verbiča ne sprejema. Temu sklepu ni nasprotoval nihče.

Ob zaključku razprave pod to točko, okoli 16h30, sem sejo VZMD zapustil, saj sem imel druge obveznosti (ker to razlago pišem za časnik Finance, naj povem, da sem moral oddati današnjo kolumno in urediti njeno postavitev za tisk). Kolikor vem, je seja trajala vsaj še do 17h30.

V sporočilu VZMD za javnost je pod drugo točko seje Strokovnega sveta v zadnjem stavku navedeno, da "Strokovni svet [VZMD] ponujenega odstopa [mag. Verbiča] ne sprejema". Po mojem razumevanju razprave, ki sem jo opisal dva odstavka višje, bi se ta trditev morala glasiti "Strokovni svet VZMD se je seznanil z odločitvijo Sveta VZMD, da ponujenega odstopa ne sprejema". O ponujenem odstopu predsednika VZMD je namreč odločal Svet VZMD kot izvršilni organ VZMD in kolikor razumem, te odločitve Strokovni svet VZMD kot svetovalno telo ne bi mogel ne ovreči ne potrditi. Če pa sem v zmoti in bi kljub vsemu o tem glasoval tudi Strokovni svet VZMD, bi se sam pri glasovanju vzdržal, saj procesa proti mag. Verbiču strokovno ne poznam dovolj dobro, z njim sem seznanjen le prek medijev in včerajšnje predstavitve odvetnika Kuniča o smiselnosti vložitve zahteve za varstvo zakonitosti, v kateri je bilo predstavljenih nekaj dejstev o ravnanjih tožilstva in sodišča v poteku prvo- in drugostopenjskega postopka, ki jih tudi sam - laično! - ocenjujem za sporna, vendar resno presojo o tem prepuščam pravnim strokovnjakom.

V istem sporočilu za javnost je pod tretjo točko seje spet obravnavana moja predstavitev, izvedena pod prvo točko. Razlogi, zakaj je bila ta točka oblikovana ločeno od prve in navedena za drugo točko kot tretja, čeprav gre vsebinsko pri tretji točki za isto zadevo kot pri prvi, mi niso znani.

Tadej Kotnik
bigl sporočil: 13.697
[#2671439] 06.09.17 16:09 · odgovor na: TadejK (#2671404)
Odgovori   +    2
:-), kaj pa je manipulacija tečaja, če ne insajderstvo, v opisanih okoliščinah oz. razmerah. Lep dan.
Endimion sporočil: 6.977
[#2671451] 06.09.17 16:57 · odgovor na: bigl (#2671439)
Odgovori   +    3
Jah pa ni:

en.wikipedia.org/wik...er_trading

Insajder trejding bi bil, če bi Verbič imel neke notranje informacije o izdajatelju (Velani), ki občestvu na tržnici niso poznane, in bi na osnovi TEH informacij pridobil neko premoženjsko korist.

Tako da manipulacija tečaja (za lastno korist) DA. Insider trading NE.
anon-446411 sporočil: 5
[#2671453] 06.09.17 17:26 · odgovor na: Endimion (#2671451)
Odgovori   +    6
čas vnosa: 06.09.17 17:25
(Notranja) Informacija, ki jo je Verbič in VZMD neposredno imelo o vrednostnemu papirju Velane je delničarski sporazum, v katerega so bili zaklenjeni ostali delničarji, ki delnic niso smeli prodajati. To informacijo je imel izključno VZMD (1. odstavek 275. člena ZTVP), njen zakoniti zastopnik pa je to seveda priročno izkoristil za svojo lastno korist, ker seveda tako vestno varuje delničarje.

Informacija po 2. odstavku 275. člena ZTVP je seveda bila še kako točna, sa je Veribč imel točen podatek koliko delničarjev ima v sporazumu, kakšno količino delnic so imeli in vsakršen poskus vplivanja na tečaj delnic, ko širša javnost ni seznanjen s to informacijo je seveda prepovedana in boljše definicije trgovanja z notranjo informacijo težko najdeš, vse postane pa še bolj ironično, če to sam zavestno razkriješ potem ko si že zaslužil in ne razumeš, da je to narobe.

"Notranja" informacija še ne pomeni da prihaja iz domačega naslova izdajatelja določene delnice, čeprav to očitno vsi mislijo...

Notranja informacija
275. člen
(uradno prečiščeno besedilo ZTVP-1-UPB2)

(1) Notranja informacija je vsaka natančna informacija, ki se nanaša posredno ali neposredno na enega ali več izdajateljev finančnih instrumentov ali na enega ali več finančnih instrumentov, ki še ni postala dostopna javnosti oziroma, ki še ni bila javno objavljena, in ki bi, če bi postala znana javnosti, verjetno imela pomemben vpliv na cene teh finančnih instrumentov oziroma na ceno iz njih izvedenih finančnih instrumentov.

