Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

murje sporočil: 3.710
ZAŠČITA MORJA

» Komisija je postopek začela februarja 2017, ko je slovenskim organom poslala prvi opomin, imenovan uradni opomin. Ker Slovenija ni ustrezno ukrepala za odpravo neskladnosti, se je komisija sedaj odločila še za drugi opomin, imenovan obrazloženo mnenje. Slovenija ima zdaj na voljo dva meseca za odpravo neskladnosti, sicer lahko komisija primer predloži Sodišču EU. «

» Komisija lahko proti članici ukrepa, ker zakonodaje ni ustrezno prenesla v svoj pravni okvir ali ker je ne izvaja. V prvem primeru lahko že pri prvi napotitvi na sodišče zahteva denarno kazen. Pri kršitvah zaradi izvajanja zakonodaje zahteva denarno kazen običajno pri drugi napotitvi na sodišče. Če članica sodbe ne uresniči, namreč sledi drugi krog postopka. «

Drugi okoljski opomin se nanaša na zaščito morske vode. Slovenija je v skupini devetih držav, ki jih komisija poziva, naj izpolnijo obveznosti poročanja o okoljskem stanju morskih voda na podlagi okvirne direktive o morski strategiji.

Članice unije so se junija 2008 dogovorile, da bodo do 15. oktobra 2018 pregledale in posodobile svojo presojo okoljskega stanja zadevnih voda in vpliva človekovih dejavnosti na okolje ter svojo določitev dobrega okoljskega stanja in svoje okoljske ciljne vrednosti.

Devet članic, med njimi Slovenija, poročil ni predložilo v zahtevanem roku, zato se je komisija odločila, da začne postopke za ugotavljanje kršitev in jim pošlje prvi opomin. Zdaj imajo na voljo dva meseca za odgovor, sicer se komisija lahko odloči, da jim pošlje drugi opomin oziroma obrazloženo mnenje.

Na ministrstvu za okolje in prostor so povedali, da bodo odziv lahko pripravili, ko bodo z zadevo uradno seznanjeni. Pričakujejo, da jih bo stalno predstavništvo Slovenije pri EU o izdanih kršitvah Evropske komisije uradno obvestilo predvidoma v prihodnjih dneh.

Omenjena opomina sta del mesečnega svežnja odločitev o postopkih zaradi kršenja evropske zakonodaje. Postopek zaradi kršenja evropske zakonodaje se začne z uradnim opominom oziroma prvim opominom, na katerega mora država običajno odgovoriti v dveh mesecih. Če odgovor ni zadovoljiv, sledi drugi opomin oziroma obrazloženo mnenje, na katerega mora država običajno spet odgovoriti v dveh mesecih. Če niti drugi opomin ne zaleže, lahko komisija zadevo predloži Sodišču EU.
www.regionalobala.si...a-bruselj-

CESARSKI PINGVINI

Zaradi toplote se ledena površina na Antarktiki topi, tisoči pingvinovih mladičev se je utopilo

Ko se je v letu 2016 ledena ploskev zmanjšala, mladiči pingvonov sploh še niso bili sposobni plavati

Ena najbolj množičnih kolonij cesarskega pingvina je skoraj vsa v celoti izginila, saj so jo uničile okoljske spremembe

Že leta 2016 je bilo na tisoče mladičev cesarskega pingvina, mrtvih zaradi zadušitve, ker se je led, na katerem so se rodili, prav iz platforme Brunt na Antarktiki, zaradi okoljskih sprememb začel predčasno topiti in lomiti. To se je dogajalo še preden so novorojeni pingvini sploh znali ib bili zmožni plavati, kar je sedaj prišlo na dan v študiji znanstvenikov iz British Antarctic Survey.

"BAS" je vladna organizacija iz Velike Britanije, ki se ukvarja z raziskavami in znanstveno dejavnostjo na področju Antarktike. To odkritje je bilo objavljeno v reviji "Antarctic Science".

Omenjena raziskava je bila v celoti ustvarjena na osnovi satelitskih posnetkov, kjer je bilo s temi ugotovljeno, da so dobro vidni znaki, ki so posledica prekomarnega segrevanja ozračja in so vplivali na platformo Brunt. Po ocenah strokovnjakov se je tragedija dogajala že v letu 2016, zaradi močnih vetrov, ki so bili posledica močne nevihte in so povzročili prelom najbolj občutljivega dela platforme Brunt. Vse ostalo je postorila povišana temperatura.

Sloj ledu je izginil, z njim pa tudi cesarski pingvini, ki so prebivali tam, skupaj z mladiči, ki so se utopili. Na tak način je končala druga največja kolonija na svetu cesarskih pingvinov, katero je sestavljalo kakšnih 25.000 pingvinov. Cesarski pingvini namreč v nasprotju z ostalimi pingvini, valijo in grejejo jajca na ledu in ne na skalah.

Led mora zaradi tega vzržati njihovo celotno težo kolonije, ki bo živela na tem območju od aprila do decembra, vse do celotnega razvoja mladičev. Tako, pa je hitra otoplitev tega področja pokritega z ledom, povzročila pravo tragedijo med mladiči pingvinov, ki se sploh še niso naučili plavati.

Znanstveniki so torej sprožili alarm: tragedija med cesarskimi pingvini je samo posledica globalnega segrevanja. Pred koncem stoletja nam grozi, da bo veliko vrst ptic in morskih živali, izgubilo od 50% do 70% svoje populacije.
Od leta 2016 se na tem področju led ni več pojavil in sploh ni znakov, da bi se tam lahko pojavili drugi pingvini.
www.tgcom24.mediaset...902a.shtml

Vse ocene tega sporočila:

Ni nobene :(