Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

murje sporočil: 3.662
IZGUBLJENE ILUZIJE

Že v času uvedbe možnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 1991 je bilo veliko polemik in te se žal vlečejo vse do današnjih dni, saj se je pokazalo, kljub toliko opevanim davčnim olajšavam, še vedno nedonosno, saj veliko pokojninskih družb in skladov, ne presega letne stopnje inflacije. Posebej pri kolektivnem pokojninskem zavarovanju je bilo dana obveza, da mora pokojninska družba imeti vsaj 15.000 zavarovancev v nasprotnem, se je portfelj zavarovancev priključilo družbi, ki je izpolnjevalo te pogoje. Ob vsem tem ne gre pozabiti, da so imeli veliko vlogo sindikati, saj so se morali po predstavitvah pokojninskih skladov, družb in zavarovalnic, odločiti komu bodo zaupali, kdo ima boljše reference in kdo ima tudi manjše stroške poslovanja oziroma upravljanja pokojninskeih skladov. Za sprejetje kolektivnega pokojninskega načrta je bila obveza, da se je moralo strinjati vsaj 51% zaposlenih z visoko podporo sondikata, saj so v nasprotnem primeru prešli k drugi pokojninski družbi ali pokojninskemu skladu. Problematika je povezana z zakonskimi omejitvami, da je lahko posameznik vključen le v en kolektivni pokojninski načrt in en individualni pokojninski načrt. Poleg tega je bilo tudi veliko polemik glede upravičenja do koriščenja davčnih olajšav, saj je bil pri plačilu delodajalca iz delojemalčeve bruto plače, prvi upravičenec do davčnih olajšav delodajalec. Ta je bil šele drugi upravičenec, ko je bilo vplačilo manjše od zakonsko najvišjega možbega vplačila 5,844% ali, ko ga je delojemalec sam plačeval iz svoje neto plače. Kljub temu, da je bilo delodajalcem svetovano glede minimalnih zneskov vplačil, ki bi jih naj namenjali za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, se tega niso držali, ampak so spričo ekonomske stagnacije, zmanjševali vplačane prispevke in tako prispevali k še večjim razlikam oziroma pokojninskim vrzelim, ki bodo nastale ob zasluženem odhodu v penzijo. Vse to in še več se je dogajalo ob vsesplošni pozitivistični srenji zavarovalniškega lobija in medijskim sporočilom, da je vse oh in sploh ter naj naj, pa sedaj zgroženi opazujemo, na koliko denarja sploh lahko računamo in koliko denarja je sploh še ostalo od vsega vplačanega. To tudi sedaj velja tudi za javni sektor, saj jim je bilo zaradi interventnega zakona z dogovorom o varčevalnih ukrepih od 01.06.2013 do 31.12.2014 določeno začesno znižanje premij za dodatno pokojninsko zavarovanje, kar bo samo še povečalo pokojninsko vrzel, saj so za to najmanj krivi tam zaposleni. Ob temu, da bo na pritiske mednarodne skupnosti IMF ter EU, potrebno izvesti še eno temeljitejšo pokojninsko reformo, si lahko samo mislimo, kakšne bodo potem naše penzije. Da o kakšnih "oranžnih kuvertah", kot so običaj v skandinavskih državah, ko je v njih točno zapisano, kakšna bo penzija, lahko samo sanjamo o njej...//

ČRPANJE PRIVARČEVANIH SREDSTEV

ZPIZ-2 omejuje pravico do črpanja kolektivno privarčevanih sredstev pred upokojitvijo. Sredsteva se zavarovancu izplačajo v obliki pokojninske rente, v enkratnem znesku pa le, če je vsota teh sredstev manjša od 5.000 €. Kljub temu za sredstva, ki so bila vplačana do 31.12.2012, še naprej velja pravica do enkratnega izplačila po preteku 10 let. Razpolaganje z individualno privarčevanimi sredstvi ostaja nespremenjeno.

Renta ali dodatna pokojnina

Zavarovanci, ki so se že upokojili, lahko po 01.juliju 2013 zbrana sredstva lahko koristijo v obliki dodatne pokojnine, ne glede na 120-mesečno vklučenost in starost, saj bo po novem pogoj za uveljavitev pravice do dodatne pokojnine upokojitev. Pravico do predčasne dodatne pokojnine pa posameznik dobi, ko dopolni starost 53 let in ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje.

Nove naložbene politike

ZPIZ-2 prinaša možnost varčevanja z bolj dinamično naložbeno politiko v okviru skladov življenjskega cikla. Ob uvedbi novih skladov bomo obstoječe zavarovance o tem obvestili in jim ponudili možnost prehoda.

ZADRŽEVANJE DENARJA ZAVAROVANCEV

Ob že vsemu povedanemu in med drugim tudi o temu, da zavarovanec po 10 letih oziroma pretečenih 120 mesecih varčevanja v prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, zapusti pokojninsko družbo, zavarovalnico ali banko in zahteva, svoja na njegovem osebnem računu zbrana sredstva. Prav sedaj potekajo na vse strani medijsko pozitivistična sporočila finančnih institucij, kako je pametno in oh in sploh, skleniti in varčevati za dodatno pokojnino. Res pa je tudi, da so nam naše obstoječe pravice ponovno omejili, na dvig denarnih sredstev, ki so zbrana na osebnih pokojninskih računih do 31.12.2012. Že tako ali tako smo imeli sredstva na osebnem pokojninskem računu ves čas nelikvidna vsaj 10 let. Kot že povedano so enkraten dvig sredstev obdavčili z 25 % akontacije dogodnine, 1% izstopne provizije in s tem, da gre preostalo izplačilo še v dohodnino, to izgleda takole:

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d.

