Izbrani forum: Glavni forum

Izbrana tema: članek LJSE: NKBM ob novih devet odstotkov

Strani: 1

bankman sporočil: 756
[#2054452] 20.03.13 10:46
Odgovori   +    7
Kdo je pa pobasal razliko cca 35 eurov. Saj se še spomnimo vrste za nakup in "srečnih" kupcev. "Delnica Nove KBM je bila 29. novembra 2007 vpisana v borzno kotacijo Ljubljanske borze. Z delnico KBMR se je prvič trgovalo 10. decembra 2007, cena ob vstopu na borzni parket je bila 36,61 evra." Vse mi je jasno. Tale izraz Nova in N so si pri bankah izmislile barabe tatinske in pri delnici "zaslužile" po 35 EUR-ov.
BojanRi sporočil: 5.518
[#2054459] 20.03.13 10:48
Odgovori   +    1
Kje se da kupiti te delnice? Kupim jih 10.000.
anon-96103 sporočil: 353
[#2054492] 20.03.13 11:00 · odgovor na: (#2054458)
Odgovori   +    2
[gsavli]
> LJSE: Delnice NKBM po 99,9 centa

Za vse tiste, ki jih še imajo, odkar so jih kupili po 27, izdajam priporočilo "hold". :)
joj doktor, od kje jih jemlješ :))
peterw sporočil: 1.501
[#2054493] 20.03.13 11:00
Odgovori   +    0
Prodajalci postajajo vse bolj nestrpni...
Kupci, pokazite nekaj solidarnosti. Konec koncev so casi ze taksni.
SF32 sporočil: 1.066
[#2054508] 20.03.13 11:06
Odgovori   +    5
99,9? Temu smo včasih rekli Bata cena... Hehhehe
anon-3912 sporočil: 963
[#2054555] 20.03.13 11:25 · odgovor na: (#2054458)
Odgovori   +    3
[gsavli]
> LJSE: Delnice NKBM po 99,9 centa

Za vse tiste, ki jih še imajo, odkar so jih kupili po 27, izdajam priporočilo "hold". :)
Menda bo nova sanjska vladna ekipa izdala priporočilo zdravstvenemu sektorju za dokapitalizacijo NKBM po ceni 7 EUR/delnica. Tako se bo vsaj matematično dalo izračunati, kjer ustvarjate izgubo :).
anon-3912 sporočil: 963
[#2054624] 20.03.13 12:07 · odgovor na: (#2054572)
Odgovori   +    5
[gsavli]
> [XBILA1]
> > [gsavli]
> > > LJSE: Delnice NKBM po 99,9 centa
> >
> > Za vse tiste, ki jih še imajo, odkar so jih kupili po 27, izdajam priporočilo "hold". :)
>
> Menda bo nova sanjska vladna ekipa izdala priporočilo zdravstvenemu sektorju za dokapitalizacijo NKBM po ceni 7 EUR/delnica. Tako se bo vsaj matematično dalo izračunati, kjer ustvarjate izgubo :).

Zdravstveni sektor je bankrotiran in bo težko kaj dokapitaliziral. V socialističnem javnem zdravstvenem sistemu pa po definiciji ne moremo ustvarjati dobička (saj nismo nek poslovni subjekt, ki bi ponujal zdravstvene storitve za dobiček, madona, to bi bilo pri nas bogokletno), ampak po definiciji lahko ustvarjamo le izgubo, tako da je ustvarjanje izgube pravično in normalno stanje.

Vi bi nas pojedli žive, če bi se v zdravstvu nekega dne spomnili delati raje dobiček namesto izgube.
No, no, no gospod doktor :). Prej po dejanskem stanju kot po definiciji ste v javnem sektorju ustvarjeni za proizvajanje izgube. Razen seveda takrat, ko delate še v zasebni ambulanti in seveda vedno (?!) proizvajate dobiček. To sem le navedel kot zanimivost.

Drugače pa nisem hotel biti zajedljiv, odzval sem se le na vaše priporočilo na "drži". Mimogrede, se ga nisem držal, sem danes kupil :).

