Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

aimon sporočil: 265
"Portal+ je objavil faksimile kazenske ovadbe zoper nekdanje člane sveta Banke Slovenije (BS), ki so se decembra 2013 podpisali pod odločbo o prenehanju kvalificiranih obveznosti bank, po domače o sanaciji bančne luknje."
Od decembra 2013 do danes je preteklo več kot 5 let, kar ni malo.

"... Posledično so osumljenci vedeli, da je izračun domnevno negativnega kapitala banke NLB d.d. na dan 30.9.2013 v znesku -317.975 tisoč EUR, ki ga je v Poročilu o hipotetični likvidacijski vrednosti NLB d.d. izračunala družba Deloitte Svetovanje d.o.o., zgolj posledica simulacije spremembe metodologije vrednotenja zavarovanj in nikakor ni ta rezultat predstavljal prave poštene finančne in računovodske slike premoženja in kapitala banke NLB d.d., na podlagi katere bi bilo mogoče zatrjevati obstoj razlogov za stečaj banke.

Na podlagi neupravičenega zatrjevanja negativnega računovodskega kapitala v banki NLB d.d. in utemeljevanjem domnevno povečanega tveganja v tej banki, so osumljenci izdali sporno odločbo Banke Slovenije, s katero so odredili prenehanje vseh kvalificiranih obveznosti banke NLB d.d., kar je obsegalo dotedanji osnovni kapital banke v vrednosti 184.079.267,12 EUR in kvalificirane obveznosti tretjega reda, ki so znašale 250.018.700,00 EUR (brez obresti). Z odreditvijo prenehanja slednjih, kvalificiranih obveznosti tretjega reda v skupnem znesku 257.378.585,57 EUR (z obrestmi), so za toliko banki NLB d.d. pridobili premoženjske koristi, ker so jih prenehale obveznosti do:
- imetnikov podrejenih obveznic v znesku 61.418.700,00 EUR (LT2 retail),
- upnika iz hibridnega posojila v znesku 84.500.000,00 EUR (UT2),
- imetnikov hibridnih obveznic v znesku 29.100.000,00 EUR (UT2) in
- upnika iz podrejenega posojila v znesku 75.000.000,00 EUR (LT2)."
www.portalplus.si/32...bankirjev/

Vse ocene tega sporočila:

Ni nobene :(