Izbrani forum: Glavni forum

Izbrana tema: članek Prekmurje, propadajoča slovenska kolonija

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

anon-171999 sporočil: 1.852
1) Kako bi Prekumrje oprostili davka na "kapital"? Kaj naj bi to sploh bilo (davek na kapitalske dobičke/ davek na dobiček podjetij)?
Kako je to natančno urejeno v Švici? Ali si vedel, da je Švica federacija, kar pomeni, da imajo lahko njeni federalni deli tudi davčno avtonomijo, Slovenija pa to ni. S pokrajnami ali brez njih. Kako naj torej Slovenija še naprej ostane enotna (unitarna) država, če pa ima znotraj sebe še eno državo? Davčna avtonomija namreč pomeni najvišjo možno stopnjo svobode, ki jo federalna enota sploh lahko uživa.
Sicer pa je zanimivo tudi stališče, da bi denimo ukinitev davka na kapitalske dobičke uvedla nova delovna mesta v Prekmurju. Morda res v državni upravi, sicer pa bi si žepe napolnili samo zapiti lokalni notarji, ki bi služili ob fiktivnem prenašanju sedežev (vseh slovenskih!) podjetij v to novo davčno oazo.

2) Katere davke in prispevke bi morali ukiniti za univerze, da bi jih privabili v Prekmurje? Univerze so javni zavodi, ki po zakonu ne ustvarjajo dobička, torej niso niti obdavčene. Zakaj jih v Prekmurju ni že sedaj?
Katere prispevke, zalsti pa čigave (morda od študentov, ki itak nič ne plačujejo, samo parazitirajo?) si imel v mislih, nam boš gotovo pojasnil.

3) Če bi zmanjšali število zaposlenih v javnem sektorju, bi ukinjali delovna mesta, ki v Prekmurju prinašajo najvišje dodane vrednosti;)
Glede na to, da so dobro plačane državne službe (velik del predstavljajo centri za socialno delo) prej socialni korektiv, kot pa financiranje učinkovite javne uprave, bi njihova ukinitev prinesla samo še večje nazadovanje regije. Odličen predlog, saj bi bili tisti, ki morajo v Sloveniji dejansko ustvarjati, lahko deležni plačevanja nižjih dajatev.

4) V Prekmurju imajo eno okrožno in dve okrajni sodišči. Od kje podatek, da se ta sodišča sploh srečujejo s sodnimi zaostanki? Ali lahko to nekoliko pojasniš?
Sicer pa so zanimiva tudi tvoja nadalnja razmišljanja. Zakaj bi moral biti sodnik odškodninsko odgovoren v primeru "razveljavljene razsodbe"? Kaj pa v primeru, ko odločbo Višjega sodišča kasneje razveljavi/spremeni Vrhovno ali Usatvno sodišče, ali v primeru, da je bila odločba razveljavljena iz razlogov, ki jih med sojenjem še ni bilo...
Ali si prepričan, da je tvoje popolno nepoznavanje stvari na področjih kot so davki, državna ureditev, pravo, etc., res težava, s katero bi se morali ubadati Prekmurci?

5) Kaj so to kolektivne plače? Vse plače se izplačujejo na podlagi pogodb o zaposlitvi, te pa so individualne.
Sicer pa je plačevanje Prekmurcev po produktivnosti, samo drugi izraz za znižanje njihovih plač! Pa brez očitka, prosim.

Resnična rešitev za Prekmurce bi bila, da bi jim ukinili večino socialnih transferjev (vključno z nepotrebnimi državnimi službami). Edino tako bi ti pijančki in zdrogiranci, lahko opustili svoje grde razvade in se naučili poštenega dela. 

Ti Pezdir pa začni pisati bolj pametne stvari, sicer ti bo MM navil uha.