Izbrani forum: Glavni forum

Izbrana tema: članek Zakaj posamezniki ne varčujemo za pokojnino

Strani: 1

anon-163499 sporočil: 950
[#2624175] 03.11.16 13:31
Odgovori   +    0
čas vnosa: 03.11.16 12:23
Saj vam jaz lahko razložim zakaj ne. Zato ker ste bebčki znižali prispevke zpiz delodajalcu in ne delojemalcu. Hkrati ste pozabili uvesti obvezno vplačevanje v 2. steber vsem delodajalcem, ki so bili deležni te vaše radodarnosti. Če bi rekli, da mora 4% v 2. steber bi bila situacija rešena. Ne šli ste tako daleč, da je celo javni sektor prenehal vplačevati, zdaj pa jokcate. Bebasto ste znižali prispevke, luknja v prvem stebru je enormna, spremembe pa nobene. Le zakaj. Se vam zdi, da kdo verjame, da bo pokojninski sistem preživel naslednjih 10 let? So s.p. ji na maksimalnih prispevkih ali na minimalnih?
Naj vam dam nekaj predlogov. Uvedite obvezen 2. steber. Znižajte prispevne stopnje za zpiz delojemalcem, ki vplačujejo v drugi steber in za isti znesek povečajte te stopnje delodajalcem. Zvišajte minimalne prispevke zasebnikom. V ustavo napišite, da 2. stebra ne boste nacionalizirali. Takoj zvišajte pokojninsko dobo vsem in takoj izenačite odmerne odstotke vsem, ki imajo enako pokojninske dobe....
Kanzon sporočil: 2.388
[#2650268] 23.04.17 15:21 · odgovor na: anon-163499 (#2624175)
Odgovori   +    1
Ne šli ste tako daleč, da je celo javni sektor prenehal vplačevati,

pozabil si povedati s čigavim denarjem.
rename sporočil: 15.239
[#2650270] 23.04.17 15:34 · odgovor na: anon-163499 (#2624175)
Odgovori   +    2
Zadnja sprememba: rename 23.04.2017 15:35
Posamezniki ne varcujejo za penzijo iz razlicnih razlogov:
- ne razumejo kaj je bruto placa
- ne zmorejo, ker ali prevec zapravijo, ali premalo zasluzijo
- se jim ne splaca zaradi visokih davkov na place (+ minimalc prinasa dodatne ugodnosti in soc.transferje)
- ne verjamemo v drzavni penzijski sistem in varcujemo po svoje.

Tvoj predlog po zvisanju prispevne stopnje v breme delodajalca pa prav nic ne zagotavlja vecjih penzij, ampak zgolj dodaten harac, s katerim bi drzavi omogocal upravljanje z milijoni in milijardami tako, kot bi ustrrezalo vladajoci garnituri.
brane sporočil: 2.077
[#2650311] 23.04.17 20:27 · odgovor na: anon-163499 (#2624175)
Odgovori   +    6
Zadnja sprememba: brane 23.04.2017 20:30
[janko8]
luknja v prvem stebru je enormna, spremembe pa nobene. Le zakaj. Se vam zdi, da kdo verjame, da bo pokojninski sistem preživel naslednjih 10 let?
Za kaj ne bi preživel 10 let? Razmerje med delavci in upokojenci se zaradi gospodarske rasti in povečanja števila zavarovancev (manj brezposelnih) že nekaj let izboljšuje iz 1,38 leta 2013 na 1,45 leta 2016.
Število upokojencev se je zadnja 4 leta povečalo za 11.000 prej pa za 86.000 v 7 letih.
Taki kot ti imate v glavi še vedno povečevanje števila upokojencev med letom 2007 in 2013.
Ta zgodba je že nekaj časa pase.
Umrljivost okoli 22.000 na leto in upokojitev okoli 24.000 ne more dati kakšnega posebnega pospeška številu upokojencev. Celo drugače bo. Sedaj je v glavnem že upokojena najštevilčnejša generacija iz srediine petdesetih let in v prihodnje bo število novih upokojevanj celo rahlo stagniralo.
Tvoje nabijanje o razpadu sistema nima nobene resne osnove.