Rok za izplačilo sredstev prične prvi dan v naslednjem mesecu, po katerem Prva osebna zavarovalnica prejme popolno dokumentacijo za izplačilo. Zaključi se zadnji dan trimesečnega izstopnega roka. Po zaključku izstopnega roka, se sredstva izplačajo v roku 1 meseca.

S podpisom te izjave izjavljam, da sem seznanjen z vsemi posledicami v primeri izplačila sredstev in sicer, da se od zneska odbijejo 1% izstopni stroški, 25% akontacija dohodnine in da lahko sledi še dodatno doplačilo dohodnine v višini 16%. Pogoj za izplačilo je 120 mesecev vključenosti v primeru kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V kolikor ta pogoj ob prejemu dokumentacije še ni izpolnjen, začne teči izstopni rok po izpolnitvi tega pogoja.

Enkratni dvig sredstev lahko vpliva tudi na socialne transferje v družini:
- višje plačilo vrtca (preskok enega razreda pomeni približno 450 € več plačila
- nižjo štipendijo ali izgubo štipendije otrok

Vrednost premoženja na dan 31.12.2012: 6.275,03 €
Izstopni stroški: 62,75 €
Akontacija dohodnine 25%: 1.553,07 €
Skupni odtegljaj ob nakazilu: 1.615,82 €
Izplačilo na TRR: 4.659,21 €
Možno doplačilo dohodnine zavezanca - dodatnih 16%: 993,96 €
Možni končni neto prejemek: 3.665,25 €
Možni skupni stroški: do 42 %

Z vsemi odbitki nam tako država legalno pobere vsaj 25% akontacije dohodnine ter doplačilo dohodnine v skupnem znesku 2.547,03 €, kar pomeni po današnjih cenah, npr.2 unčna zlatnika in 1/2 unčnega zlatnika Kitajske pande.
moro.si/izdelek.php?kateri=108

V tem smislu je takšna obdavčitev vlagateljev, ki varčujejo za svojo pokojnino, diskriminatorna, necivilizacijska, neetična in nehumana, posebej pa je jasno, kaj je mislil zakonodajalec, ko je v besedilo Splošnih pogojev za prostovoljno dodatno starostno pokojninsko zavarovanje v 18.členu pod točko 3. zapisal tudi, da mora Zavarovanec oziroma upravičenec poleg davka navedenega v prvem ostavku tega člena plačati vse prispevke in davke, ki jih je ali bo zakonodajalec morebiti predpisal v času trajanja pogodbe. Posebej pa je to vprašljivo tudi v primerjavi z ostalimi naložbenimi možnostmi, ki jih ima vlagatelj, saj so med drugim življenjska naložbena zavarovanja po 10 letih vlaganj docela neobdavčena in na takšen način v priviligiranem položaju. Zato bi se bilo potrebno vprašati o morali in etiki zakonodajalcev in vse tistih sodelujočih, ki so sprejelo za vlagatelje takšne diskriminatorne odredbe in obdavčitve, ki samo še polnijo že tako prazne državne blagajne, žal še vedno na rovaš ubogega varčevalca.
Prav gotovo pa bi morali takšne naložbene produkte uvrstiti tudi med Najbolj nevarne naložbene produkte v Evropi, ki jih prav sedaj izbirajo, saj dosegajo in celo presegajo izvedene finančne instrumente, saj je pri teh meja obdavčenja in njihovi prodaji v 1 letu, še vedno previsokih 40%.
www.dangerous-finance.eu
www.zps.si/osebne-fi...Itemid=667

POSLOVANJE POKOJNINSKIH SKLADOV

DONOSI

Letni/Triletni/Petletni/Petletni zajamčeni donos/Mesečna premija/Aktivni zavarovanci/
* ABanka AIII - 2,84%/n.p./n.p./9,94%/60€/2.714/
* AdriaticSlovenica - 2,83%/7,47%/0,81%/12,14%/21,9€/2.232/
* Banka Koper - /n.p./n.p./n.p./n.p./n.p./n.p./
* Generali (Leon) - /3,06%/6,52%/17,25%/12,38%/okrog50€/4.416/
* Kapitalska družba(SODPZ) - /4,47%/11,03%/12,15%/12,16%/103,2€/44.646/
* Modra zavarovalnica(KVPS) - /4,08%/9,31%/9,43%/9,97%/96,9€/27.875/
* Modra zavarovalnica(ZVPSJU) - /5,54%/11,92%/23,37%/9,97%/33,3€/205.567/
* Moja Naložba - /4,00%/7,60%/11,10%/12,30%/53,4€/31.364/
* Pokojninska družba A - /3,05%/8,75%/15,03%/9,94%/62€/39.942/
* Probanka (Delta) - /0,53%/2,74%/9,96%/12,13%/34,7€/4.110/
* Prva Osebna - /do3,36%/do8,28%/do12,47%/do11,5%/50€/78.000/
* Skupna - /2,58%/6,48%/12,66%/12,66%/9,94%/63,2€/62.341/
* Zavarovalnica Triglav - /3,66%/4,85%/14,78%/9,94%/67€/34.401/
* podatki o donosih so na 16 dan v mesecu
www.dnevnik.si/poslo...-vedno-vec

Vse ocene tega sporočila:

Gostje ne morejo pregledovati ocen