Izbrani forum: Glavni forum

Izbrana tema: članek Soršak zgrožen nad odločitvijo Pirc Musarjeve

Strani: 1 2

anon-111712 sporočil: 416
[#284016] 18.07.08 17:16
Odgovori   +    0
Pač gospa bresplaćno kupuje v nakupovalnih centrih!
anon-31307 sporočil: 22
[#284026] 18.07.08 17:37
Odgovori   +    1
To je pa višek. Gospodarske družbe nimajo človekovih pravic in nimajo zasebnosti!!!
anon-61840 sporočil: 563
[#284028] 18.07.08 17:40
Odgovori   +    0
Gospa ni prečitala zakona UVK
Druga alineja druge točke je pravna podlaga za UVK
29. člen

(preiskava)

(1) Preiskavo opravljajo osebe, zaposlene na uradu, pri čemer lahko posamezna strokovna dela, kadar to ni v nasprotju z javnim interesom ali interesom strank, opravljajo specializirane organizacije, zavodi ali posamezniki in posameznice (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba).
(2) Pooblaščene osebe lahko:
– vstopijo in pregledajo prostore, zemljišča in prevozna sredstva (v nadaljnjem besedilu: prostori) na sedežu podjetij in na drugem kraju, na katerem podjetje samo ali drugo podjetje po njegovem pooblastilu opravlja dejavnost in posle, iz katerih izhaja verjetnost kršitve določb tega zakona ali 81. ali 82. člena Pogodbe o Evropski skupnosti;
– pregledujejo poslovne knjige in drugo dokumentacijo ne glede na nosilec, na katerem je zapisana oziroma shranjena;
– odvzamejo ali pridobijo kopije ali izvlečke iz poslovnih knjig in druge dokumentacije v kakršni koli obliki z uporabo fotokopirnih sredstev ter računalniške opreme podjetja ali urada. Če zaradi tehničnih razlogov ni mogoče narediti kopij z uporabo fotokopirnih sredstev ter računalniške opreme podjetja ali urada, lahko odnesejo poslovne knjige in drugo dokumentacijo za čas, potreben, da se naredijo kopije. O tem naredijo uradni zaznamek;
– zapečatijo vse poslovne prostore ter poslovne knjige in drugo dokumentacijo za čas trajanja preiskave in v obsegu, potrebnem za njeno izvedbo;
– zasežejo predmete ter poslovne knjige in drugo dokumentacijo za največ 20 delovnih dni;
– zahtevajo od katerega koli predstavnika ali predstavnice (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) ali osebe zaposlene v podjetju ustno ali pisno pojasnilo dejstev ali dokumentov, ki se nanašajo na predmet ali namen preiskave, ter o tem sestavijo zapisnik. Če pooblaščena oseba zahteva pisno pojasnilo, določi rok, v katerem mora biti posredovano;
– opravijo druga dejanja, ki so v skladu z namenom preiskave.
(3) Če se zasežejo predmeti iz pete alineje prejšnjega odstavka, mora urad v poročilu o preiskavi navesti, kje so bili predmeti najdeni, jih opisati in izdati potrdilo o njihovem zasegu.
(4) Podjetje mora pooblaščenim osebam omogočiti dostop do prostorov ter do poslovnih knjig in druge dokumentacije. Pooblaščene osebe lahko opravljajo preiskavo tudi proti njegovi volji.
(5) Preiskava se praviloma opravlja med 6. in 22. uro. Pooblaščene osebe morajo opravljati preiskavo tako, da čim manj ovirajo poslovanje podjetja.
(6) Kadar se v kazenskem ali drugem sodnem postopku ob izvedbi hišne preiskave ali kako drugače pridobijo poslovne knjige ali druga dokumentacija, ki bi bila lahko pomembna za odločitev urada po tem zakonu, lahko urad od sodišča zahteva izročitev kopij dokumentacije, razen če bi bilo to v nasprotju z interesi kazenskega postopka.
(7) Pooblaščene osebe morajo varovati poslovno skrivnost in druge zaupne podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju preiskave.
fiston sporočil: 7.885
[#284056] 18.07.08 19:18 · odgovor na: anon-31307 (#284026)
Odgovori   +    0