www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=954
murje sporočil: 3.853
[#2652597] 11.05.17 11:03
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 11.05.2017 11:12
DISKRIMINATORNE OBDAVČITVE

Ob že vsemu povedanemu in med drugim tudi o temu, da zavarovanec po 10 letih oziroma pretečenih 120 mesecih varčevanja v prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, zapusti pokojninsko družbo, zavarovalnico ali banko in zahteva, svoja na njegovem osebnem računu zbrana sredstva. Prav sedaj potekajo na vse strani medijsko pozitivistična sporočila finančnih institucij, kako je pametno in oh in sploh, skleniti in varčevati za dodatno pokojnino. Res pa je tudi, da so nam naše obstoječe pravice ponovno omejili, na dvig denarnih sredstev, ki so zbrana na osebnih pokojninskih računih do 31.12.2012. Že tako ali tako smo imeli sredstva na osebnem pokojninskem računu ves čas nelikvidna vsaj 10 let. Kot že povedano so enkraten dvig sredstev obdavčili z 25 % akontacije dogodnine, 1% izstopne provizije in s tem, da gre preostalo izplačilo še v dohodnino, to izgleda takole:

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d.

Rok za izplačilo sredstev prične prvi dan v naslednjem mesecu, po katerem Prva osebna zavarovalnica prejme popolno dokumentacijo za izplačilo. Zaključi se zadnji dan trimesečnega izstopnega roka. Po zaključku izstopnega roka, se sredstva izplačajo v roku 1 meseca.

S podpisom te izjave izjavljam, da sem seznanjen z vsemi posledicami v primeri izplačila sredstev in sicer, da se od zneska odbijejo 1% izstopni stroški, 25% akontacija dohodnine in da lahko sledi še dodatno doplačilo dohodnine v višini 16%. Pogoj za izplačilo je 120 mesecev vključenosti v primeru kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V kolikor ta pogoj ob prejemu dokumentacije še ni izpolnjen, začne teči izstopni rok po izpolnitvi tega pogoja.

Enkratni dvig sredstev lahko vpliva tudi na socialne transferje v družini:
- višje plačilo vrtca (preskok enega razreda pomeni približno 450 € več plačila
- nižjo štipendijo ali izgubo štipendije otrok

Vrednost premoženja na dan 31.12.2012: 6.275,03 €
Izstopni stroški: 62,75 €
Akontacija dohodnine 25%: 1.553,07 €
Skupni odtegljaj ob nakazilu: 1.615,82 €
Izplačilo na TRR: 4.659,21 €
Možno doplačilo dohodnine zavezanca - dodatnih 16%: 993,96 €
Možni končni neto prejemek: 3.665,25 €
Možni skupni stroški: do 42 %

42%

Z vsemi odbitki nam tako država legalno pobere vsaj 25% akontacije dohodnine ter doplačilo dohodnine v skupnem znesku 2.547,03 €, kar pomeni po današnjih cenah, 50g zlato palico in 1 unčni zlati kovanec Zlatih dunajskih filharmonikov.
www.moro.si/enakup-m...00202.html

V tem smislu je takšna obdavčitev vlagateljev, ki varčujejo za svojo pokojnino, diskriminatorna, necivilizacijska, neetična in nehumana, posebej pa je jasno, kaj je mislil zakonodajalec, ko je v besedilo Splošnih pogojev za prostovoljno dodatno starostno pokojninsko zavarovanje v 18.členu pod točko 3. zapisal tudi, da mora Zavarovanec oziroma upravičenec poleg davka navedenega v prvem ostavku tega člena plačati vse prispevke in davke, ki jih je ali bo zakonodajalec morebiti predpisal v času trajanja pogodbe. Posebej pa je to vprašljivo tudi v primerjavi z ostalimi naložbenimi možnostmi, ki jih ima vlagatelj, saj so med drugim življenjska naložbena zavarovanja po 10 letih vlaganj docela neobdavčena in na takšen način v priviligiranem položaju. Zato bi se bilo potrebno vprašati o morali in etiki zakonodajalcev in vse tistih sodelujočih, ki so sprejelo za vlagatelje takšne diskriminatorne odredbe in obdavčitve, ki samo še polnijo že tako prazne državne blagajne, žal še vedno na rovaš ubogega varčevalca.
Prav gotovo pa bi morali takšne naložbene produkte uvrstiti tudi med Najbolj nevarne naložbene produkte v Evropi, ki so jih zbirali v letu 2013, saj dosegajo in celo presegajo izvedene finančne instrumente, saj je pri teh meja obdavčenja in njihovi prodaji v 1 letu, še vedno previsokih 40%.
www.dangerous-finance.eu/
www.dangerous-finan c...u/concept/

