Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

anon-177959 sporočil: 164
Zadnja sprememba: anon-177959 12.09.2014 10:50
Torej , pravila smo pobrali iz uradnega lista in tam se ne objavljajo dogovori med zaposlenim in delodajalcem. Ker se mi je zdelo čudno, sem povprašal za mnenje pravno službo, ki si je pridobila (rečeno da uradno) razlago. Je pa od tega kar nekaj preko 10 let. Vsekakor pa ni šlo za dogovor delodajalca in zaposlenega!

Neposredni odgovori na sporočilo št. 2455468

Strani: 1

0115Re1 sporočil: 281
Zadnja sprememba: 0115Re1 12.09.2014 11:33
Edino kar je določeno (in kar ste lahko prebrali iz uradnega lista) je naslednje:
maksimalna višina premije za PDPZ = 24 % prispevkov za PIZ posameznika (= 5,844% bruto plače), vendar ne več kot 2.819,09 EUR (velja za leto 2014, pred tem so se ti absolutni zneski spreminjali). Velja meja, ki je dosežena prej.

Torej, edina formula iz "Uradnega lista" se glasi:

Maksimalna premija za davčne olajašve = Posameznikova bruto plača * 5,844% oz. max. 234,92 EUR.

Vse ostalo je zagotovo in edino določeno v Pogodbi o oblikovanju pokojniskega načrta. To pogodbo pa dorečeta, podpišeta in spreminjata delodajalec in predstavnik zaposlenih v tem podjetju (sindikat, svet delavcev ali predstavnik zaposlenih za podpis te pogodbe)

V tej pogodbi se tako določi:
- koliko plača delodajalec
- iz katerega naslova plačuje delodajalec (ali kot dodaten strošek, ali iz znižanja bruto plač itd.)
- ali je zaposleni sploh dolžan karkoli plačati sam (sploh ni nujno, da je kaj)
- koliko je v tem primeru dolžan plačati zaposleni
- iz katerega naslova premijo plačuje zaposleni (možno je z namenskim znižanjem bruto plače ali kot odtegljaj od neto plače)
- kdaj se premija plačuje, kako, kdaj se pogodba spreminja itd.

Strani: 1