beduin je napisal(a):
To je pa višek. Gospodarske družbe nimajo človekovih pravic in nimajo zasebnosti!!!
He, si ti malo humorista, pred davčno in podobnimi organi tudi posamezniki nimamo zasebnosti, pa bi morale imeti gospodarske družbe tukaj zasebnost.
Ja kako naj pa imajo gospodarske družbe čolovekove pravice, pa ni gospodarska družba človek :)
fiston sporočil: 7.885
[#284059] 18.07.08 19:34
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: fiston 18.07.2008 19:37
He, smešno vse skupaj. Prepovedala je uporabo podatkov, kaj to pomeni, saj jih ne bo nihče uporabljal, samo pregledali bi jih :) Ja skelenili so dogovor z Mercatorjem, da bi izročil tiste dokumente, ki ga zanimajo, za to pa bi dobil nazaj vsebino trdega diska. No ja kaj so pa potlej sploh pobrali diske, saj če so bili s policijo tam, bi morali pobrati dokumente, ki jih zanimajo. Pa kaj so potem sploh s policijo tam delali, če ne bodo dokumentov iskali. Druga stvar, da naj bi Mercator dobil nazaj vsebino trdega diska. Kaj to pomeni, da ne bo dobil nazaj trdega diska, amapak samo vsebino, se pravi kopijo. No to izgleda zdaj vse skupaj tako, kot neko izsiljevanje, zaplenili so disk, sedaj pa s tem izsiljujejo dokumente. Pa to so čiste mafijske metode. Tako da bi morala tudi to policija preiskovati, samo kaj ko niti dokumentov ni bila sposobna najti. Se pravi so bili v Mercatorji samo v vlogi Soršakovih telesnih stražarjev. He to je odobno kot bi k meni prišla davčna s policijo, pa mi bi recimo zapečatili hišo, pa se potem dogovarjali, da mi vrnejo hišo, če jim jaz izročim dokumente, ki jih zanimajo :)

No ja sej tukaj je res zajebano, ali na tak položaj postaviš strokovnjaka iz opozicije, ki ne bo nič naredil (kot ni naredil), ali pa svojega kretenčka, ki bo lomastil pa bluzil, pa na koncu spet nič naredil :)
anon-25464 sporočil: 2.725
[#284074] 18.07.08 20:11 · odgovor na: anon-61840 (#284028)
Odgovori   +    7
Zadnja sprememba: anon-25464 18.07.2008 20:17

mbc je napisal(a):
Gospa ni prečitala zakona UVK Druga alineja druge točke je pravna podlaga za UVK 29. člen (preiskava) (1) Preiskavo opravljajo osebe, zaposlene na uradu, pri čemer lahko posamezna strokovna dela, kadar to ni v nasprotju z javnim interesom ali interesom strank, opravljajo specializirane organizacije, zavodi ali posamezniki in posameznice (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba). (2) Pooblaščene osebe lahko: – vstopijo in pregledajo prostore, zemljišča in prevozna sredstva (v nadaljnjem besedilu: prostori) na sedežu podjetij in na drugem kraju, na katerem podjetje samo ali drugo podjetje po njegovem pooblastilu opravlja dejavnost in posle, iz katerih izhaja verjetnost kršitve določb tega zakona ali 81. ali 82. člena Pogodbe o Evropski skupnosti; – pregledujejo poslovne knjige in drugo dokumentacijo ne glede na nosilec, na katerem je zapisana oziroma shranjena; – odvzamejo ali pridobijo kopije ali izvlečke iz poslovnih knjig in druge dokumentacije v kakršni koli obliki z uporabo fotokopirnih sredstev ter računalniške opreme podjetja ali urada. Če zaradi tehničnih razlogov ni mogoče narediti kopij z uporabo fotokopirnih sredstev ter računalniške opreme podjetja ali urada, lahko odnesejo poslovne knjige in drugo dokumentacijo za čas, potreben, da se naredijo kopije. O tem naredijo uradni zaznamek; – zapečatijo vse poslovne prostore ter poslovne knjige in drugo dokumentacijo za čas trajanja preiskave in v obsegu, potrebnem za njeno izvedbo; – zasežejo predmete ter poslovne knjige in drugo dokumentacijo za največ 20 delovnih dni; – zahtevajo od katerega koli predstavnika ali predstavnice (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) ali osebe zaposlene v podjetju ustno ali pisno pojasnilo dejstev ali dokumentov, ki se nanašajo na predmet ali namen preiskave, ter o tem sestavijo zapisnik. Če pooblaščena oseba zahteva pisno pojasnilo, določi rok, v katerem mora biti posredovano; – opravijo druga dejanja, ki so v skladu z namenom preiskave. (3) Če se zasežejo predmeti iz pete alineje prejšnjega odstavka, mora urad v poročilu o preiskavi navesti, kje so bili predmeti najdeni, jih opisati in izdati potrdilo o njihovem zasegu. (4) Podjetje mora pooblaščenim osebam omogočiti dostop do prostorov ter do poslovnih knjig in druge dokumentacije. Pooblaščene osebe lahko opravljajo preiskavo tudi proti njegovi volji. (5) Preiskava se praviloma opravlja med 6. in 22. uro. Pooblaščene osebe morajo opravljati preiskavo tako, da čim manj ovirajo poslovanje podjetja. (6) Kadar se v kazenskem ali drugem sodnem postopku ob izvedbi hišne preiskave ali kako drugače pridobijo poslovne knjige ali druga dokumentacija, ki bi bila lahko pomembna za odločitev urada po tem zakonu, lahko urad od sodišča zahteva izročitev kopij dokumentacije, razen če bi bilo to v nasprotju z interesi kazenskega postopka. (7) Pooblaščene osebe morajo varovati poslovno skrivnost in druge zaupne podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju preiskave.
 