(2) Šteje se, da je informacija iz prejšnjega odstavka natančna, če navaja:

1. obstoječa dejstva oziroma okoliščine, ali

2. dejstva oziroma okoliščine, za katere se utemeljeno pričakuje, da bodo nastopili, ali

3. dogodek, ki se je zgodil oziroma se utemeljeno pričakuje, da se bo zgodil,

in se na njeni podlagi lahko sklepa, da bi lahko ta dejstva, okoliščine ali dogodek vplivali na ceno finančnega instrumenta oziroma na ceno z njim povezanih izvedenih finančnih instrumentov.

(3) Informacija iz prvega odstavka tega člena , ki bi lahko imela pomemben vpliv na ceno finančnega instrumenta ali z njim povezanih izvedenih finančnih instrumentov, je tista informacija, ki bi jo razumen vlagatelj upošteval pri svoji naložbeni odločitvi, če bi bila ta informacija dostopna javnosti.
Endimion sporočil: 6.977
[#2671481] 06.09.17 20:02 · odgovor na: anon-446411 (#2671453)
Odgovori   +    0
Zakon govori o IZDAJATELJIH. A je verbic vedel kaj vec o velani? Kot taki????

Vedel pa je da bo delnicarski sporazum. Z VZMD. A to ni trgovanje na posledicah notranjih informacij.
anon-446411 sporočil: 5
[#2671516] 07.09.17 06:09 · odgovor na: Endimion (#2671481)
Odgovori   +    3
čas vnosa: 06.09.17 21:02
Zakon ne govori zgolj o izdajateljih temveč pravi, da je notranja informacija tista "/.../ ki se nanaša posredno ali neposredno na enega ali več izdajateljev /.../" (1. odstavek 275. člena ZTVP), torej; delničarski sporazum je posredna informacija, ki javnosti ni bila poznana (in tu sklepam da tudi izdajatelju ni bila poznana, saj bi jo v tem primeru kot tako moral objaviti na Seo-netu), se pa je nanašala direktno na finančni instrument (izdajatelja), ki je bil takrat uvrščen na organiziran trg Ljubljanske borze.

In še več, če se sledi nadaljni navedbi 1. ostavka omenjenega člena, "/.../ in ki bi, če bi postala znana javnosti, verjetno imela pomemben vpliv na ceno teh finančnih instrumentov /.../" je popolnoma jasno, da je nezmožnost trgovanja določenega dela emisije (zaradi posledice sporazuma) še kako pomembno za ostale akterje, ki pa s temi instrumenti želijo trgovati oz. so trgovali v danem momentu in lahko seveda zaključimo, da to vpliva na ceno obravnavanega finančnega instrumenta.
anon-446411 sporočil: 5
[#2671517] 07.09.17 06:09 · odgovor na: Endimion (#2671481)
Odgovori   +    0
čas vnosa: 06.09.17 20:53
To sporočilo je izbrisal avtor (07.09.2017 07:45)
bigl sporočil: 13.697
[#2671526] 07.09.17 07:55 · odgovor na: anon-446411 (#2671516)
Odgovori   +    0
Lepo argumentirano. Nulta toleranca!!!! Lep dan.
0317ZAVAR sporočil: 30
[#2671542] 07.09.17 09:11 · odgovor na: TadejK (#2671404)
Odgovori   +    1
Meni je tale odgovor čist OK. Glede na to, da po temle spisanem vseeno kar dobro poznaš zadevo, potem res ne razumem, zakaj nisi mogel tako odgovoriti tudi za članek. Bralec (vsaj jaz) se ne more znabiti občutka, da braniš Verbiča ...
alfa55 sporočil: 2.730
[#2671545] 07.09.17 09:17 · odgovor na: bigl (#2671439)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: alfa55 07.09.2017 09:18
[bigl]
:-), kaj pa je manipulacija tečaja, če ne insajderstvo, v opisanih okoliščinah oz. razmerah. Lep dan.
Manipulacija tečaja je na primer javna objava neplačilne sposobnosti nekega poslovnega objekta (še pomnite afero DADAS?) in posledično padec teh delnic.
Ali v obratni smeri dvig kotacije delnic npr. zaradi umetno povzročene afere pri konkurenci.
najobj sporočil: 26.836
[#2671581] 07.09.17 11:06 · odgovor na: alfa55 (#2671545)
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: najobj 07.09.2017 11:17
[alfa55]
> [bigl]
> :-), kaj pa je manipulacija tečaja, če ne insajderstvo, v opisanih okoliščinah oz. razmerah. Lep dan.