Drugače pa ne gledam na vas v javnem sektorju tako negativno, kot vi ocenjujete. Ne bi vas pojedel žive. Dal bi vam le toliko, kolikor mi ustvarimo. In niti pikice več. To bi potešilo moje moralne ambicije :).
murje sporočil: 3.724
[#2054628] 20.03.13 12:10
Odgovori   +    3
Zadnja sprememba: murje 20.03.2013 12:17
25% in zlata delnica

Potem, ko je Nova KBM objavila namero, da bodo do 7. aprila v kapital pretvorili stomilijonsko hibridno posojilo (CoCo), s čimer se bo lastniški delež Republike Slovenije s 27,7 odstotka povzpel kar na 79,4 odstotka, je tečaj delnice na Ljubljanski borzi včeraj padel za 19,36 odstotka na en evro. Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev ocenjuje pretvorbo hibridnega posojila kot tiho dokapitalizacijo mimo interesov malih delničarjev. "Zato razmišljamo tudi o tožbi zoper Republiko Slovenijo, ki bi temeljila na zavezi iz prospekta javne ponudbe delnic iz leta 2007, kjer jasno piše, da se bo država postopoma umaknila iz lastniške strukture NKBM do 25 odstotnega deleža in ene delnice."

Verbič zaradi novih lastniških deležev, kjer se država in z njo povezani lastniki približujejo meji 90-odstotnega lastništva, opozarja tudi na možnost iztisnitve sto tisoč malih delničarjev po ceni za en evro ali celo manj.

Predsednik društva Mali delničar Slovenije Rajko Stanković: "Od odgovornih v NKBM zahtevamo celovito informacijo o tem zakaj je bila dokapitalizacija potrebna tako hitro. Pričakujemo, da bosta uprava in nadzorni svet povedala koliko bo še teh slabitev v bodoče in kdaj bodo obvladane," je ogorčen Stankovič ki zahteva tudi odškodninsko ukrepanje zoper odgovorne, v primeru kriminalnih dejanj pa tudi kazensko, saj težko pristaja na to, da ob veliki lanski izgubi, ki je predvsem posledica slabitev, nihče ni kriv.
web.vecer.com/portal...1905896914

SAJ NI RES, PA JE!

ODVISNA NEODVISNOST

Problematika se vleče že vse od poosvojitvenih dni in sicer je za našo družbo značilna, (pre)velika sprega in povezanost ali zlizanost uprav in nadzornih svetov. Problematika je vseskozi enaka, saj je lahko nekdo v eni družbi član uprave ter v drugi družbi član nadzornega sveta ali obratno, v eni družbi član nadzornega sveta ter v drugi družbi član uprave in to ne glede na to, da so enkrat že zmanjšali dovoljena oziroma dopustna članstva v več nadzornih svetih naenkrat, kjer se ustavi pri številki 3. Ta problematika pa je posebej opazna v pridruženih ali odvisnih družbah in to, ne glede na to, da je na tem področju, dopustno biti član več nadzornih svetov, ki se ustavi pri številki 5. Zelo težko bodo ali pa so v tako sestavljenih vodstvih gospodarskih družb uresničevali po zakonu zapisane jim naloge, pa najsi bodi to za uprave ali same nadzorne svete. Danes po tolikih letih (ne)uspešnega gospodarskega razvoja ter (ne)uspešnega nadzorovanja gospodarskih družb, je videti vse napake ter pomanjkljivosti zgoraj zapisanega. Da ob tem ne govorimo o odškodninski odgovornosti posameznih uprav ali nadzornih svetov, ki bi jih ali so jih povzročile s svojim nevestnim gospodarjenjem ter pahnile veliko družb na rob preživetja ali v t.i.dirigiran stečaj ali prisilno upravo. Glede na dosedanjo prakso bi morali prekiniti s prakso odvisnih članov nadzornih svetov in dejansko začeli pospešeno uveljavljati področje dejanske neodvisnosti nadzornih svetov. Ob tem bi niti pomisliti ne bi smeli na našo pomanjkljivo pravno prakso na področju uveljavljanja odškodninske odgovornosti, predvsem zaradi že vloženih množičnih odškodninskih tožb v tujini ter množičnega in velikega oškodovanja malih delničarjev pri nas.