PANIKA

Na pokojninskih družbah in zavarovalnicah je panika, ker pri njih ne varčuje dovolj zavarovancev. Na bankah je panika, ker imajo nizke obrestne mere in svojih komitentov ne morejo odvrniti od zamenjave banke. Na zavarovalnicah je panika, ker bodo ukinili dodatno zdravstveno zavarovanje, zato se že usmerjajo na Hrvaško, kjer imajo še vedno to zavarovanje. Med zavarovanci je panika, ker bodo zaradi ukinitve dodatnih zdravstvenih zavarovanj, druga njihova zavarovanja avtomobilov, zavarovanja stanovanj, hiš in podjetniške odgovornosti, precej dražja, saj bodo zaradi manjšega števila paketnih zavarovanj izgubili precejšen del ugodnosti. Na zavarovalnicah je panika, kar se ne ve, kdo bo naslednji v prihodnji verigi prevzemov, saj bo potem mnogim odneslo stolčke. Na zavarovalnicah je panika, ker ne vedo, koliko zaposlenih bo zaradi ukinjanja dodatnih zdravstvenih zavarovanj izgubilo zaposlitev in koliko jih bo izgubilo zaradi neučinkovitosti in osebnih zamer. V bančnozavarovalniških in finančnih institucijah je panika, ker ne vedo, na kakšen način bi se dokopali do 16mlrd€, ki tičijo v gospodinjstvih. Med potrošniki je panika, ker pokojninske družbe in zavarovalnice ne ponujajo višjih realnih donosov. Med zavarovanci pokojninskih zavarovanj je panika, ker so ob izplačilih prekomerno obdavčeni. Med pokojninskimi družbami in zavarovalnicami je panika, ker njihovih pokojninskih polic ne morejo zastaviti za kakšen prepotrebni kredit. Med zaposlenimi je panika, ker si ne morejo privoščiti varčevanja tistih maksimalnih 5,844% svoje bruto plače. Med javnimi uslužbenci je panika, ker so jim zaradi ZUJFa drastično zmanjšali mesečne premije delodajalcev in s tem tudi zmanjšali pokojnine. Med upokojenci je panika, ker še vedno dobijo prenizke pokojnine. Med mladimi je panika, kako bodo preživeli, saj še do dela niso prišli. Med učenci in študenti je panika, ker se bojijo, da ne bodo mogli plačati svojega študija. Med študenti je panika, ker nimajo podatkov, koliko delovne dobe že imajo priznane za delo preko servisa. Med učitelji je panika, da bodo izgubili službe, ker ne bo več dijakov in študentov. Med starejšimi zaščitenimi zaposlenimi je panika, da jih bodo pod pritiski in zaradi obnašanja odpustili, kjer jim zakon to omogoča. Dobro se ve, kdaj nastopi panika!
www.osiguranje.hr/Cl...aspx?18060

SKLADI ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PO NJIHOVO

Že v letu 2013 so se po spremembah ZPIZ-2 oblikovali t.t. Skladi življenjskega cikla pri pokojninskih zavarovanjih in sicer se bolj prilagaja naložbena strategija starostnemu obdobju posameznika.
* Dinamični skled - do 45 let
* Uravnoteženi skled - od 45 let do 57 let
* Zajamčeni sklad - nad 57 let