Manipulacija tečaja je na primer javna objava neplačilne sposobnosti nekega poslovnega objekta (še pomnite afero DADAS?) in posledično padec teh delnic.
Ali v obratni smeri dvig kotacije delnic npr. zaradi umetno povzročene afere pri konkurenci.
... čuj, če se prav spomnim, so Dadasu omejili višino skladov, tako da so jim v bistvu prepovedali poslovanje ... khmm, oziroma če naredim lažje razumljivo primerjavo, je bilo z Dadasom tako, kot če bi Revozu kar naenkrat rekli, da lahko naredi samo 1000 avtomobilov, Revoz pa bi jih v trenutku omejitve (= prepovedi) proizvodnje že imel narejenih 1100 ... alzo, kar so takrat naredili Sadarju in tisočem ljudem, ki so imeli svoje prihranke v Dadasovih skladih, daleč presega zadnje striženje podrejencev, poleg tega pa so Sadarja s pomočjo medijev naredili za kriminalca in ga tudi zaprli, ob tem pa ostali skriti v ozadju, ker javnost nikoli ni izvedela za naročnika, ampak je javnost dobila tajkune, ki so zaradi kriminalnega ukrepa ATVP najbolj profitirali in ker so bili izbrani tajkuni nesposobni kreteni, so večinoma tudi propadli, za sabo pa pustili opustošeno gospodarstvo ...

P.S.: v tistih cajtih Financ nisem bral redno, da bi se spomnil, vsekakor pa bi bilo zanimivo vedeti, če so tudi takrat Financarji z vsemi ostalimi mediji trobili v isti rog ... evo, če bo slučajno tole prebral, bi mogoče ljubiteljski sodelavec Financ naš forumski pobalin lahko kaj našel, ker je on dober v rudarjenju ...
TadejK sporočil: 7.862
[#2671583] 07.09.17 11:07 · odgovor na: 0317ZAVAR (#2671542)
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: TadejK 07.09.2017 11:08
[0317ZAVAR]
Meni je tale odgovor čist OK. Glede na to, da po temle spisanem vseeno kar dobro poznaš zadevo
Ne poznam je. Recimo iz včerajšnje predstavitve odvetnika Kuniča zdaj pač vem, da je prvi sodni izvedenec dal mnenje, da/zakaj to ni insajderstvo, ampak besedilo mi pa ni dostopno. Verjetno bi bilo v Verbičevem interesu, da se to mnenje objavi, ampak še enkrat - jaz nisem njegov odvetnik, da bi mu to predlagal.
[0317ZAVAR]
potem res ne razumem, zakaj nisi mogel tako odgovoriti tudi za članek.
Svojo celotno izjavo, ki sem jo navedel zgoraj (tukaj v kurzivi: forum.finance.si/?m=...404&single ), sem skupaj s tistim kratkim navedkom poslal tudi uredništvu Financ in predlagal, da navedek nadaljujejo z "Celotna izjava T.K. je tukaj" in linkom na stran ali okvirček ali pop-up s celotno izjavo. Ker so - domnevam - ocenili, da bi potem morali vsakemu od obravnavanih omogočiti še takšno izjavo, sem jo pač "objavil" sam na tem forumu.

Verjetno bi bilo takole iz retrospektive zame najbolj preprosto, da bi tisto svojo predstavitev poslal na VZMD in si izmislil nek izgovor, zakaj je ne morem priti osebno predstaviti na sejo strokovnega sveta ...

... ampak zdaj bi pa s to razpravo res nehal.
bigl sporočil: 13.697
[#2671626] 07.09.17 12:21 · odgovor na: najobj (#2671581)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: bigl 07.09.2017 12:22
Dadasu je bila storjena krivica. Lepo, da si se spomil in tudi prispodobe so pravilne. Dodajam. Kot da bi kolesarju vrgel kol med špice. Padec je neizbežen. In to slavni ekonomisti. Lep dan.

P.S. Ne razumejo borze in enake košarice informacij istočasno vsem na razpolago. Kdor fudla je zunaj (SEC) takoj in neskončno izločen. Pa še štraf tarifa ga čaka.
[#2671883] 08.09.17 11:04
Odgovori   +    0
čas vnosa: 08.09.17 10:38
To sporočilo je izbrisal avtor (08.09.2017 12:58)
[#2671941] 08.09.17 12:22 · odgovor na: VseslovenskoZdruženjeM (#2671883)
Odgovori   +    0
čas vnosa: 08.09.17 12:10
Popravljene povezave

Glede na burno razpravo in obtoževanja, VZMD prvič objavlja relevantne dokumente s sojenja:


Prvotno Izvedensko mnenje sodne izvedenke za ekonomijo, Jelene Andreje Marinko dokument: www.vzmd.si/images/d...arinko.pdf , ki jo je Sodišče angažiralo najprej in je bilo izrazito razbremenilno za mag. Verbiča.

Ker tožilstvo s takšno ekspertizo pač ni bilo zadovoljeno je zahtevalo novo mnenje dokument: www.vzmd.si/images/d..._Jonko.pdf tokrat sodnega izvedenca za ekonomijo, mag. Igorja Jonka.

Slednji je prišel do diametralno nasprotnih ugotovitev, ki pa jih na glavni obravnavi ni in ni uspel ustrezno obrazložiti oz. argumentirati, o čemer priča tudi zgovorni prepis zvočnega posnetka glavne obravnave dokument: www.vzmd.si/images/d...102016.pdf .

VIDEO Primer Velana: www.youtube.com/watc...zu55eB_f2c

Več na: www.vzmd.si/novice/z...-s-sojenja

Strani: 1