IZJAVA O NEODVISNOSTI

Izjava o neodvisnosti člana NS družbe _______________
Podpisani(-a) ______________________________ skladno z 8. točko 17.2 člena Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe _______________________izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge C v Kodeksu.
_________________________________________ __________________________________
Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge C Kodeksa:
a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih petih letih.
DRŽI NE DRŽI
b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.
DRŽI NE DRŽI
c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.
DRŽI NE DRŽI
d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.
DRŽI NE DRŽI
e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa.
DRŽI NE DRŽI
f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi.
DRŽI NE DRŽI
g) Nisem izvršni (-a) direktor (-ica) ali član (-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.
DRŽI NE DRŽI
h) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let).
DRŽI NE DRŽI
2
i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do h)
DRŽI NE DRŽI
Poleg zgornjih navedb tudi
- nisem član(-ica) širšega poslovodstva povezane družbe in
DRŽI NE DRŽI
- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.
DRŽI NE DRŽI
____________________________________________ _______________________________
Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.
Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?
NE DA
Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:
______________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ______
Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:
Prosimo, da ustrezno obkrožite.
a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta
b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta
Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).
S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.
Datum: ______________ Podpis: ____________________

* eden prvih nadzornikov, ki je podpisal gornjo Izjavo o neodvisnosti je Milan Kneževič, ki trenutno zaseda mesto predsednika NS Žito d.d.
* v teh prelomnih političnih in gospodarskih trenutkih, bi zato moralo ZČNS na svoji spletni strani objaviti listo neodvisnih nadzornikov, saj bi si le na podlagi tega, lahko ustvarili mnenje o sestavi nadzornih svetov pri nas, saj bi bili tako veliko bolj transparentni, pa tudi verodostojnost in učinkovitost bi se izboljšala.
0612LESKO sporočil: 1.067
[#2054631] 20.03.13 12:13
Odgovori   +    2
Po kakšni ceni pa se bodo konvertirale coco obveznice v NKBM delnice?
Glede na to, da so se pri NLB po 37€, bi tudi pri NKBM pričakoval nekaj podobnega vsaj kakšnih 10€.
Odličen posel Šušti, ni kaj, čestitke.
Mitjek sporočil: 593
[#2054657] 20.03.13 12:32
Odgovori   +    0
Komunajzerji spet lepo porinili še eno delnico v penny stock
oz. po slovensko penis "oIo" anale "o" !
Rac sporočil: 4.590
[#2054672] 20.03.13 12:39 · odgovor na: BojanRi (#2054459)
Odgovori   +    4
[BojanRi]
Kje se da kupiti te delnice? Kupim jih 10.000.
Poglej na borzi, morda jih tam najdeš.
A ti priporočam, da še enkrat razmisliš, če je to pametna naložba.
anon-3912 sporočil: 963
[#2054708] 20.03.13 13:02 · odgovor na: (#2054662)
Odgovori   +    3
[gsavli]
> [XBILA1]
>
>
> Drugače pa ne gledam na vas v javnem sektorju tako negativno, kot vi ocenjujete. Ne bi vas pojedel žive. Dal bi vam le toliko, kolikor mi ustvarimo. In niti pikice več. To bi potešilo moje moralne ambicije :).

Zdravstvu ni treba nič "dati", kar se bo izkazalo tudi po bolj ko ne popolnem zlomu zdravstva. Tako se je izkazalo, da lahko fura tudi v Srbiji - s seboj prineseš kuverto za operacijski team in kolčno protezo ali katetre za arterije ali karkoli že potrebuješ in to vse zrihtajo, tudi v popolnoma razpadlenm zdravstvu, brez da bi jim kdo kaj dosti dajal. :)

Zdravstvo sicer fura kamot z dobičkom, le da bi nas dejansko žive požrli, če bi to delali. Primer: oživljanje (na terenu, ne v bolnišnici, tam bi bile cifre druge) otroka: 15.000 EUR, odraslega do 60 let: 10.0000 EUR, odraslega nad 60 let: 5.000 EUR. Lahko seveda tudi greš v tujino ali pa počakaš na cenejše izvajalce, lahko malo pokličeš naokrog, da ti naredijo cenejše predračune.
(Ne dvomim, da bi me kdo živega požrl že samo ob tem prikazu, kako zdravstvo mimogrede ustvarja lahko dobiček na trgu, pa gre samo za prikaz, za tiste, ki ne verjamete, da se to res da, ampak verjemite, da to ni v interesu ravno vam, ki očitate javnemu zdravstvu izgubaštvo).

