Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

rancigaj sporočil: 162
Zelo dobra analiza, ki dokazuje avtorjevo sposobnost. Moje vprašanje pa je, kaj koristnega nam tudi takšne dobre analize in neštete kolumne mladih in starejših sposobnih ljudi sploh prinašajo.
Potrebovali bi več dejanj in manj besed.
Vem, da žal tudi brez besed ne gre. Toda mladi pravniki in ekonomisti, dajte nekaj od sebe, spesnite odškodninski zahtevek državljanov na podlagi 26. člena URS in splošnih predpisov o odškodninski odgovornosti proti povzročiteljem bančne luknje in ga dajte v podpis vsem državljanom. Ta poziv sem že večkrat ponovil. Ni pravice brez kazni. 26. člen URS: Vsakdo (TUDI SLOVENSKI DAVKOPLAČEVALEC) ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja. Oškodovanec (SLOVENSKI DAVKOPLAČEVALEC) ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil. Fantje, gremo na delo, od besed k dejanjem in ljudje nam bodo sledili.
Glede besed pa:
Gobels je jasno razložil, da človek ne govori zato, da bi kaj povedal, ampak da bi nekaj dosegel.
Ja seveda, kdor vsaj malo razmišlja s svojo glavo in ne prosto po Iztoku Mlakarju: "Ima rit, tam, kjer bi moral imeti glavo", kajti vse je v glavah, lahko enostavno prepozna vsak medijski spin v režimskih medijih, katere po inerciji prebira, posluša in gleda še vedno večina državljanov.