Izbrani forum: Glavni forum

Izbrana tema: članek Zaradi suše bo v Pomurju manj koruze

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

rx170 sporočil: 4.235
Treba je vedeti nekaj stvari preden se pametuje:
- koruza se v povprečju seje vsaj 10 dni prej, torej dozorevanje v drugi polovici avgusta ni tako zelo nenavadno (seveda je malce odvisno tudi od FAO razreda), je pa seveda res, da je avgustovska suša z visokimi temperaturami vse skupaj nekoliko pospešila
- ekonomika namakanja koruze je lahko zelo vprašljiva razen v primeru, ko se prideluje za lastno krmo (v suši je še vedno ceneje namakati kot pa kupovati krmo, katere cena je v sušnih letih visoka - pa čeprav je bil lani kljub namakanju tudi pridelek silažne koruze signifikantno manjši predvsem na prodnatih tleh); ravno tako je v ekstremnih sušah in temperaturah lahko učinkovitost vprašljiva (za oplodnjo je pomembna tudi relativna zračna vlaga). Lani npr. na sosednjih njivah na prodnatih tleh koruza in sladkorna pesa, obe namakani pri čemer koruza katastrofalnih 3-4 t/ha, pesa pa fantastičnih 86 t/ha in z digestijo nad 15%
- zadovoljive alternative za koruzo v krmnem obroku (drugo vprašanje je zakaj imam na ravnici toliko govedoreje) še nismo našli (čeprav je bilo precje poskusov s sudanskimi travami, sirki ipd.)

Ker je gradnja namakalnih sistemov bolj ali manj prepuščena lokalnim iniciativam (pa čeprav ob financiranju države) se le ti izgrajuejo zelo počasi. REs je tudi, da bi morali imeti neko celovito vodno politiko države, katere cilj ne bi bil, da čimprej odteče iz države ampak, da vodo iz zime in deževnih obdobij shranimo in uporabljamo v sušnih obdobjih.

Vse ocene tega sporočila:

Gostje ne morejo pregledovati ocen