Tudi pravila, ki določajo preiskovalne in inšpekcijske pristojnosti in pogoje preiskave evropske Komisije zapisane v Uredbi št. 1/2003/ES so skoraj identične določbam, ki veljajo za slovenski UVK, tako da Pirc-Musarjeva ne bi smela imeti problema najti sodbe kakšnega evropskega sodišča, ki je preprečilo Komisiji opravljanje preiskave ob sumu kršenja konkurenčnih pravil zaradi varovanja zasebnosti.

Odsotnost takega argumenta, to je sodbe kakšne uveljavljene demokracije z mogočnimi koreninami, bo seveda pomenilo, da si stroka tiskarne ljudske pravice, pravo razlaga nekoliko po svoje in popolnoma drugače, kot njihovi kolegi..

p.s. Ali se še komu zdi cinično, da je Ranc moral preko zasebne tožbe, potem ko je tožilec več kot očitno narobe presodil in zavrgel kazensko ovadbo zoper storilce (in s tem preprečil pregon v javnem interesu in na račun države), uveljavlati varstvo pravice do zasebnosti na svoje stroške, medtem ko Penkotove pravice v javnem interesu varuje Čebašek-Travnikova. Nakar še Pirc-Musarjeva spet sponzorirano z davkoplačevalskim denarjem, varuje pravice do zasebnosti diplomatom na MZZ in tajkunom.

Očitno imamo v Sloveniji dva tipa varstva človekovih pravic, preko javnih mehanizmov in z javnim denarjem podprto ter s kruljenjem novinarjev pospremljeno varovanje človekovih pravic izbrancev.Ostali raji pa je, po vzoru Ranca, milostno dovoljeno, da si sama plačuje pravno varstvo in jebe z nedojebanimi in štrajkajočimi tepci na sodiščih.
anon-76887 sporočil: 18.121
[#284083] 18.07.08 20:38 · odgovor na: anon-25464 (#284074)
Odgovori   +    1

EdiSce je napisal(a):


Tudi pravila, ki določajo preiskovalne in inšpekcijske pristojnosti in pogoje preiskave evropske Komisije zapisane v Uredbi št. 1/2003/ES so skoraj identične določbam, ki veljajo za slovenski UVK, tako da Pirc-Musarjeva ne bi smela imeti problema najti sodbe kakšnega evropskega sodišča, ki je preprečilo Komisiji opravljanje preiskave ob sumu kršenja konkurenčnih pravil zaradi varovanja zasebnosti.

Odsotnost takega argumenta, to je sodbe kakšne uveljavljene demokracije z mogočnimi koreninami, bo seveda pomenilo, da si stroka tiskarne ljudske pravice, pravo razlaga nekoliko po svoje in popolnoma drugače, kot njihovi kolegi..

p.s. Ali se še komu zdi cinično, da je Ranc moral preko zasebne tožbe, potem ko je tožilec več kot očitno narobe presodil in zavrgel kazensko ovadbo zoper storilce (in s tem preprečil pregon v javnem interesu in na račun države), uveljavlati varstvo pravice do zasebnosti na svoje stroške, medtem ko Penkotove pravice v javnem interesu varuje Čebašek-Travnikova. Nakar še Pirc-Musarjeva spet sponzorirano z davkoplačevalskim denarjem, varuje pravice do zasebnosti diplomatom na MZZ in tajkunom.

Očitno imamo v Sloveniji dva tipa varstva človekovih pravic, preko javnih mehanizmov in z javnim denarjem podprto ter s kruljenjem novinarjev pospremljeno varovanje človekovih pravic izbrancev.Ostali raji pa je, po vzoru Ranca, milostno dovoljeno, da si sama plačuje pravno varstvo in jebe z nedojebanimi in štrajkajočimi tepci na sodiščih.

1x podpis in 5x*
anon-2085 sporočil: 513
[#284103] 18.07.08 21:45 · odgovor na: anon-76887 (#284083)
Odgovori   +    0
Še vedno mi ni jasno, kako so lahko pravne osebe podvržene zaščiti ČLOVEKOVIH pravic.