MOŽNOST IZBIRE

V skladu z novo naložbeno politiko smo v PRVI oblikovali tri sklade, namenjene različnim starostnim skupinam. Priporočeno je, da varčujete v skladu, predvidenem za vašo starostno skupino. Če tega ne želite, lahko izberete manj tvegani sklad, ne morete pa izbrati sklada, ki je bolj tvegan od tistega, ki je namenjen vaši starostni skupini.
www.prva.net/pokojni...ega-cikla/

Težave seveda nastanejo, ko nam ponudnik pokojninskih zavarovanj obljublja možnost izbire, a seveda je to le mrtva črka na papirju in seveda pod njihovimi novimi pogoji, ki pa jih mi kot potrošniki nismo podpisali. Posebej zato, ker so avtomatsko od 01.01.2016 prenesli vsa do tedaj zbrana sredstva v osebnem naložbenem računu posameznika v ustrezni sklad življenjskega cikla, ki ustreza starostni skupini.
To seveda pomeni, da vsiljujejo njihove odločitve in namesto, da bi reševali obstoječi prehod, na osnovi soglasja posameznika, ga pa rešujejo pod prisilo, ki pa vemo, da ni za nikogar dobrodošla.
Posebej za tiste ne, ki so imeli že pred letom 2013 v pokojninskih družbah in zavarovalnicah sklenjene pokojninske police in bi želeli polico življenjskega cikla preoblikovati po svojih zahtevah ob še za njih sprejemljivem tveganju.
Kljub temu, da je pokojninsko zavarovanje, žal še vedno, EDINA možna naložba za zmanjšanje davka oziroma dohodnine, čeprav se mu le-ta dejansko le odloži, na začetek izplačevanja privarčevane rente.
Ravno zaradi naštetega vsiljevanja finančne industrije v letu 2016 se bo mnogo varčevalcev odločilo prenehati z varčevanjem v pokojninskih družbah in zavarovalnicah ter se preusmerilo v naložbene produkte po njihovih željah, saj je konec koncev denar njihov.

ODLOŽNI DAVKI

Vsi tisti, ki so dvignili roke v parlamentu za obdavčitev pokojninskega zavarovanja, jih je lahko sram, saj so pod pretvezo davčnih olajšav, doživljenjsko obdavčili vse varčevalce;
Vsi tisti, ki delajo propagando, da je pokojninsko varčevanje donosno, potem naj povedo, kdaj so bili donosi višji, kot je bila stopnja inflacije tistega leta;
Vsi tisti, ki imajo sklenjeno pokojninsko polico, potem se srečujejo z vedno večjimi omejitvami pri dvigu privarčevanih sredstev s strani delodajalca, kar znaša trenutno 5.000 €;
Vsi tisti, ki imajo vloženi denar pri pokojninskih družbah, potem bodo polovično obdavčeni, kot če bi vzeli celotni pripadajoči znesek, po 10 letih varčevanja, do konca dobe izplačevanja;
Vsi tisti, ki so že dvignili denar v enkratnem znesku, potem so bili obdavčeni z 25% akontacijo dohodnine, izplačan znesek pa je šel še v dohodnino naslednje leto, najmanj še 16% ter 1% še iztopnih stroškov = 42%;
Vsi tisti, ki imajo polico pokojninskega varčevanja, potem so vso dobo varčevanja 10 let močno nelikvidni, poleg tega pa police, kjub vloženim sredstvom, ni mogoče zastaviti;
Vsi tisti, ki...

BOB LETA 2016

"Sposobni ljudje ustvarjajo delovna mesta, nesposobni pa jih uničujejo."
dr. Husam Franjo Naji
www.vecer.com/bob-le...ji-6299881
www.vecer.c om/video-...to-6299896

* vse zapisano še kako velja tudi za zaklenjeni članek ali kar propagandno sporočilo sodelujočih pokojninskih družb: "Mračne prerokbe za slovenske pokojnine"...
www.finance.si/88568...-pokojnine

Strani: 1