Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

jure1943 sporočil: 875
To je raj na Zemlji, ki ga je našla NAPREDNA analitika.
Beseda "napreden" v zgornji zvezi je ena od mnogih jezikovne okornosti slovenskih piscev, ki se pojavlja že nekaj časa. V slovenščini ima beseda "napreden" socialno konotacijo in pomen v zvezi z ljudmi, mislimi ali idejami, nikakor pa ne v zvezi s predmeti, napravami ali tehnikami. Te niso 'napredne', ampak so "izpopolnjene", "nove", izboljšane", lahko tudi "optimizirane", "najboljše" ali kako drugače kvalitetne. Prevod 'napreden' v smislu 'izboljšan' je v bistvu okoren in nedomišljen prevod angleške besede 'sophisticated' ali 'advanced'. Ne prva ne druga beseda, ki ju prevajajo kot 'napreden' nimata pomena naprednosti v socialnem smislu ali v zvez z idejami. V anglešini 'advanced class' nikokor ne pomeni česa naprednega, ampak 'nadaljevalni' tečaj ali kaj podobnega. Težko bi v anglosaksonskem svetu našli zvezo "advanced scientist', bomo pa našli 'advanced procedure', vednar je boljši prevod 'izpopolnjena metoda', ki lahko je, lahko pa tudi ni 'napredna'. 'Sofisticiran' človek ni nekdo, ki je 'napreden', ampak je izboljšan, popravljen, če hočete - rafiniran, itd. Če že kdo uporablja angleško izposojenko, potem se mi zdi bolje napisati 'sofisticiran' kot pa 'napreden', ker besedo lahko vsakdo, ki je ne razume, preskoči, ali gre celo pogledat v slovar, ga pa ne zavaja z napačnim pomenom. Pač v skladu z nasvetom pokojnega prof. Križaniča: 'Knjigo berem - z vinom se krepčam, znak preskočim - če ga ne poznam!