In kako je lahko poslovna komunikacija enačena z zasebno komunikacijo???

Dva predsednik uprav, ki se v imenu svojih podjetij - npr. d.d. - (za to imata pooplastila in pristojnosti) pogovarjata o poslu, opravljata poslovno komunikacijo - in ne zasebne. Res ustava ščiti kot človekovo pravico tudi poslovno komunikacijo, ki jo v imenu poslovnih subjektov (d.d.) opravijo posamezniki s pooblastili???? Tako si očitno ustavo in zakone razlaga NPM.

Narobe svet.
tstih sporočil: 5.184
[#284119] 18.07.08 22:27
Odgovori   +    1
Očitno bo v predvolilnem času močno vlogo igral argument nekih psevdo-socialističnih "neodvisnih, nedržavnih" institucij, ki se bodo spravile na inštitucije liberalne države in dokazovale njihovo nezakonito ali neučinkovito delovanje na argumentu t.i. atipične izjeme. Vprašanje je, ali je to delovanje (policija-varuhinja, Soršak-pooblaščenka) koordinirano in pomeni namerno oviranje sodnih postopkov, dokler se ne zamenja oblast.
anon-9939 sporočil: 17.846
[#284122] 18.07.08 22:37 · odgovor na: tstih (#284119)
Odgovori   +    0

tstih je napisal(a):
Očitno bo v predvolilnem času močno vlogo igral argument nekih psevdo-socialističnih "neodvisnih, nedržavnih" institucij, ki se bodo spravile na inštitucije liberalne države in dokazovale njihovo nezakonito ali neučinkovito delovanje na argumentu t.i. atipične izjeme. Vprašanje je, ali je to delovanje (policija-varuhinja, Soršak-pooblaščenka) koordinirano in pomeni namerno oviranje sodnih postopkov, dokler se ne zamenja oblast.

Katerih sodnih postopkov? Mar sodniki ne stavkajo (ok, od 15.7 so počitnice, pa vendar)?
anon-76887 sporočil: 18.121
[#284123] 18.07.08 22:39 · odgovor na: anon-9939 (#284122)
Odgovori   +    2

0219K21 je napisal(a):


Katerih sodnih postopkov? Mar sodniki ne stavkajo (ok, od 15.7 so počitnice, pa vendar)?

Med počitnicami pa valjda ne bodo stavkali.
To je enako, kot če bi špricali glavni odmor :-))))
anon-58562 sporočil: 3.316
[#284131] 18.07.08 23:14
Odgovori   +    1
Soršak, če imaš kaj pameti, jo preprosto zignoriraj. Pa pravniki naj ti spišejo paragrafe, ki so osnova, da jo zignoriraš. Jih ni malo. Udari z birokracijo nazaj. Klin se s klinom izbija. ;)
negaga sporočil: 720
[#284141] 19.07.08 00:26
Odgovori   +    2
Zadnja sprememba: negaga 19.07.2008 00:27
Pirčeva kot Kučanova "pooblaščenka", utemeljuje svoje početje na podlagi "evropskih" sodb in mnenj raznih evropskih skupin pravnikov.
 Zlonamerno posega v legalno početje drugih državnih uradov in se postavlja "nad" druge urade. Zaseganje ključnih dokazov - ki so de facto največkrat v e-pošti, in izločanje le teh kot dokazov je KRIMINALNO početje države v korist OLIGARHOV s političnim prizvokom.
 Pirčeva samovoljno posega v pravni red in zlonamerno NAROBE uporablja ZVOP-1. Namreč NALAŠČ interpretira člene, ki varujejo zaposlene pred neželenim nadzorom nadrejenih, tako da ONEMOGOČA delo državnih organov.
 Po logiki Pirčeve tako je nedopusten dokaz (oziroma sploh ne more biti dokaz na sodišču) e-sporočilo naslovljeni med dvema zaposlenima četudi se v teh sporočilih nedvoumno dogovarjata o kraji podjetja.
Alkaida dobrodošla.... SLovenija vam nudi 100% varnost kar se tiče elektronske komunikacije...
negaga sporočil: 720
[#284142] 19.07.08 00:35 · odgovor na: anon-58562 (#284131)
Odgovori   +    0

s56iua je napisal(a):
Soršak, če imaš kaj pameti, jo preprosto zignoriraj. Pa pravniki naj ti spišejo paragrafe, ki so osnova, da jo zignoriraš. Jih ni malo. Udari z birokracijo nazaj. Klin se s klinom izbija. ;)
 