Še enkrat (ne vem, kako se sicer uspem vedno ujeti na limanice glede tega, v vsaki niti, ki NI o tem, ampak): razpad zdravstva bo manj bolel zdravstveno osebje kot paciente. Glede na izkušnje in po tem, kar vidim v državah z razpadlim zdravstvom, je še vedno bilo tako.

* Še zaključna misel: moraš biti orenk poknjen, da si želiš razpada zdravstva, zato "da pokažeš tem dohtarjem". orenk. :)
Hvala za popuste, ki jih bom dosegel, ko bom starejši, če me boste oživljali na cesti (sicer, kot vsak moški, upam, da bom umrl v pozni starosti v postelji ob mladenki :)).

Kot prvo, dohtar, da razčistiva, govorim o javnem sektorju in ne izključno o zdravstvu. Ne kritiziram dela zdravnikov (pa bi tudi lahko), temveč zdravstveni sistem. Da ti pišem zadnje anekdote - znova otroci in bolnišnica - ... raje ne. Torej - osredotočil sem se na zdravstveni sistem. In ta je gnil!

Ne vem pa, zakaj takšna preganjavica in negativizem, da želim razpad zdravstvenega sektorja. Želim le, da javni sektor dela racionalno, kot le lahko, rezerve so še vedno velik (začneva z nakupi zdravil - cen in potovanji zdravnikov po eksotičnih državah na račun farmacevtov?). Počen pa je definitivno tisti, ki dela v zdravstvenem sektorju in ve za te napake, pa nič ne postori, da bi bilo bolje. Nobene samorefleksije in samokritičnosti?!. In hvala za "skrito" potrditev, da se v zasebnem zdravstvenem sektorju lahko dela pozitivno. Kar sicer vem že sam.
anon-314161 sporočil: 59
[#2054808] 20.03.13 13:52 · odgovor na: anon-3912 (#2054708)
Odgovori   +    1
čas vnosa: 20.03.13 13:09
ne tikaj unikatne, neponovljive, vrhunske in globalno neprimerljive svete krave, tj. slovenskega javnega sektorja :)
anon-314161 sporočil: 59
[#2054809] 20.03.13 13:52 · odgovor na: (#2054662)
Odgovori   +    1
čas vnosa: 20.03.13 12:50
hmm, pismo, izgleda, da sem se zmotil glede izbire kariere, raje bi bbil zdravnik, z enim oživljanjem bi imel za vse leto zadosti, kot na primer v...
anon-3912 sporočil: 963
[#2054812] 20.03.13 13:54 · odgovor na: (#2054734)
Odgovori   +    2
[gsavli]
> [XBILA1]
>
>
> Ne vem pa, zakaj takšna preganjavica in negativizem,..

začneš s podjebavanjem, ko te pa malo trše primem pa: "Ne vem pa, zakaj takšna preganjavica in negativizem".

ja, kolk moraš biti bebav, da se kaj takega vprašaš, no?

(no, v resnici sem tle bebo jaz, ker imam šitlisto izklopljeno, ker je malo zatišja, pa to, in pogosto pozabim, da ste vsi na šitlisti tam z nekim razlogom in da ste v najboljšem primeru "specialni povratniki", ko se spet zapletem v pogovor z vami).
Ok, "doc", zdaj pa že postavljaš diagnoze, pa še v vaši ambulanti nisem bil :). In ko ni več argumenta, pač žališ. Ni zamere, to je že vaš poslovni običaj, mentaliteta in srčna kultura. Hipokrat se obrača ...

