Izbrani forum: Glavni forum

Izbrana tema: članek Bi delali v Zavarovalnici Adriatic Slovenica?

Strani: 1

anon-251880 sporočil: 6.972
[#1168771] 09.04.11 18:50
Odgovori   +    1
Bi delal ,da mi podpišejo pogodbo s Pristopovo klavzulo
zoran13 sporočil: 2.151
[#1168866] 09.04.11 21:45
Odgovori   +    3
Zadnja sprememba: zoran13 09.04.2011 21:58
28.12.2009

ODPOVED KPAS

Uprava AdriaticSlovenice d.d., je v skladu z 2.členom Kolektivne pogodbe AdriaticaSlovenice (KPAS), odpovedala KPAS, sklenjeno med upravo družbe in sindikatom Adriativa Slovenice d.d. in veljavno od 01.04.2007 ter pojasnila razloge za takšno odločitev. Odpoved KPAS je uprava družbe 28.12.2009 najprej posredovala vodstvu sindikata AdriaticaSlovenice d.d. Ključni razlogi, ki so botrovali takšni odločitvi so: AdriaticSlovenica d.d. nima težav v poslovanju in bo celo presegla uastavljene bilančne cilje poslovanja za leto 2009, vendar je naš rezultat v zavarovalnem delu negativen, kar na daljši rok ni vzdržno. Zavarovalnica ves čas tudi izboljšuje svojo učinkovitost, ki pa je žal še vedno nižja od primerljivih konkurenčnih zavarovalnic, zato je uprava ocenila, da je nujno potrebno zagotoviti nov in dodaten zagon za motivacijo zaposlenih tudi skozi drugačen način nagrajevanja v prihodnji novi KPAS. Uprava želi z novo KPAS doseči predvsem dolgoročno usmeritev k pozitivnemu zavarovalnemu rezultatu, ki bo tudi posledica kakovostnih sprememb na področju stroškov dela in novega sistema nagrajevanja, takšnega, ki bo bolj vzpodbujal kvalitetnejše in učinkovitejše delo, kot to zagotavlja sedanji način nagrajevanja. Zakaj odpoved in ne predlog za spremembo KPAS: Uprava ovenjuje, da je zaradi aktualnih ekonomskih razmer potrebno skleniti novo Kolektivno pogodbo v čim krajšem času oziroma najkasneje v roku do poteka obstoječe pogodbe (najkasneje v roku 1 leta), kar je bilo mogoče doseči le z odpovedjo sedanje pogodbe. Odpoved KPAS obema partnerjema v KPAS s časovno omejitvijo veljavnosti obstoječe pogodbe narekuje, da kar v najkrajšem času skleneta nov dogovor. Zato smo v Upravi prepričani, da bomo na ta način hitreje prišli do sporazumnega dogovora in sklenitve nove Kolektivne pogodbe, ki bo v korist družbe in zaposlenih v naši zavarovalnici. Kaj odpoved pomeni za zaposlene: Kolektivna pogodba AS, ki je sedaj odpovedana, se bo uporabljala do sklenitve nove pogodbe oziroma še največ eno leto po prenehanju veljavnosti oz.odpovedi sedanje. Če do poteka enoletnega roka ne bi dogovorili nove Kolektivne pogodbe AS, bi morali po poteku tega obdobja preiti na kolektivno pogodbo za zavarovalništvo, vendar le v primeru, da do poteka KPAS uprava in sindikat družbe ne bi dogovorila nove kolektivne pogodbe. Za zaposlene v Adriaticu Slovenici to pomeni, da se do sprejetja nove Kolektivne pogodbe oziroma še največ 1 leto nič ne spremeni - ne njihove pogodbe o zaposlitvi, ne sistem nagrajevanja in ne katerekoli druga pravice, ki jim gredo po sedaj odpovedani KPAS. S spoštovanjem, Adriatic Slovenica d.d. Uprava

*** Na lestvici najbolje plačanih uprav v Sloveniji je uvrstitev AdriaticS lovenice d.d. in KD Življenje d.d. ter KD Skladi d.d. med lestvico najboljših 200 naslednja:
51.KD Življenje (Matija Šenk) 600.226 €
53.Adriatic Slovenica (Gabrijel Škof) 588.000 €
107.KD Skladi (Peter Groznik) 352.878 € www.dnevnik.si/novic...1042307553

*** Zaradi dviga slovenske minimalne plače, bi bilo zelo zanimivo, če bi si ogledali nekaj primerov plač po do sedaj veljavnih kolektivnih pogodbah v slovenskem zavarovalništvu, posebej zato, ker jim gospodarji grozijo, da so še vedno previsoke, posebej ob spremembah kolektivnih pogodb tudi v bančnozavarovalniških skupinah ter napovedanemu še kar množičnemu mehkemu odpuščanju:
* Triglav d.d.
- povprečna plača zaposlenih (brez zastopnikov) - 1.760,00 €
- povprečna plača zavarovalnih zastopnikov - 2.513,00 €
- povprečna plača vseh zaposlenih - 2.002,00 €

* Adritic Slovenica d.d.
- povprečna plača zaposlenih (brez zastopnikov) - 1.562,00 €
- povprečna plača zavarovalnih zastopnikov - 1.595,00 €
- povprečna plača vseh zaposlenih - 1.572,00 €

20.02.2011

POGAJANJA
Sindikat in uprava Adriatica Slovenice začenjata pogajanja Sindikat delavcev Adriatica Slovenice (AS) in uprava, ki jo vodi Gabrijel Škof, bosta v začetku marca začela pogajanja o novi kolektivni pogodbi. Škof je namreč konec minulega leta odpovedal kolektivno pogodbo s sindikatom, v katerega je včlanjenih okoli 600 zaposlenih. "Zahteve sindikata so najmanj ohranitev vseh pravic zaposlenih, ki izhajajo iz trenutne kolektivne pogodbe," nam je povedal predsednik sindikata AS Andrej Primik. Po predvidevanjih Primika naj bi se pogajanja zaključila pred potekom prenehanja veljavnosti sedanje kolektivne pogodbe oziroma pred marcem prihodnje leto. Škof želi z novo kolektivno pogodbo med drugim spremeniti obstoječi način nagrajevanja.
www.dnevnik.si/poslo...1042339117

28.03.2011
V zavarovalnici AdriaticSlovenica d.d. v lastništvu Skupine KD Group d.d., katere zavarovalniški sektor ustvari kar 89% vseh prihodkov v Skupini KD , so po odpovedi kolektivne pogodbe 28.12.2009, po volji lastnika, še vedno brez nove kolektivne pogodbe, tako da se pričakuje uveljavitev branžne zavarovalniške kolektivne pogodbe, ki pa je manj ugodna, kot je bila ta že odpovedana. Glede že izplačanih dividend prednjači tista iz 2008, ko je bilo iz zavarovalnice AdriaticSlovenica d.d. izplačanih neverjetnih 25,9 mio€ ter že omenjene za lansko leto v višini 5,5 mio€ ,edinemu lastniku KD Group d.d.

Strani: 1