Strani: 1

murje sporočil: 3.852
[#2142195] 07.06.13 12:18
Odgovori   +    2
DISKRIMINATORIJE

Glede na sedanji status pokojninskih polic, ki jih zaenkrat ob najemu kredita pri bankah, lahko damo samo kot dodatno garancijo, seveda ob predpogoju, da je kredit zavarovan tudi pri zavarovalnicah.
Poleg tega je potrebno pokojninske police v celoti razbremeniti davčnih obremenitev, saj je to stimulacija za vse zavarovance, da si na ta način povečajo višino pokojnine, ne pa, da si oderuška država z lani na novo uvedenimi davčnimi obremenitvami, zgolj polni proračun. Glede tega bi bilo potrebno uvesti državljansko neposlušnost, saj je akontacija dohodnine po sedanji stopnji 25% skrajno oderuška, neetična in diskriminatorna.

V tem smislu je takšna obdavčitev vlagateljev, ki varčujejo za svojo pokojnino, diskriminatorna, necivilizacijska, neetična in nehumana, posebej pa je jasno, kaj je mislil zakonodajalec, ko je v besedilo Splošnih pogojev za prostovoljno dodatno starostno pokojninsko zavarovanje v 18.členu pod točko 3. zapisal tudi, da mora Zavarovanec oziroma upravičenec poleg davka navedenega v prvem ostavku tega člena plačati vse prispevke in davke, ki jih je ali bo zakonodajalec morebiti predpisal v času trajanja pogodbe. Posebej pa je to vprašljivo tudi v primerjavi z ostalimi naložbenimi možnostmi, ki jih ima vlagatelj, saj so med drugim življenjska naložbena zavarovanja po 10 letih vlaganj docela neobdavčena in na takšen način v priviligiranem položaju. Zato bi se bilo potrebno vprašati o morali in etiki zakonodajalcev in vse tistih sodelujočih, ki so sprejelo za vlagatelje takšne diskriminatorne odredbe in obdavčitve, ki samo še polnijo že tako prazne državne blagajne, žal še vedno na rovaš ubogega varčevalca.
Prav gotovo pa bi morali takšne naložbene produkte uvrstiti tudi med Najbolj nevarne naložbene produkte v Evropi, ki jih prav sedaj izbirajo, saj dosegajo in celo presegajo izvedene finančne instrumente, saj je pri teh meja obdavčenja in njihovi prodaji v 1 letu, še vedno previsokih 40%.
www.dangerous-finance.eu/

Drugi par rokavic, pa je tudi izplačilo na tak način privarčevanih sredstev, saj potrebujejo pokojninske zavarovalnice in skladi za to po njihovi obstoječi praksi, skrajno "komplicirano" opravilo, astronomskih 151 dni, kar pomeni tudi zadrževanje denarja zavarovancev, kar pa za zavarovalnice in pokojninske sklade, ta ugotovitev ni nič spornega.

SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d.

Zadeva: Izstop iz zavarovanja

Prejeli smo dokumentacijo v zvezi z izstopom iz zavarovanja. Dokumentacija je popolna.

Izstopni rok je 60 dni in prične teči s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu pisne izjave o izstopu. Nato prične teči rok za izplačilo odkupne vrednosti, ki znaša 30 dni.

Odkupna vrednost zavarovanja dodatne starostne pokojnine ob izrednem prenehanju je enaka višini sredstev zbranih na zavarovančevem osebnem računu za dodatno starostno pokojnino na zadnji dan v mesecu, pred mesecem, v katerem prične teči rok za izplačilo odkupne vrednosti, zmanjšani za obračunane izstopne stroške v primeru izrednega prenehanja zavarovanja.

V primeru izrednega prenehanja zavarovanja zaradi izstopa pridobi zavarovanec pravico do denarnega izplačila v višini odkupne vrednosti zavarovanja dodatne starostne pokojnine, ki jo je financiral delodajalec, če je bil v pokojninski načrt vključen najmanj 120 mesecev. V času do izpolnitve navedenega pogoja, se šteje, da so sredstva na zavarovalnem računu zadržana.

Lep pozdrav,
Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana

IZPLAČILO Z ZADRŽEVANJEM SREDSTEV

* 30 dni + 92 dni + 30 dni = 151 dni
* teoretična predpostavka najdaljšega časovnega izplačila

Njihovo obvestilo:
Rok za izplačilo sredstev prične prvi dan v naslednjem mesecu, po katerem Prva osebna zavarovalnica prejme popolno dokumentacijo za izplačilo. Zaključi se zadnji dan trimesečnega izstopnega roka. Po zaključku izstopnega roka, se sredstva izplačajo v roku 1 meseca.

Zavarovanec, ki je pri Skupni pokojninski družbi d.d. predal popolno dokumentacijo v mesecu decembru 2011 je prejel izplačilo na svoj račun dne 24.04.2012, kar potrjuje že vse zapisano. Drugi zavarovanec je izpolnil vso dokumentacijo 15.04.2013 in ima po besedah pokojninske zavarovalnice, skrajni rok za prejem sredstev do 31.08.2013. Pomeni, ne samo, da sta imela 10 let pokojninskega zavarovanja, svoja sredstva na pokojninskem osebnem računu, le-ta nelikvidna, saj do sredstev nikakor nista mogla, sedaj še dodatni rok, za enostavno opravilo izplačilo njunega denarja, za kar bi morala dobiti še zakonite pripadajoče obresti.

Glede vsega ostalega, kot je naprimer dividendni donos, pa bomo lahko videli uspešnost Modre zavarovalnice d.d., drugo leto, ko bo za veliko javnih uslužbencev poteklo 10 letno zavarovanje oziroma 120 mesečna vključenost v pokojninski načrt in jih bo nedvomno veliko zahtevalo izplačilo privarčevanih sredstev na svojih osebnih pokojninskih računih. Čeravno so v letošnjem letu omejili izplačila, pa so zavarovanci upravičeni do vseh vplačil, ki so bila vplačana do 31.12.2013.

RIDE, SI SAPIS!
Smej se, če moreš!
primor sporočil: 192
[#2142219] 07.06.13 12:31 · odgovor na: murje (#2142195)
Odgovori   +    1
Glede dvigov sredstev iz Modre zavarovalnice s strani javnih uslužbencev, bi pripomnil, da se mi zdi, da imajo tako napisane pogoje oz. tak pokojninski načrt, da to ni mogoče. Torej natančneje, mislim, da ni možen dvig niti tistih sredstev vplačanih do 31.12.2012. Moram preveriti pri sorodstvu, kaj jim piše v pogodbah in pravilih; samo se bojim da so 'pečeni'.

Drugače pa od mene neposredno ne vidijo kakih 'šoldov' več, je bila dovolj poučna šola.

P
tilenrexi sporočil: 6.699
[#2144586] 10.06.13 13:58
Odgovori   +    0
Za premijo, ki jo vplačuje sam, uveljavlja tudi davčno olajšavo pri dohodninski napovedi.
--

To velja tudi za primere, kjer vplačujemo bruto zneske?

Strani: 1