Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

0115Re1 sporočil: 281
:Število prejemnikov dodatnih pokojnin se povečuje iz meseca v mesec in po ocenah naj bi pri vseh izvajalcih dodatnega pokojninskega zavarovanja prejemalo dodatno pokojnino že deset tisoč upokojencev. Sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja tako po 13 letih dobiva svoj pravi namen - izplačevanje dodatnih pokojnin, ki v kombinaciji z javno pokojnino omogočajo dostojno življenje tudi v pokoju. :

To ne drži. 95% od teh desettisočev upokojencev prejema (je prejemalo) t.i. pospešenete rente, ki so jih nekateri izvajalci propagirali, zavarovanci pa z veseljem pograbili, samo z enim namenom: izogibu plačila dohodnine, kot sledi v primeru enkratnega dviga sredstev.

Te pospešene rente imajo omejen rok trajanja: v glavnem od 3 do 5 let (zanemarimo tisti kanček izigravanja, da je tudi pospešena renta dosmrtna, tako, da po preteku 3 ali 5 let pač do smrti prejemaš npr. 1 EUR na mesec).

In ker so prve rente pričele z izplačevanjem 2011, danes pa smo konec 2014, bo počasi konec tudi teh rent (tistih, ki pa še ne bo, bodo pa še sledile).

In zato, zaradi izigravanja in pišmevuhovstva, ta sklep preprosto ne drži: če ni rent, potem ni izpolnjen namen sistema varčevanja. In tudi upokojenci na koncu, zaradi njihove lastne odločitve, prejemajo še vedno zgolj in samo javno pokojnino. Ki pa je nižja kot tista, ki bi jo prejemal hkrati z dodatno pokojninsko rento.