Se strinjam klin se v takih primerih se klinom zbija. Udariti je potrebno nazaj z svojimi odločbami, in zaobiti - itak že vnaprej pripravljene scenarije. (Osmislite si svojege - magari z trejim zasegom - derivati nad podatki (naredite tak scan program, ki bo izluščil samo bistvo - brez imen...) .... bodite pametnejši - jeb*mti da to ne bi smelo biti problem)  Pirčeva pa naj potem na evrospskem sodišču  dokazuje svoj prav.
anon-71675 sporočil: 274
[#284151] 19.07.08 06:44
Odgovori   +    0
Manj škode bi naredila, če bi ostala na POP TV!
mc sporočil: 480
[#284185] 19.07.08 10:07
Odgovori   +    0
Pirčeva ima višek moških hormonov. pa ne ve kam z njimi.
anon-49559 sporočil: 35
[#284195] 19.07.08 10:43
Odgovori   +    0
Tota ženska tak ne dela drugega kot sranje
bc123a sporočil: 47.139
[#284219] 19.07.08 12:08 · odgovor na: tstih (#284119)
Odgovori   +    0

tstih je napisal(a):
Očitno bo v predvolilnem času močno vlogo igral argument nekih psevdo-socialističnih "neodvisnih, nedržavnih" institucij, ki se bodo spravile na inštitucije liberalne države in dokazovale njihovo nezakonito ali neučinkovito delovanje na argumentu t.i. atipične izjeme. Vprašanje je, ali je to delovanje (policija-varuhinja, Soršak-pooblaščenka) koordinirano in pomeni namerno oviranje sodnih postopkov, dokler se ne zamenja oblast.

To ni prva idiotska odlocba pirc-musarjeve... nekatere stvari, ki jih je posiljala okrog podjetjem so naravnost grozljive, tako po vsebini, kot po tonu...
0219Gr9 sporočil: 220
[#284237] 19.07.08 14:22
Odgovori   +    0
To je isto kot, če bi policiji prepovedali pregledovanje elektronske pošte pedofilov, ki so si pošiljali pedofilske vsebine.
anon-102440 sporočil: 92
[#284240] 19.07.08 15:16 · odgovor na: bc123a (#284219)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: anon-102440 19.07.2008 15:30

bc123a je napisal(a):


To ni prva idiotska odlocba pirc-musarjeve... nekatere stvari, ki jih je posiljala okrog podjetjem so naravnost grozljive, tako po vsebini, kot po tonu...


Javno manj znano je, da njene odločbe padajo kot domine na upravnem sodišču.

To kar se gre poblaščenka je pravna perverzija*, ki na sodišču ne bo zdržala, bo pa podjetjem kupila čas in to veliko časa, ker sodišča delajo s poudarjenim lerom. V fazi katerekoli preiskave je čas bistvenega če že ne odločujočega pomena za končni rezultat. Soršak zgublja dragoceni čas, na koncu pa se bo nanj polila golida gnojnice zaradi neučinkovitosti, medtem ko bo po analogiji s primerom Ranc ali prevzem BTC neko slovensko sodišče čez 10 let ugotovilo, da je bilo ravnanje pooblaščenke nezakonito. Odločba, ki ne bo imela nobene relane teže in vpliva na dogodke več, psi bodo že zdavnaj utihnili, karavana pa bo tudi že zdavnaj na cilju Sodna odločba bo služila samo še posipanju s pepelom in apologiji slovenskih sodnikov, da se zares temeljito posvečajo sodnim spisom.

Pirc-Musarjeve seveda ne bo nihče preganjal zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali česa podobnega, ker bo, tako kot v zadevi BTC ali Ranc, ključni tožilec ali preiskovalni sodnik ugotovil, da ni podanih znakov kaznivega dejanja.

Povejmo še kje je perverzija početja pooblaščenke: Pooblaščenka ne varuje osebnih podatkov podjetja oz. gospodarske družbe, ker jih podjetje nima in jih ne more imeti, temveč varuje osebne podatke zaposlenih v podjetju. pooblaščenka nima pristojnosti varoovanja poslovnih tajsnosti, kar je nekakšen ekvivalent osebnih podatkov. Vsem praiskavam je seveda inherentno, da posegajo v področje osebnih podatkov, saj drugačne preiskave ne more biti. Varovanje teh podatkov pa je vgrajeno v institut zakonitosti preiskave, dočim pooblaščenka nima pristojnosti varovanja pravice do zasebnosti posameznika! Zato tudi ne padajo pred sodišči kazenske zadeve, ker odredba za tajno prisluškovanje in snemanje ne pokriva prisluškovanja ljudem s katerimi se tisti, ki mu je prisluškovano pogovarja. Da se ob preiskavah posega tudi v osebno polje nevpletenih je pač življenjsko in noben pravni sistem nima problemov s tem (v principu).

