Pravila Forumov

Uporaba Forumov Financ ni pravica, temveč možnost, ki jo daje na voljo poslovni dnevnik Finance (Finance) na svojo pobudo in na svoje stroške. Ta možnost se lahko ponudi ali odvzame kadarkoli in komurkoli. Finance ne odgovarjajo za posledice uporabe Forumov ali posledice nezmožnosti uporabe Forumov.

Odgovornost

Za vsebino, naslove in priloge sporočil v Forumih so odgovorni avtorji sami.

Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe. Finance bodo pomagale pri ugotavljanju odgovornosti avtorjev, če bodo k temu pozvane s strani pristojnih organov.

Način vnosa

Forum pozna dva načina vnosa: direktni in moderirani ("čakalnica"). Pri direktnem vnosu se uporabnikovo sporočilo takoj objavi v forumu. Pri moderiranem vnosu gre sporočilo najprej v čakalnico, kjer ga pregledajo administratorji in se odločijo, ali bo objavljeno ali izbrisano.

Finance ne dajejo nikakršnega zagotovila, da bo sporočilo res pregledano in v kakšnem času. Če je sporočilo objavljeno, je uporabnik o tem obveščen po emailu.

Praviloma je moderirani vnos namenjen uporabnikom, ki šele začenjajo z objavami v forumu - izjema so naročniki Financ, ki imajo tudi kot novinci že omogočen direktni vnos. Ne glede na to lahko administratorji kadarkoli za kateregakoli uporabnika spremenijo način vnosa iz direktnega v moderiranega ali obratno.

Urejanje in izbris sporočil

Uporabniki lahko svoja lastna sporočila urejajo 20 minut po objavi, kasneje več ne. Uporabniki lahko kadarkoli izbrišejo lastna sporočila ali jih povrnejo.

Kot je razvidno iz dejstva, da je sporočila mogoče tudi povrniti, brisanje ne pomeni fizičnega izbrisa, temveč skritost sporočila uporabnikom, ki nimajo administratorskega statusa.

Finance si pridržujejo pravico izbrisa ali spremembe sporočil in naslovov sporočil. Izbris je posebej verjeten v primerih, ko je sporočilo pravno problematično, žaljivo, napeljuje k nasilju ali oglasno, vendar je mogoč tudi v drugih primerih kjerkoli in kadarkoli.

Prepoved

Administratorji lahko posameznim avtorjem kadarkoli za določen ali nedoločen čas odvzamejo možnost pisanja v forume.

Kazenski zakonik KZ-1:

Ogrožanje varnosti

135. člen

(1) Kdor ogrozi varnost kakšne osebe z grdim ravnanjem ali z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje ali telo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti

297. člen

(1) Kdor javno spodbuja ali razpihuje narodnostno, rasno, versko ali drugo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali spodbuja k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti ali spolne usmerjenosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, omalovažuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost.

(3) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja se kaznuje tudi urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, razen če je šlo za prenos oddaje v živo in dejanj iz prejšnjih odstavkov ni mogel preprečiti.

(4) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, sramotitvijo narodnostnih, narodnih ali verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

(5) Če stori dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali pravic, se kaznuje z zaporom do petih let.

(6) Sredstva in predmeti s sporočili iz prvega odstavka tega člena, pa tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali njihova uporaba ustrezno onemogoči.