Ne bom vam več v napoto, hvala za vse veleume, tudi glede naložbe v NKBM in slikovit oris zdravstvenega sektorja. Zdaj pa brž delat v zasebni sektor, ko ste se "načetal" v času dela v javnem sektorju.
anon-87843 sporočil: 539
[#2054871] 20.03.13 14:29 · odgovor na: (#2054662)
Odgovori   +    1
[gsavli]
> [XBILA1]
>
>
>
Zdravstvo sicer fura kamot z dobičkom, le da bi nas dejansko žive požrli, če bi to delali. Primer: oživljanje (na terenu, ne v bolnišnici, tam bi bile cifre druge) otroka: 15.000 EUR, odraslega do 60 let: 10.0000 EUR, odraslega nad 60 let: 5.000 EUR. Lahko seveda tudi greš v tujino ali pa počakaš na cenejše izvajalce, lahko malo pokličeš naokrog, da ti naredijo cenejše predračune.
Kdo pa določa te "cene"? Trg?
anon-200953 sporočil: 516
[#2054910] 20.03.13 14:51
Odgovori   +    0
jutri gremo mi po svoje ...- SBI pod 600 pik...
sven08 sporočil: 31
[#2054930] 20.03.13 15:01
Odgovori   +    0
Avgusta zapade druga tranša t.i. hibrid posojila. Svežega denarja za banko ni in ga ne bo tako, da bo zaradi COCO style NKBM vredna takrat max. 0,72 EUR... kasneje nekje okrog 0,5 ali celo nižje...
anon-236404 sporočil: 1
[#2054944] 20.03.13 15:08 · odgovor na: 0612LESKO (#2054631)
Odgovori   +    1
čas vnosa: 20.03.13 13:58
.....Tečaj pretvorbe je povprečna cena navadne delnice v obdobju 30 dni pred dnevom objave pretvorbe, upoštevajoč razvodenitvene učinke, zmanjšana za diskontno stopnjo 25%, upoštevajoč najnižjo emisijsko ceno, določeno v veljavnih zakonih in predpisih, vendar ne nižja kot 0,5 EUR za delnico.....
brera sporočil: 192
[#2054975] 20.03.13 15:24 · odgovor na: BojanRi (#2054459)
Odgovori   +    0
Poglej na Ljubljanski tržnici z zelenjavo, mogoče jih dobiš zraven gnilega korenja, pa še kakšna delnica NLB, pa bo poln cekar zelenjave :)))
sven08 sporočil: 31
[#2054988] 20.03.13 15:36 · odgovor na: anon-236404 (#2054944)
Odgovori   +    1
res je in to je ta trenutek okrog 0,9 EUR.. avgusta, ko zapade naslednja tranša bo verjetno povprečna cena nekje okrog 0,8-09 kar bo pomenili cca. 0,6-0,675 z upoštevanim diskontom... glede na to, da letos pričakujemo vsaj še 100mio odpisov je delnica vredna 0,00... razen, če se najde kakšen kupec, kar pa je v teh razmerah malo verjetno razen mogoče za 1,00 EUR (seveda za celo banko;)
sven08 sporočil: 31
[#2054998] 20.03.13 15:39
Odgovori   +    6
Takratni minister Križanič kot član danes druge največje vladne stranke je takrat dejal:
g. Minister SD Franci Križanič:
Osebno sem prepričan, da je bila dokapitalizacijske cena »zelo nizka in je bila za vlaganje izrazito privlačna«, zato »jo bo moč tudi dokaj hitro z donosom prodati«, torej prodati »precej dražje od 8 evrov za delnico in po mojem pričakovanju bodo imela ta podjetja potem donos,« je dejal.

DANES:
če na hitro izračunamo so naša paradržavna podjetja, ki nas vsakomesečno lupijo z navitimi cenami svojih storitev, ki jih nujno potrebujemo za svoje življenje za pokrivanje tovariških kreditov popušila 88,75% oz. 41,712.500 EUR.

in te loleki bodo spet prevzeli vajeti v roke....
anon-3912 sporočil: 963
[#2055390] 20.03.13 20:42 · odgovor na: (#2055096)
Odgovori   +    0
[gsavli]
> [ohaha]
> ne tikaj unikatne, neponovljive, vrhunske in globalno neprimerljive svete krave, tj. slovenskega javnega sektorja :)

poglej, ne gre za tikanje, ampak za stil odnosa. če začneš s podjebavanjem in zato (kako nehumano, res) fašeš nazaj podjebavanje z druge strani, in se nato začneš svetohlinsko čuditi, kje je pošten odnos, prijaznost ipd, moraš biti malo bebav.
Doc, prav imate, gre za odnos. Če bi mi v gospodarstvu delali tako z vašim denarjem kot vi z našim, bi vi nas vse "hospitalizirali na patologiji" :). In kot pravim - če ni srčne kulture, je pač ni. V javnem sektorju je na psu.

Sicer pa, nova vlada je prišla. In ura resnice za vas. Hecno je, da vas bodo rdeči paraziti sami dokončno spravili na kolena. Žalostno, a hecno. Temu se res reče paradoks. Dobrodošli v kruti realnosti :(.

P.S. In - zasebna ordinacija laufa al je tam tudi izguba? :)

Strani: 1