Na zahodu se zasebnost varuje z zasebnopravnimi oz. civilnimi mehanizmi. Samo v slovenskih Butalah lahko gledamo paradoks, da nosilka javnih pooblastil (kar ni nič drugega kot drugi izraz za državo) varuje pravico posameznika in to čisto na podlagi osebne diskrecije koga bo varovala ter CELO(!) brez pobude ali pristanka tega človeka. Zanimivo bo videti kakšno odškodninsko pravdo zoper tale urad (oziroma državo), ko se bo kakšen malo bolj luciden odvetnik zbebil in ugotovil, da lahko tudi dobronamerno vmešavanje pooblaščenke (države) brez konsenza tistega, ki naj bi ga varovala, tudi pomeni nezakonit poseg v njegovo zasebnost.

Pooblaščenka se tako kot sodniki nahaja v vrednostnem paradoksu, v katerem posilstvo postane sredstvo in način varovanja pravic posiljenega. Pooblaščenka v navezi s prikladno štrajkajočimi sodniki v imenu neodvisnosti, ki jim je podeljena za to da varujejo pravno državo, pravno državo posiljujejo! Ob tem pa pričakujejo, da jim bodo javnost, ki se na nezavednem nivoju te perverzije zaveda in ki se upravičeno čuti posiljena, podelila višje plače in čutila do nih kanček empatije.
babi2 sporočil: 3.476
[#284261] 19.07.08 16:35
Odgovori   +    0
G. Soršak orje ledino na tem področju in je mnogim v napoto. Musarjeva pa se oglasi takrat, ko gre v korist kapitalu. Tudi sama se giblje v takih krogih in z možem imata kar dosti pod palcem. Zakon si pač razlaga po svoje četudi ga drugi strokovnjaki drugače. Trije trgovci so zadnja leta obvladovali 80% našega trga, bili brez prave konkurence, kar jim je omogočil prejšnji sistem, država nima pooblastil da bi krojila marže in zato velik del inflacije nosijo ravno ti trije. Opozicija zavaja ljudi in vali krivdo za inflacijo vlado, ki pa nima vzvodov, prav tako ne BS. Ko pa se hoče g. Soršak dokopati do pravih dokumentov, ga Musarjeva ovira in izdaja odločbe. Njen urad bi lahko nadziral delo ne pa ga blokiral. Musarjeva se vedno oglasi takrat, ko gre za velike ribe, za malega človeka ji tako ni mar. Ravno mali človek pa je zaradi inflacije in visokih cen najbolj prizadet. Če bi gospodje imeli čisto vest bi g. Soršku pustili, da zadevo spelje do konca, ampak ko mačku stopiš na rep, zamjavka.
BOR sporočil: 1.880
[#284268] 19.07.08 16:51 · odgovor na: anon-102440 (#284240)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: BOR 19.07.2008 16:57

borko99 je napisal(a):Javno manj znano je, da njene odločbe padajo kot domine na upravnem sodišču.

To kar se gre poblaščenka je pravna perverzija*, ki na sodišču ne bo zdržala, bo pa podjetjem kupila čas in to veliko časa, ker sodišča delajo s poudarjenim lerom. V fazi katerekoli preiskave je čas bistvenega če že ne odločujočega pomena za končni rezultat. Soršak zgublja dragoceni čas, na koncu pa se bo nanj polila golida gnojnice zaradi neučinkovitosti, medtem ko bo po analogiji s primerom Ranc ali prevzem BTC neko slovensko sodišče čez 10 let ugotovilo, da je bilo ravnanje pooblaščenke nezakonito. Odločba, ki ne bo imela nobene relane teže in vpliva na dogodke več, psi bodo že zdavnaj utihnili, karavana pa bo tudi že zdavnaj na cilju Sodna odločba bo služila samo še posipanju s pepelom in apologiji slovenskih sodnikov, da se zares temeljito posvečajo sodnim spisom.

Pirc-Musarjeve seveda ne bo nihče preganjal zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali česa podobnega, ker bo, tako kot v zadevi BTC ali Ranc, ključni tožilec ali preiskovalni sodnik ugotovil, da ni podanih znakov kaznivega dejanja.

