Zasebnost

Izbrani forum: Borza

Izbrana tema: KDHR

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

mmzmmz123 sporočil: 472
[Borza] Tema: KDHR
[#2925980] 30.04.21 08:37 · odgovor na: peterw (#2919612)
Odgovori   +    1
Upravni odbor bo skupščini delničarjev predlagal naslednji predlog delitve bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2020, v višini 36.982.756,71 evra, ki sestoji iz prenesenega čistega poslovnega izida v višini 33.118.837,67 evra in preostanka čistega dobička poslovnega leta 2020 v višini 3.863.919,04 evra, se uporabi za:
- Del bilančnega dobička največ v znesku 24.811.100,50 evra se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 11,50 evra na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička najmanj v znesku 12.171.656,21 evra ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.