Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

0115Re1 sporočil: 281
Zadnja sprememba: 0115Re1 12.09.2014 11:33
Edino kar je določeno (in kar ste lahko prebrali iz uradnega lista) je naslednje:
maksimalna višina premije za PDPZ = 24 % prispevkov za PIZ posameznika (= 5,844% bruto plače), vendar ne več kot 2.819,09 EUR (velja za leto 2014, pred tem so se ti absolutni zneski spreminjali). Velja meja, ki je dosežena prej.

Torej, edina formula iz "Uradnega lista" se glasi:

Maksimalna premija za davčne olajašve = Posameznikova bruto plača * 5,844% oz. max. 234,92 EUR.

Vse ostalo je zagotovo in edino določeno v Pogodbi o oblikovanju pokojniskega načrta. To pogodbo pa dorečeta, podpišeta in spreminjata delodajalec in predstavnik zaposlenih v tem podjetju (sindikat, svet delavcev ali predstavnik zaposlenih za podpis te pogodbe)

V tej pogodbi se tako določi:
- koliko plača delodajalec
- iz katerega naslova plačuje delodajalec (ali kot dodaten strošek, ali iz znižanja bruto plač itd.)
- ali je zaposleni sploh dolžan karkoli plačati sam (sploh ni nujno, da je kaj)
- koliko je v tem primeru dolžan plačati zaposleni
- iz katerega naslova premijo plačuje zaposleni (možno je z namenskim znižanjem bruto plače ali kot odtegljaj od neto plače)
- kdaj se premija plačuje, kako, kdaj se pogodba spreminja itd.