Povejmo še kje je perverzija početja pooblaščenke: Pooblaščenka ne varuje osebnih podatkov podjetja oz. gospodarske družbe, ker jih podjetje nima in jih ne more imeti, temveč varuje osebne podatke zaposlenih v podjetju. pooblaščenka nima pristojnosti varoovanja poslovnih tajsnosti, kar je nekakšen ekvivalent osebnih podatkov. Vsem praiskavam je seveda inherentno, da posegajo v področje osebnih podatkov, saj drugačne preiskave ne more biti. Varovanje teh podatkov pa je vgrajeno v institut zakonitosti preiskave, dočim pooblaščenka nima pristojnosti varovanja pravice do zasebnosti posameznika! Zato tudi ne padajo pred sodišči kazenske zadeve, ker odredba za tajno prisluškovanje in snemanje ne pokriva prisluškovanja ljudem s katerimi se tisti, ki mu je prisluškovano pogovarja. Da se ob preiskavah posega tudi v osebno polje nevpletenih je pač življenjsko in noben pravni sistem nima problemov s tem (v principu).

Na zahodu se zasebnost varuje z zasebnopravnimi oz. civilnimi mehanizmi. Samo v slovenskih Butalah lahko gledamo paradoks, da nosilka javnih pooblastil (kar ni nič drugega kot drugi izraz za državo) varuje pravico posameznika in to čisto na podlagi osebne diskrecije koga bo varovala ter CELO(!) brez pobude ali pristanka tega človeka. Zanimivo bo videti kakšno odškodninsko pravdo zoper tale urad (oziroma državo), ko se bo kakšen malo bolj luciden odvetnik zbebil in ugotovil, da lahko tudi dobronamerno vmešavanje pooblaščenke (države) brez konsenza tistega, ki naj bi ga varovala, tudi pomeni nezakonit poseg v njegovo zasebnost.

Pooblaščenka se tako kot sodniki nahaja v vrednostnem paradoksu, v katerem posilstvo postane sredstvo in način varovanja pravic posiljenega. Pooblaščenka v navezi s prikladno štrajkajočimi sodniki v imenu neodvisnosti, ki jim je podeljena za to da varujejo pravno državo, pravno državo posiljujejo! Ob tem pa pričakujejo, da jim bodo javnost, ki se na nezavednem nivoju te perverzije zaveda in ki se upravičeno čuti posiljena, podelila višje plače in čutila do nih kanček empatije.
LDS je Pooblaščenko spravil v shizofreno vlogo: po eni strani mora uveljavljati pravice po ZDIJZ, po drugi strani pa mora skrbeti za uveljavljanje ZVOP. Torej: dajte podatke-ne dajte podatkov. Odkar sta pooblaščenec po ZDIJZ in Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov združena v isti instituciji, stvari ne delujejo več tako, kot bi morale...

Kar se tiče padanja odločb na Upravnem sodišču: ne vem za ostale, vem pa za svojo zadevo - Upravno sodišče je  potrdilo odločbo pooblaščenke(da mora ATVP še enkrat odločati o moji zahtevi), Vrhovno sodišče jo je potrdilo, ATVP pa je mojo zahtevo zavrgel z obrazložitvijo, da se je vmes zakon spremenil...

Temu se reče Pravno varstvo po slovensko...
anon-129959 sporočil: 13.643
[#284272] 19.07.08 17:03
Odgovori   +    0
pooblaščenka - kakor za koga _ _ _

to je, po mojem mnenju, še najbolj ustrezna diagnoza ! ...

:-(
anon-102440 sporočil: 92
[#284275] 19.07.08 17:27 · odgovor na: BOR (#284268)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: anon-102440 19.07.2008 17:28

BOR je napisal(a):

LDS je Pooblaščenko spravil v shizofreno vlogo: po eni strani mora uveljavljati pravice po ZDIJZ, po drugi strani pa mora skrbeti za uveljavljanje ZVOP. Torej: dajte podatke-ne dajte podatkov. Odkar sta pooblaščenec po ZDIJZ in Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov združena v isti instituciji, stvari ne delujejo več tako, kot bi morale...

Kar se tiče padanja odločb na Upravnem sodišču: ne vem za ostale, vem pa za svojo zadevo - Upravno sodišče je potrdilo odločbo pooblaščenke(da mora ATVP še enkrat odločati o moji zahtevi), Vrhovno sodišče jo je potrdilo, ATVP pa je mojo zahtevo zavrgel z obrazložitvijo, da se je vmes zakon spremenil...

Temu se reče Pravno varstvo po slovensko...


Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov je čisti oksimoron, ki je produkt nanny state, ki je šla tako daleč, da pravice posameznikov in odločitev ali jo bodo sploh branili vzela iz sfere posameznika in prevzela namesto njih. koliko je tako varstvo učinkovito in v kakšen absurd se lahko sprevrže pa lahko ravnokar opazujemo.


p.s. V primeru, da ti država ex post na ta način odvzame možnost efektivnega pravnega varstva je to lahko bodisi kršitev 13. člena EKČP pravice do učinkovitega pravnega sredstva ali celo 1. odstavka 6. člena - pravice do dostopa do sodišča ("access to court").

Če zoper odločitev ATVP ni možna pritožba ali upravni spor in če še ni potekel rok za ustavno pritožbo zaradi kršitve 25. člena ustave (pravice do pravnega sredstva) in 23. člena ustave (pravica do sodnega varstva) vloži ustavno pritožbo v katero uspeh močno dvomim, je pa nujno za izčrpat, če želiš uspeti pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, kjer je ob pogoju izčrpanja notranjih pravnih sredstev ob takem postopanju nacionalnih organov uspeh zelo zelo verjeten.
anon-77500 sporočil: 792
[#284302] 19.07.08 22:02
Odgovori   +    0
Nekateri kritizirate sedanjo vlado. Pa se zavedate, da je nemogoče vladati v državi, kjer so rdeče lovke razpredene vsepovsod. Jesenske volitve so pravi trenutek, za reševanje teh stvari. Dolgoooooo bo trajalo, da se naredi red, če se bo to sploh še dalo narediti. Razmislite komu boste dali svoj glas. JJ je začel drezati v osje gnezdo in ose bodo neusmiljeno pikale. Vsaj podprimo ga, če se že trudi za naš boljši jutri. Pa ne samo on, seveda, on je sinonim za sednjo oblast.
anon-129959 sporočil: 13.643
[#284307] 19.07.08 22:37 · odgovor na: anon-77500 (#284302)
Odgovori   +    0
USI GLIH ! _ _ _ zakaj pa se ni potrudil za naš boljši danes , če je pa to že pred parimi leti tako zelo vehementno obljubljal ??? _ _ _ za naš boljši jutri ?????? _ _ _ naj si ga nese(jo) domov !  _ _ _ .
BOR sporočil: 1.880
[#284312] 20.07.08 00:02 · odgovor na: anon-102440 (#284275)
Odgovori   +    0

borko99 je napisal(a):

Če zoper odločitev ATVP ni možna pritožba ali upravni spor in če še ni potekel rok za ustavno pritožbo zaradi kršitve 25. člena ustave (pravice do pravnega sredstva) in 23. člena ustave (pravica do sodnega varstva) vloži ustavno pritožbo v katero uspeh močno dvomim, je pa nujno za izčrpat, če želiš uspeti pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, kjer je ob pogoju izčrpanja notranjih pravnih sredstev ob takem postopanju nacionalnih organov uspeh zelo zelo verjeten.
Možna je bilo vložiti tožbo na vrhovnem sodišču. Vendar mi je zadoščalo porabiti 4 leta, da je prišlo do odločitve; da bi pa rinil dalje, plačeval odvetnika in sodne takse, mi je pa bilo preveč. Živim od tega, da sprejemam rizike; včasih ne glede na to, ali imam prav ali ne, preveč stane uveljavljati svoj prav. In pač odneham . Sodba vrhovnega sodišča je  v obrazložitvi navsezadnje večji poudarek dajala varovanju podatkov kot pa dejstvu, da podatki o kršenju zakona ne morejo biti poslovna skrivnost in s tem zavarovana kategorija.

Tega sodišča ne priznavajo - da moraš včasih odnehati čisto iz razloga preživetja - risk je prekoračen, ne grem se več ne glede na to, ali imam prav ali ne. Za sodišča velja, da moraš vztrajati, dokler ne zagoniš vsega. Za mene so to Butale, kjer so se skregali s pametjo, pa so zmagali Butalci in ne pamet...
anon-51481 sporočil: 198
[#284340] 20.07.08 08:42
Odgovori   +    0
Nataša, te ni nič sram? Pa sem mislil, da profesionalno opravljaš svoje delo, pa si navadna podaljšana roka.....ve se koga!
anon-40611 sporočil: 1.166
[#284375] 20.07.08 11:30
Odgovori   +    1
Okoli Mercatorja je bilo že toliko tega, da niti stare mame ne bodo več nasedle. Če ne bi šlo zgolj za igrico, bi bili že zdavnaj tam. In tudi v bankah, zavarovalnicah, pri naftarjih, mešetarjih z elektriko in še kje. Kot na primer bolgarski varuh konkurence...
Zato je odločitev informacijske pooblaščenke povsem na mestu.
anon-161053 sporočil: 201
[#284440] 20.07.08 18:21
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: anon-161053 20.07.2008 18:22
Banana republika.

Z NAŠIM DAVKOPLAČEVALSKIM denarjem ščiti uboge reveže kapitaliste.

SD, Zares, LDS = ultra desničarske stranke fevdalnega kapitala.

Strani: 1 2